1 2 3 4 5

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Frații mei, să nu fie mulți dintre voi care devin învățători știind că noi vom avea o judecată mai aspră.
  2. Căci toți greșim în multe privințe. Dacă cineva nu greșește cu cuvântul, este un om desăvârșit, capabil să-și înfrâneze tot trupul.
  3. Dacă punem frâul în gura cailor, ca să ne asculte, le conducem tot trupul.
  4. Iată, chiar și corăbiile, deși sunt așa de mari și purtate de vânturi puternice, sunt conduse de o cârmă foarte mică, după cum vrea cel care le conduce.
  5. Tot așa și limba: este un organ mic, dar se poate făli cu lucruri mari. Iată că un foc mic poate să aprindă o pădure mare!
  6. Și limba este foc, o lume a nelegiuirii. Limba este printre organele noastre aceea care pângărește tot trupul și aprinde cursul existenței după ce a fost aprinsă de Gheenă.
  7. Căci orice specie de animale, de păsări, de reptile și animale de mare poate fi domesticită și chiar au fost domesticite de neamul omenesc,
  8. dar limba n-o poate domestici nici un om: ea este un rău nepotolit, plină de otravă ucigătoare.
  9. Cu ea îl lăudăm pe Domnul și pe Tatăl și tot cu ea îi blestemăm pe oamenii făcuți după asemănarea lui Dumnezeu.
  10. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie astfel, frații mei.
  11. Oare poate izvorul să reverse din aceeași vână apă dulce și amară?
  12. Frații mei, oare poate smochinul să facă măsline și vița de vie smochine? Nici izvorul sărat nu poate produce apă dulce.
  13. Cine este înțelept și învățat între voi? Să-și arate faptele printr-o purtare bună în modestia înțelepciunii.
  14. Dar dacă aveți gelozie amară și rivalitate în inima voastră, nu vă lăudați și nu mințiți împotriva adevărului.
  15. Nu aceasta este înțelepciunea care vine de sus, ci este pământească, instinctuală și diabolică,
  16. pentru că acolo unde este gelozie și rivalitate, acolo se află dezordine și tot felul de fapte rele.
  17. Dar înțelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi pașnică, blândă, docilă, plină de milă și de roade bune, fără discriminare și fără ipocrizie.
  18. Rodul dreptății este semănat în pace pentru cei care fac pace.

  Stăpânirea limbii

  Capitolul 3

  1 Frații mei, să nu fie mulți dintre voi care devin învățători știind că noi vom avea o judecată mai aspră. 2 Căci toți greșim în multe privințe. Dacă cineva nu greșește cu cuvântul, este un om desăvârșit, capabil să-și înfrâneze tot trupul.
       3 Dacă a punem frâul în gura cailor, ca să ne asculte, le conducem tot trupul. 4 Iată, chiar și corăbiile, deși sunt așa de mari și purtate de vânturi puternice, sunt conduse de o cârmă foarte mică, după cum vrea cel care le conduce.
       5 Tot așa și limba: este un organ mic, dar se poate făli cu lucruri mari.
      Iată că un foc mic poate să aprindă o pădure mare! 6 Și limba este foc, o lume a nelegiuirii. Limba este printre organele noastre aceea care pângărește tot trupul și aprinde cursul existenței b după ce a fost aprinsă de Gheenă. 7 Căci orice specie de animale, de păsări, de reptile și animale de mare poate fi domesticită și chiar au fost domesticite de neamul omenesc, 8 dar limba n-o poate domestici nici un om: ea este un rău nepotolit, plină de otravă ucigătoare. 9 Cu ea îl lăudăm pe Domnul și pe Tatăl și tot cu ea îi blestemăm pe oamenii făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. 10 Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie astfel, frații mei. 11 Oare poate izvorul să reverse din aceeași vână apă dulce și amară? 12 Frații mei, oare poate smochinul să facă măsline și vița de vie smochine? Nici izvorul sărat c nu poate produce apă dulce.

  Adevărata înțelepciune

      13 Cine este înțelept și învățat între voi? Să-și arate faptele printr-o purtare bună în modestia înțelepciunii. 14 Dar dacă aveți gelozie amară și rivalitate în inima voastră, nu vă lăudați și nu mințiți împotriva adevărului. 15 Nu aceasta este înțelepciunea care vine de sus, ci este pământească, instinctuală d și diabolică, 16 pentru că acolo unde este gelozie și rivalitate, acolo se află dezordine și tot felul de fapte rele. 17 Dar înțelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi pașnică, blândă, docilă, plină de milă și de roade bune, fără discriminare și fără ipocrizie. 18 Rodul dreptății este semănat în pace pentru cei care fac pace.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise importante în loc de: dacă, au: iată.
  b Lit.: roata vieţii. Expresia provine din mentalitatea orientală, probabil de concepţie budistă, preluată de unele curente filozofice greceşti. Autorul o foloseşte pentru a arăta dezordinea pe care limba o poate aduce în relaţiile omeneşti şi în întregul cadru al vieţii.
  c Lit.: Nimic sărat...
  d Termenul grec psychikos nu are în sine o semnificaţie negativă dacă este în opoziţie cu soma (trup). Dar în contextul nostru are o nuanţă peiorativă descriind firea animalică, senzitivă, din om.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro