1 2 3 4 5

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Ei, voi bogaților! Plângeți văitându-vă din cauza nenoricirilor care vor veni peste voi.
  2. Bogăția voastră a putrezit și hainele voastre au fost roase de molii.
  3. Aurul vostru și argintul au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și va mistui trupurile voastre ca focul. Ați adunat comori pentru zilele de pe urmă!
  4. Iată, plata pe care voi ați reținut-o de la lucrătorii care au secerat ogoarele voastre, strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului oștirilor.
  5. Voi ați trăit pe pământ în lux și în plăceri; v-ați îngrășat inimile pentru ziua tăierii.
  6. L-ați osândit și l-ați ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a împotrivit.
  7. Așadar, fraților, fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului. Iată că agricultorul așteaptă rodul prețios al pământului având răbdare ca să primească ploaia timpurie și cea târzie.
  8. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape.
  9. Nu vă plângeți, fraților, unii împotriva altora, ca să nu fiți judecați; iată că judecătorul este la ușă.
  10. Fraților, luați ca model de suferință și răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului.
  11. Iată, noi îi numim fericiți pe cei care au fost perseverenți. Ați auzit de răbdarea lui Iob și ați văzut ce a făcut Domnul pentru el în cele din urmă, pentru că Domnul este milostiv și îndurător.
  12. Înainte de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ și nici vreun alt fel de jurământ să nu faceți. Pentru voi, da să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată.
  13. Este cineva dintre voi în suferință? Să se roage! Este cineva bine dispus? Să cânte psalmi.
  14. Este cineva dintre voi bolnav? Să-i cheme pe preoții Bisericii și ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului.
  15. Iar rugăciunea făcută cu credință îl va mântui și Domnul îl va ridica, iar dacă a săvârșit păcate, i se vor ierta.
  16. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe.
  17. Ilie era un om cu slăbiciuni, asemenea nouă, dar s-a rugat cu stăruință să nu plouă și nu a plouat pe pământ trei ani și șase luni.
  18. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul a produs rodul său.
  19. Frații mei, dacă cineva dintre voi rătăcește departe de adevăr și un altul îl întoarce,
  20. să știe că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit își va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate.

  Capitolul 5

  1 Ei, voi bogaților! Plângeți văitându-vă din cauza nenoricirilor care vor veni peste voi. 2 Bogăția voastră a putrezit și hainele voastre au fost roase de molii. 3 Aurul vostru și argintul au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și va mistui trupurile voastre ca focul. Ați adunat comori pentru zilele de pe urmă!
       4 Iată, plata pe care voi ați reținut-o de la lucrătorii care au secerat ogoarele voastre, strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului oștirilor. 5 Voi ați trăit pe pământ în lux și în plăceri; v-ați îngrășat inimile pentru ziua tăierii. 6 L-ați osândit și l-ați ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a împotrivit.

  Îndemn la răbdare în așteptarea Domnului

      7 Așadar, fraților, fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului. Iată că agricultorul așteaptă rodul prețios al pământului având răbdare ca să primească ploaia timpurie și cea târzie a. 8 Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. 9 Nu vă plângeți, fraților, unii împotriva altora, ca să nu fiți judecați; iată că judecătorul este la ușă. 10 Fraților, luați ca model de suferință și răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului.
       11 Iată, noi îi numim fericiți pe cei care au fost perseverenți. Ați auzit de răbdarea lui Iob și ați văzut ce a făcut Domnul pentru el în cele din urmă, pentru că Domnul este milostiv și îndurător.
       12 Înainte de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ și nici vreun alt fel de jurământ să nu faceți. Pentru voi, da să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată.
       13 Este cineva dintre voi în suferință? Să se roage! Este cineva bine dispus? Să cânte psalmi. 14 Este cineva dintre voi bolnav? Să-i cheme pe preoții b Bisericii și ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. 15 Iar rugăciunea făcută cu credință îl va mântui și Domnul îl va ridica, iar dacă a săvârșit păcate, i se vor ierta. 16 Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe. 17 Ilie era un om cu slăbiciuni, asemenea nouă, dar s-a rugat cu stăruință să nu plouă și nu a plouat pe pământ trei ani și șase luni. 18 Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul a produs rodul său.
       19 Frații mei, dacă cineva dintre voi rătăcește departe de adevăr și un altul îl întoarce, 20 să știe c că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit își va salva sufletul de la moarte d și va acoperi o mulțime de păcate.

   

  Note de subsol


  a În multe manuscrise textul este: ca să o primească pe cea timpurie şi pe cea târzie. Altele: ca să primească rodul timpuriu şi cel târziu. Cu privire la clima Palestinei, ploaia timpurie este cea din octombrie-noiembrie, iar ploaia târzie este în martie-aprilie.
  b Lit.: prezbiterii.
  c Multe manuscrise au: să ştiţi.
  d Multe manuscrise au: îşi va mântui sufletul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro