1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Pentru libertate ne-a eliberat Cristos. Așadar, rămâneți tari și nu luați din nou jugul sclaviei.
  2. Iată, eu, Paul, vă spun că, dacă primiți circumcizia, Cristos nu vă folosește la nimic.
  3. Din nou mărturisesc înaintea oricărui om care primește circumcizia că este necesar să împlinească toată Legea.
  4. Voi, care voiți să fiți justificați prin Lege, v-ați separat de Cristos, ați căzut din har.
  5. Căci în Duh, noi așteptăm din credință speranța justificării.
  6. Pentru că în Cristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu folosește la nimic, ci doar credința care lucrează prin iubire.
  7. Voi alergați bine. Cine v-a împiedicat să ascultați de adevăr?
  8. Acest îndemn nu este de la cel care vă cheamă.
  9. Puțin aluat face să dospească întreaga frământătură.
  10. Eu am convingerea în Domnul cu privire la voi că nu gândiți altfel, dar cel care vă tulbură, oricine ar fi el, va suporta condamnarea.
  11. Dar dacă eu, fraților, aș mai predica circumcizia, de ce aș mai fi persecutat? Atunci scandalul crucii a fost anulat.
  12. Cei care vă tulbură mai bine să se mutileze de tot.
  13. Voi însă, fraților, ați fost chemați la libertate; numai ca această libertate să nu fie ocazie pentru [a sluji] trupului, ci slujiți-vă prin iubire, unii pe alții.
  14. Căci toată Legea este împlinită într-o singură poruncă: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
  15. Dar dacă voi vă mușcați și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă nimiciți unii pe alții.
  16. Așadar, vă spun: umblați în duh și nu împliniți poftele trupului.
  17. Căci trupul dorește împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului: acestea se împotrivesc unul altuia așa încât nu puteți face tot ceea ce voiți.
  18. Căci dacă sunteți conduși de Duh, nu mai sunteți sub Lege.
  19. De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăția, libertinajul,
  20. idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambițiile, discordiile, dezbinările,
  21. invidiile, bețiile, orgiile și cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, așa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
  22. În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoința, bunătatea, fidelitatea,
  23. blândețea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege.
  24. Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și poftele.
  25. Dacă trăim prin Duh, să ne și purtăm potrivit Duhului.
  26. Să nu fim căutători de mărire deșartă, provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne între noi.

  III. PARTEA MORALĂ

  Libertatea creștină

  Capitolul 5

  1 Pentru libertate ne-a eliberat Cristos. Așadar, rămâneți tari și nu luați din nou jugul sclaviei a.
       2 Iată, eu, Paul, vă spun că, dacă primiți circumcizia, Cristos nu vă folosește la nimic. 3 Din nou mărturisesc înaintea oricărui om care primește circumcizia că este necesar să împlinească toată Legea. 4 Voi, care voiți să fiți justificați prin Lege, v-ați separat de Cristos, ați căzut din har. 5 Căci în Duh, noi așteptăm din credință speranța justificării. 6 Pentru că în Cristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu folosește la nimic, ci doar credința care lucrează prin iubire.
       7 Voi alergați bine. Cine v-a împiedicat să ascultați de adevăr? 8 Acest îndemn nu este de la cel care vă cheamă. 9 Puțin aluat face să dospească întreaga frământătură. 10 Eu am convingerea în Domnul cu privire la voi că nu gândiți altfel, dar cel care vă tulbură, oricine ar fi el, va suporta condamnarea. 11 Dar dacă eu, fraților, aș mai predica circumcizia, de ce aș mai fi persecutat? Atunci scandalul crucii a fost anulat. 12 Cei care vă tulbură mai bine să se mutileze de tot b.
       13 Voi însă, fraților, ați fost chemați la libertate; numai ca această libertate să nu fie ocazie pentru [a sluji] trupului, ci slujiți-vă prin iubire, unii pe alții. 14 Căci toată Legea este împlinită într-o singură poruncă: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. 15 Dar dacă voi vă mușcați și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă nimiciți unii pe alții.

  Duhul și trupul

      16 Așadar, vă spun: umblați în duh și nu împliniți poftele trupului. 17 Căci trupul dorește împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului: c acestea se împotrivesc unul altuia așa încât nu puteți face tot ceea ce voiți. 18 Căci dacă sunteți conduși de Duh, nu mai sunteți sub Lege. 19 De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăția, libertinajul, 20 idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambițiile, discordiile, dezbinările, 21 invidiile d, bețiile, orgiile și cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, așa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
       22 În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoința, bunătatea, fidelitatea, 23 blândețea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege. 24 Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și poftele.
       25 Dacă trăim prin Duh, să ne și purtăm potrivit Duhului. 26 Să nu fim căutători de mărire deșartă, provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne între noi.

   

  Note de subsol


  a După unele manuscrise, prima propoziţie a v. 1 s-ar include la 4,31b. Argumentul lui Paul se bazează pe o practică cunoscută în tradiţia ebraică: un sclav putea fi răscumpărat pentru a fi sclav la noul stăpân sau pentru a fi liber. Dar Cristos nu ne-a răscumpărat ca să schimbăm o sclavie cu alta, ci pentru a ne dărui libertatea fiilor lui Dumnezeu.
  b Ironia lui Paul se bazează şi pe Dt 23,1 după care eunucii erau excluşi de la adunarea fiilor lui Israel.
  c Opoziţia trup-duh, pe care o întâlnim în scrisorile sfântului apostol Paul către romani şi către galateni, nu este de tip ontologic, ci moral. Termenul sarx (lit.: carne) are la sfântul Paul sensul de "om", omul văzut în realitatea sa limitată, dar nu în mod necesar negativă. Aici, însă, termenul capătă un sens religios negativ: este omul limitat care, în egoismul său, se consideră absolut. Eul omului-trup devine un idol şi astfel omul devine propriul său sclav. Vedem în "faptele trupului", enumerate în v. 19-21, egoismul propriu ridicat la nivel de sistem, care nu intră în perspectiva escatologică a împărăţiei. Termenul pneuma ("duh") indică o putere de origine divină dăruită trupului. În calitate de fiu al lui Dumnezeu, liber, creştinul este călăuzit de Duhul Sfânt. Spre deosebire de "faptele trupului", care sunt un produs, "opera cărnii", efectul unei cauzalităţi mecanice, "roadele duhului" (v. 22-23) sunt ca un punct de sosire a activităţii însufleţite de Duhul Sfânt prin cooperarea liberă a creştinului: primul rod este iubirea care caracterizează toată viaţa creştină, prelungindu-se într-un cortegiu de atitudini şi valori care împodobesc existenţa.
  d Multe manuscrise importante adaugă: crimele.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro