1 2 3 4 5

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. Frații mei, credința în Domnul nostru Isus Cristos, Domnul gloriei, nu admite părtinirile.
  2. Căci dacă ar intra în adunarea voastră un om cu inel de aur, cu haine luxoase și ar intra și un sărac cu haine ponosite,
  3. iar voi v-ați uita la cel care poartă hainele luxoase și i-ați spune: "Luați loc aici", iar celui sărac i-ați spune: "Tu stai acolo" sau: "Stai jos, la picioarele mele",
  4. nu ați judeca în mintea voastră și nu ați deveni judecători cu gânduri perverse?
  5. Ascultați, frații mei iubiți: oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, dar bogați în credință, ca moștenitori ai împărăției pe care el a promis-o celor care îl iubesc?
  6. Dar voi l-ați disprețuit pe cel sărac! Oare nu bogații sunt cei care vă asupresc și vă târăsc prin tribunale?
  7. Oare nu ei insultă numele cel sfânt care a fost invocat asupra voastră?
  8. Dacă voi împliniți într-adevăr legea împărăției, potrivit Scripturii: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!, bine faceți;
  9. dar dacă sunteți părtinitori, săvârșiți un păcat și sunteți condamnați de Lege ca niște fărădelege.
  10. Căci oricine ține toată Legea, dar o calcă numai într-o privință, se face vinovat de toate,
  11. pentru că cel care a spus: Să nu comiți adulter! a spus și: Să nu ucizi!, așadar, dacă nu comiți adulter, însă ucizi, ai încălcat Legea.
  12. Așa să vorbiți și așa să faceți ca niște oameni care vor fi judecați după legea libertății,
  13. căci judecata este fără îndurare pentru cel care nu este îndurător; dar îndurarea învinge judecata.
  14. Ce folos, frații mei, dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte; oare poate credința să-l mântuiască?
  15. Dacă un frate sau o soră sunt lipsiți de îmbrăcăminte și de hrana de toate zilele
  16. și cineva dintre voi le-ar spune: "Mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă", dar nu le dați cele necesare pentru trup, ce folos?
  17. La fel și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși.
  18. Dimpotrivă, va spune cineva: "Tu ai credință, iar eu am fapte; arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința cu faptele mele".
  19. Tu crezi că este un singur Dumnezeu? Bine faci! Și diavolii cred și se cutremură.
  20. Dar vrei să știi, om fără de minte, că credința fără fapte este zadarnică?
  21. Oare Abraham, părintele nostru, nu pentru fapte a ajuns la justificare aducându-l pe Isaac, fiul său, pe altarul de jertfă?
  22. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și că prin fapte credința este desăvârșită?
  23. Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: Abraham a crezut în Dumnezeu și i s-a considerat spre justificare și a fost numit prietenul lui Dumnezeu.
  24. Deci vedeți că omul ajunge la justificare prin fapte și nu numai prin credință.
  25. Tot așa și Rahab, prostituata, a ajuns la justificare prin fapte pentru că i-a primit pe soli și i-a trimis pe un alt drum.
  26. Căci după cum trupul fără duh este mort, la fel și credința fără fapte este moartă.

  Dragostea creștină nu admite discriminările

  Capitolul 2

  1 Frații mei, credința în Domnul nostru Isus Cristos, Domnul gloriei a, nu admite părtinirile b. 2 Căci dacă ar intra în adunarea voastră un om cu inel de aur, cu haine luxoase c și ar intra și un sărac cu haine ponosite, 3 iar voi v-ați uita la cel care poartă hainele luxoase și i-ați spune: "Luați loc aici", iar celui sărac i-ați spune: "Tu stai acolo" sau: "Stai jos, la picioarele mele", 4 nu ați judeca în mintea voastră și nu ați deveni judecători cu gânduri perverse?
       5 Ascultați, frații mei iubiți: oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, dar bogați în credință, ca moștenitori ai împărăției pe care el a promis-o celor care îl iubesc? 6 Dar voi l-ați disprețuit pe cel sărac! Oare nu bogații sunt cei care vă asupresc d și vă târăsc prin tribunale? 7 Oare nu ei insultă numele cel sfânt e care a fost invocat asupra voastră? 8 Dacă voi împliniți într-adevăr legea împărăției f, potrivit Scripturii: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!, bine faceți; 9 dar dacă sunteți părtinitori, săvârșiți un păcat și sunteți condamnați de Lege ca niște fărădelege. 10 Căci oricine ține toată Legea, dar o calcă numai într-o privință, se face vinovat de toate, 11 pentru că cel care a spus: Să nu comiți adulter! a spus și: Să nu ucizi!, așadar, dacă nu comiți adulter, însă ucizi, ai încălcat Legea. 12 Așa să vorbiți și așa să faceți ca niște oameni care vor fi judecați după legea libertății, 13 căci judecata este fără îndurare pentru cel care nu este îndurător; dar îndurarea învinge judecata.

  Credința și faptele

      14 Ce folos, frații mei, dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte; oare poate credința să-l mântuiască? 15 Dacă un frate sau o soră sunt lipsiți de îmbrăcăminte și de hrana de toate zilele 16 și cineva dintre voi le-ar spune: "Mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă", dar nu le dați cele necesare pentru trup, ce folos? 17 La fel și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși.
       18 Dimpotrivă, va spune cineva: "Tu ai credință, iar eu am fapte; arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința cu faptele mele". 19 Tu crezi că este un singur g Dumnezeu? Bine faci! Și diavolii cred și se cutremură. 20 Dar vrei să știi, om fără de minte, că credința fără fapte este zadarnică? 21 Oare Abraham, părintele nostru, nu pentru fapte a ajuns la justificare aducându-l pe Isaac, fiul său, pe altarul de jertfă? 22 Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și că prin fapte credința este desăvârșită? 23 Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: Abraham a crezut în Dumnezeu și i s-a considerat spre justificare și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. 24 Deci vedeți că omul ajunge la justificare prin fapte și nu numai prin credință h. 25 Tot așa și Rahab, prostituata, a ajuns la justificare prin fapte pentru că i-a primit pe soli și i-a trimis pe un alt drum. 26 Căci după cum trupul fără duh este mort, la fel și credința fără fapte este moartă.

   

  Note de subsol


  a Lit.: al gloriei. Termenul "glorie" poate fi înţeles ca apoziţie la Domn: "Domnul gloriei", sau ca un calificativ: "Domnul nostru Isus Cristos glorios".
  b Verbul grec prosopolimptein, din care provine forma substantivală, traduce expresia ebraică "a ridica faţa" celui care s-a prosternat în faţa regelui, în semn de favoare şi bunăvoinţă. De la acest sens pozitiv s-a trecut la atitudinea reprobabilă de părtinire şi favoritism, în special la judecată şi procese.
  c Inelul de aur era semnul clasei din care proveneau funcţionarii imperiali (la romani se numeau equites), iar haina luxoasă (lit.: strălucitoare) este o aluzie la "toga" pe care o purtau atât bogaţii, cât şi autorităţile politice.
  d Verbul grec katadynasteuein este folosit în VT, în special de profeţi, pentru a denunţa tirania celor bogaţi (Am 4,1; 8,4; Ez 18,12).
  e Lit.: cel bun. Este clară referirea la ritul Botezului.
  f În originalul grec, avem un adjectiv: legea împărătească. Porunca dragostei faţă de aproapele este (ca şi în Mt 25) criteriul intrării în împărăţia lui Dumnezeu.
  g Există multe variante în manuscrisele de bază ale textului grec: Unul este Dumnezeu; Dumnezeu este unul singur; că există Dumnezeu.
  h La prima vedere, afirmaţia sfântului Iacob pare să fie o contrazicere a sfântului Paul (Rom 3,28; Gal 2,16). De fapt, sfântul Paul arată ineficacitatea "faptelor Legii" pentru justificare, ea fiind posibilă prin credinţă; sfântul Iacob nu se referă deloc la "faptele Legii" (aşa cum s-a interpretat uneori în mod greşit), ci arată că justificarea este posibilă numai printr-o credinţă dovedită prin fapte, în special prin fapte de milostenie.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro