1 2 3 4 5

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Iacob, slujitorul lui Dumnezeu și al Domnului Isus Cristos, către cele douăsprezece triburi care trăiesc în diaspora: Salutare!
  2. Să considerați ca o mare bucurie, frații mei, când treceți prin diferite încercări,
  3. știind că încercarea credinței voastre produce răbdarea,
  4. iar răbdarea trebuie să ducă la desăvârșirea faptei ca să fiți desăvârșiți și integri, fără să vă lipsească ceva.
  5. Dacă îi lipsește cuiva dintre voi înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor din belșug, și fără mustrare, și i se va da,
  6. dar să o ceară cu credință, fără ezitare, fiindcă cel care stă la îndoială se aseamănă cu valul mării purtat de vânt și aruncat de ici-colo.
  7. Un astfel de om să nu-și închipuie că va primi ceva de la Domnul,
  8. pentru că este un om cu suflet împărțit, nestatornic în toate căile sale.
  9. Fratele care este umilit să se mândrească de înălțarea lui,
  10. iar cel bogat de umilirea lui pentru că va trece ca floarea ierbii.
  11. Căci soarele s-a ridicat cu arșița lui și a uscat iarba, iar floarea ei a căzut, înfățișarea ei frumoasă a pierit. Tot așa și cel bogat se va sfârși în lucrările sale.
  12. Fericit omul care îndură ispita pentru că, după ce va fi încercat, va primi coroana vieții pe care a promis-o Domnul celor care îl iubesc.
  13. Nimeni să nu spună când este ispitit: "De la Dumnezeu sunt ispitit" pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit la rău și nici nu ispitește pe nimeni.
  14. Fiecare este ispitit de propria lui poftă care îl atrage și-l seduce;
  15. apoi pofta, o dată încolțită, dă naștere păcatului, iar păcatul, o dată săvârșit, provoacă moartea.
  16. Nu vă înșelați, frații mei iubiți!
  17. Orice dar bun și orice dar desăvârșit este de sus, coboară de la Tatăl luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de transformare.
  18. El a voit să ne dea naștere printr-un cuvânt de adevăr, ca să fim începutul creaturilor sale.
  19. Să știți, frații mei iubiți: fiecare om să fie prompt la ascultare, încet la vorbire și lent la mânie,
  20. pentru că mânia omului nu împlinește dreptatea lui Dumnezeu.
  21. De aceea, lăsați la o parte orice murdărie și toată răutatea, primiți cu umilință cuvântul care a fost sădit în voi și care poate mântui sufletele voastre.
  22. Căutați să împliniți cuvântul, nu numai să-l ascultați, înșelându-vă pe voi înșivă,
  23. pentru că, dacă cineva ascultă cuvântul și nu-l împlinește, se aseamănă cu omul care își privește propria față în oglindă:
  24. s-a privit pe sine, a plecat și a uitat îndată cum era.
  25. Dacă cineva privește cu atenție la legea desăvârșită a libertății și rămâne în ea, nu o ascultă ca apoi să o uite, ci ca să o pună în practică. Astfel, acesta va fi fericit în lucrarea sa.
  26. Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și stăpânește limba, din contra își înșală inima, religiozitatea lui este zadarnică.
  27. Religiozitatea curată și fără pată înaintea lui Dumnezeu și a Tatălui este aceasta: a-i vizita pe orfani și pe văduve în necazurile lor și a se păstra nepătați de lume.

  Destinatarii scrisorii

  Capitolul 1

  1 Iacob, slujitorul lui Dumnezeu și al Domnului Isus Cristos, către cele douăsprezece triburi care trăiesc în diaspora: Salutare!

  Răbdare, credință și înțelepciune

      2 Să considerați ca o mare bucurie, frații mei, când treceți prin diferite încercări, 3 știind că încercarea credinței voastre produce răbdarea, 4 iar răbdarea trebuie să ducă la desăvârșirea faptei ca să fiți desăvârșiți și integri, fără să vă lipsească ceva. 5 Dacă îi lipsește cuiva dintre voi înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor din belșug, și fără mustrare, și i se va da, 6 dar să o ceară cu credință, fără ezitare, fiindcă cel care stă la îndoială se aseamănă cu valul mării purtat de vânt și aruncat de ici-colo. 7 Un astfel de om să nu-și închipuie că va primi ceva de la Domnul, 8 pentru că este un om cu suflet împărțit a, nestatornic în toate căile sale.
       9 Fratele care este umilit să se mândrească de înălțarea lui, 10 iar cel bogat de umilirea lui pentru că va trece ca floarea ierbii. 11 Căci soarele s-a ridicat cu arșița lui și a uscat iarba, iar floarea ei a căzut, înfățișarea ei frumoasă a pierit. Tot așa și cel bogat se va sfârși în lucrările sale.
       12 Fericit omul care îndură ispita pentru că, după ce va fi încercat, va primi coroana vieții pe care a promis-o Domnul b celor care îl iubesc. 13 Nimeni să nu spună când este ispitit: "De la Dumnezeu sunt ispitit" pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit la rău și nici nu ispitește pe nimeni. 14 Fiecare este ispitit de propria lui poftă care îl atrage și-l seduce; 15 apoi pofta, o dată încolțită, dă naștere păcatului, iar păcatul, o dată săvârșit, provoacă moartea.
       16 Nu vă înșelați, frații mei iubiți! 17 Orice dar bun și orice dar desăvârșit este de sus, coboară de la Tatăl luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de transformare. 18 El a voit să ne dea naștere printr-un cuvânt de adevăr c, ca să fim începutul creaturilor sale.

  Primirea și împlinirea cuvântului

      19 Să știți, frații mei iubiți: fiecare om să fie prompt la ascultare, încet la vorbire și lent la mânie, 20 pentru că mânia omului nu împlinește dreptatea lui Dumnezeu. 21 De aceea, lăsați la o parte orice murdărie și toată răutatea, primiți cu umilință cuvântul care a fost sădit în voi și care poate mântui sufletele voastre.
       22 Căutați să împliniți cuvântul, nu numai să-l ascultați, înșelându-vă pe voi înșivă, 23 pentru că, dacă cineva ascultă cuvântul și nu-l împlinește, se aseamănă cu omul care își privește propria față d în oglindă: 24 s-a privit pe sine, a plecat și a uitat îndată cum era. 25 Dacă cineva privește cu atenție e la legea desăvârșită a libertății și rămâne în ea, nu o ascultă ca apoi să o uite, ci ca să o pună în practică. Astfel, acesta va fi fericit în lucrarea sa.
       26 Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și stăpânește limba, din contra își înșală inima, religiozitatea lui este zadarnică. 27 Religiozitatea curată și fără pată înaintea lui Dumnezeu și a Tatălui este aceasta: a-i vizita pe orfani și pe văduve în necazurile lor și a se păstra nepătați f de lume g.

   

  Note de subsol


  a Lit.: cu suflet dublu. Expresia se referă la creştinul în conflict cu el însuşi, incapabil de o alegere definitivă. În acest context, "criza" spirituală nu poate fi o stare normală şi permanentă a celui care, prin credinţă, a ales să-l slujească pe Dumnezeu.
  b În multe manuscrise lipseşte: Domnul.
  c Cuvânt de adevăr este o expresie folosită în tradiţia misionară şi catehetică a Bisericii pentru a indica evanghelia, vestea cea bună.
  d Lit.: faţa din naştere.
  e Lit.: se apleacă.
  f Un manuscris foarte vechi (papirusul 74) prezintă următoarea variantă: Să-i păzească pe ei (pe orfani şi pe văduve) nepătaţi. Varianta aceasta este o mărturie a înţelegerii textului în perspectivă etico-socială: practicarea religiozităţii impune protejarea şi asistenţa activă a celor nenorociţi.
  g Termenul grec kosmos, la sfântul Iacob, are semnificaţie etică negativă: lumea este înţeleasă ca spaţiul în care domneşte logica puterii şi a aroganţei în toate modurile lor de manifestare şi ca atare este opusă lui Dumnezeu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro