1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. De aceea eu, Paul, [sunt] prizonierul lui Cristos Isus pentru voi, păgânii.
  2. Poate ați auzit de slujirea harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi:
  3. prin revelație, mi-a fost făcut cunoscut misterul, după cum v-am scris eu cu puțin înainte,
  4. de unde, citind, puteți cunoaște cum înțeleg eu misterul lui Cristos,
  5. care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generații, așa cum este revelat acum sfinților săi apostoli și profeți prin Duhul:
  6. păgânii sunt împreună-moștenitori, formează un singur trup și sunt împreună părtași ai promisiunii în Cristos Isus prin evanghelie,
  7. al cărei slujitor am devenit prin darul harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea puterii sale.
  8. Mie, celui mai mic dintre toți sfinții, mi-a fost dat acest har: să le vestesc păgânilor inefabila bogăție a lui Cristos
  9. și să le pun tuturor în lumină care este înfăptuirea misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, creatorul a toate,
  10. pentru ca să fie făcută cunoscută acum principatelor și puterilor cerești, prin Biserică, înțelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri,
  11. după planul veșnic pe care l-a stabilit în Cristos Isus Domnul nostru.
  12. În el avem curajul să ne apropiem cu încredere [de Dumnezeu], prin credința în el.
  13. De aceea, vă rog să nu vă descurajați din cauza necazurilor mele pentru voi: acestea sunt preamărirea voastră.
  14. De aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui,
  15. de la care își trage numele orice familie în cer și pe pământ,
  16. ca să vă dea puterea, după bogăția gloriei sale, de a fi întăriți prin Duhul lui în omul lăuntric,
  17. așa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Înrădăcinați și întemeiați în iubire,
  18. să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea și lungimea, înălțimea și profunzimea
  19. și să cunoașteți iubirea fără de margini a lui Cristos ca să fiți plini în toate de plinătatea lui Dumnezeu.
  20. Iar celui care poate să facă toate mai presus decât putem noi să cerem sau să gândim, prin puterea cu care lucrează în noi,
  21. lui să-i fie glorie în Biserică și în Cristos Isus, în toate generațiile din vecii vecilor. Amin.

  Paul, vestitor al misterului lui Cristos

  Capitolul 3

  1 De aceea eu, Paul, [sunt] prizonierul lui Cristos Isus pentru voi, păgânii. 2 Poate ați auzit de slujirea harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi: 3 prin revelație, mi-a fost făcut cunoscut misterul, după cum v-am scris eu cu puțin înainte, 4 de unde, citind, puteți cunoaște cum înțeleg eu misterul lui Cristos, 5 care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generații, așa cum este revelat acum sfinților săi apostoli și profeți prin Duhul: 6 păgânii sunt împreună-moștenitori, formează un singur trup și sunt împreună părtași ai promisiunii în Cristos Isus prin evanghelie, 7 al cărei slujitor am devenit prin darul harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea puterii sale. 8 Mie, celui mai mic dintre toți sfinții, mi-a fost dat acest har: să le vestesc păgânilor inefabila bogăție a lui Cristos 9 și să le pun tuturor a în lumină care este înfăptuirea misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, creatorul a toate, 10 pentru ca să fie făcută cunoscută acum principatelor și puterilor cerești, prin Biserică, înțelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri, 11 după planul veșnic pe care l-a stabilit în Cristos Isus Domnul nostru. 12 În el avem curajul să ne apropiem cu încredere [de Dumnezeu], prin credința în el. 13 De aceea, vă rog să nu vă descurajați din cauza necazurilor mele pentru voi: acestea sunt preamărirea voastră.

  Rugăciune pentru cunoașterea iubirii lui Cristos

      14 De aceea îmi plec genunchii b înaintea Tatălui c, 15 de la care își trage numele orice familie d în cer și pe pământ, 16 ca să vă dea puterea, după bogăția gloriei sale, de a fi întăriți prin Duhul lui în omul lăuntric, 17 așa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Înrădăcinați și întemeiați în iubire, 18 să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lărgimea și lungimea, înălțimea și profunzimea 19 și să cunoașteți iubirea fără de margini a lui Cristos ca să fiți plini în toate de plinătatea lui Dumnezeu.
       20 Iar celui care poate să facă toate mai presus decât putem noi să cerem sau să gândim, prin puterea cu care lucrează în noi, 21 lui să-i fie glorie în Biserică și în Cristos Isus, în toate generațiile din vecii vecilor. Amin.

   

  Note de subsol


  a În câteva manuscrise importante lipseşte: tuturor.
  b În mod obişnuit, evreii se rugau în picioare, cu mâinile ridicate, semn că se considerau fii ai lui Dumnezeu. Poziţia verticală, linia dreaptă ascendentă, însemna orientarea spre Iahve - Dumnezeul Preaînalt (Ps 92,9; 93,4; 102,20). Rugăciunea în genunchi (ca şi prosternarea) se făcea numai în cazuri excepţionale, când cineva voia să-l implore mai insistent pe Dumnezeu.
  c Câteva manuscrise adaugă: Domnului nostru Isus Cristos.
  d În LXX, termenul patria indică: descendenţă, stirpe, clan, naţiune. Aplicat la "familiile cereşti", ar putea indica diferite categorii de duhuri îngereşti. Expresia este folosită de sfântul Paul şi are o nuanţă polemică antignostică. Gnosticii susţineau că îngerii au fost creaţi de Demiurg (o creatură cu puteri supranaturale), în timp ce, după expresia paulină, îngerii trebuie să recunoască paternitatea lui Dumnezeu, creatorul lor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro