1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Așadar, fiți imitatorii lui Dumnezeu ca niște copii iubiți
  2. și trăiți în iubire după cum și Cristos ne-a iubit pe noi și s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă și jertfă de bună mireasmă.
  3. Cât despre desfrâu și orice fel de necurăție sau lăcomie de avere, nici să nu se pomenească între voi, așa cum se cuvine unor sfinți,
  4. nici vorbe obscene sau necugetate, nici glume indecente, care nu se cuvin, ci mai degrabă rugăciuni de mulțumire
  5. pentru că, aceasta să o știți, nici un desfrânat, sau necurat, sau lacom de avere, sau care este idolatru, nu are moștenire în împărăția lui Cristos și a lui Dumnezeu.
  6. Nimeni să nu vă amăgească cu vorbe goale; căci din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării.
  7. Așadar, să nu vă faceți părtași cu ei.
  8. Odinioară erați întuneric, acum însă, lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii,
  9. căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul.
  10. Urmăriți ceea ce este plăcut Domnului
  11. și nu luați parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunțați-le,
  12. căci este o rușine chiar și numai să se vorbească de faptele săvârșite de ei în ascuns,
  13. pe când toate cele denunțate sunt dezvăluite de lumină,
  14. pentru că tot ce este dezvăluit este lumină. De aceea se spune: Trezește-te, tu, care dormi, și ridică-te dintre cei morți, iar Cristos te va lumina.
  15. Așadar, aveți multă grijă cum vă purtați, nu ca niște oameni fără minte, ci ca niște înțelepți.
  16. Folosiți bine timpul favorabil, pentru că zilele sunt rele.
  17. De aceea, nu deveniți necugetați, ci [căutați] să înțelegeți care este voința Domnului.
  18. Nu vă îmbătați cu vin în care este desfrânare, ci fiți plini de Duhul.
  19. Vorbind între voi în psalmi, imnuri și cântări sfinte, cântând și intonând psalmi în inimile voastre pentru Domnul,
  20. aduceți mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl întotdeauna și pentru toate în numele Domnului nostru Isus Cristos.
  21. Fiți supuși unii altora în frica lui Cristos.
  22. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului,
  23. pentru că bărbatul este capul femeii așa cum și Cristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este.
  24. Și cum Biserica se supune lui Cristos, tot așa și femeile [să fie supuse] bărbaților lor în toate.
  25. Bărbaților, iubiți-vă soțiile așa cum Cristos a iubit Biserica și s-a dat pe sine pentru ea
  26. pentru a o sfinți, purificând-o prin baia apei în cuvânt,
  27. ca să și-o prezinte sieși ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă și neprihănită.
  28. Tot așa și bărbații trebuie să-și iubească soțiile ca pe trupul propriu. Cine își iubește soția se iubește pe sine.
  29. Căci nimeni nu și-a urât vreodată propriul trup, dimpotrivă, îl hrănește și îl îngrijește așa cum [face] Cristos pentru Biserică.
  30. Căci toți suntem mădulare ale trupului său.
  31. De aceea își va lăsa omul tatăl și mama și se va uni cu soția sa și cei doi vor fi un singur trup.
  32. Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos și la Biserică,
  33. dar și cu privire la voi: fiecare să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să aibă respect față de bărbat.

  Capitolul 5

  1 Așadar, fiți imitatorii lui Dumnezeu ca niște copii iubiți 2 și trăiți în iubire după cum și Cristos ne-a iubit pe noi a și s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă și jertfă de bună mireasmă. 3 Cât despre desfrâu și orice fel de necurăție sau lăcomie de avere, nici să nu se pomenească între voi, așa cum se cuvine unor sfinți, 4 nici vorbe obscene sau necugetate, nici glume indecente, care nu se cuvin, ci mai degrabă rugăciuni de mulțumire 5 pentru că, aceasta să o știți, nici un desfrânat, sau necurat, sau lacom de avere, sau care este idolatru, nu are moștenire în împărăția lui Cristos și a lui Dumnezeu.
       6 Nimeni să nu vă amăgească cu vorbe goale; căci din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării. 7 Așadar, să nu vă faceți părtași cu ei. 8 Odinioară erați întuneric, acum însă, lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii, 9 căci rodul luminii b constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul. 10 Urmăriți ceea ce este plăcut Domnului 11 și nu luați parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunțați-le, 12 căci este o rușine chiar și numai să se vorbească de faptele săvârșite de ei în ascuns, 13 pe când toate cele denunțate sunt dezvăluite de lumină, 14 pentru că tot ce este dezvăluit este lumină. De aceea se spune:
      Trezește-te, tu, care dormi,
      și ridică-te dintre cei morți,
      iar Cristos te va lumina c.
       15 Așadar, aveți multă grijă d cum vă purtați, nu ca niște oameni fără minte, ci ca niște înțelepți. 16 Folosiți bine timpul favorabil, pentru că zilele sunt rele. 17 De aceea, nu deveniți necugetați, ci [căutați] să înțelegeți care este voința Domnului. 18 Nu vă îmbătați cu vin în care este desfrânare, ci fiți plini de Duhul. 19 Vorbind între voi în psalmi, imnuri și cântări sfinte e, cântând și intonând psalmi în inimile voastre pentru Domnul, 20 aduceți mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl întotdeauna și pentru toate în numele Domnului nostru Isus Cristos.

  Reguli pentru familia creștină: soț - soție

      21 Fiți supuși unii altora în frica lui Cristos. 22 Femeile să se supună f bărbaților lor ca Domnului, 23 pentru că bărbatul este capul femeii așa cum și Cristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este. 24 Și cum Biserica se supune lui Cristos, tot așa și femeile [să fie supuse] bărbaților lor în toate.
       25 Bărbaților, iubiți-vă soțiile așa cum Cristos a iubit Biserica și s-a dat pe sine pentru ea 26 pentru a o sfinți, purificând-o prin baia apei în cuvânt, 27 ca să și-o prezinte sieși ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă și neprihănită. 28 Tot așa și bărbații trebuie să-și iubească soțiile ca pe trupul propriu. Cine își iubește soția se iubește pe sine. 29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată propriul trup, dimpotrivă, îl hrănește și îl îngrijește așa cum [face] Cristos pentru Biserică. 30 Căci toți suntem mădulare ale trupului său. 31 De aceea își va lăsa omul tatăl și mama și se va uni cu soția sa și cei doi vor fi un singur trup. 32 Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos și la Biserică, 33 dar și cu privire la voi: fiecare să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să aibă respect g față de bărbat.

   

  Note de subsol


  a Multe manuscrise importante au: v-a iubit pe voi.
  b Câteva manuscrise vechi au: duhului, probabil o acomodare după Gal 5,22.
  c După părerea celor mai mulţi exegeţi, aceste versuri ar face parte dintr-un vechi imn baptismal care prezintă starea de păcat ca un somn de moarte. Prin botez, credinciosul este asociat lui Cristos care se ridică dintre cei morţi. La sfinţii părinţi apare des ideea de iluminare pentru a descrie botezul.
  d În două manuscrise se adaugă: fraţilor.
  e Lit.: spirituale. Câteva manuscrise adaugă: cu bucurie, iar altele vechi omit: sfinte.
  f În câteva manuscrise vechi lipseşte verbul, iar în altele apare imperativ: supuneţi-vă.
  g Lit.: să se teamă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro