Caut nazaret

Căutarea a generat 14 rezultate.

Înapoi la căutare

Rezultate în Matei.
c2.v23: şi a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeţi: "Se va chema Nazarinean".
c4.v13: Şi, părăsind Nazaretul, a venit şi s-a stabilit la Cafarnaum, care este pe malul mării, în ţinuturile lui Zabulon şi Neftali,
c21.v11: Iar mulţimile spuneau: "Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii".
Rezultate în Marcu.
c1.v9: În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan.
c1.v24: "Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu".
c10.v47: Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige şi să spună: "Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!"
Rezultate în Luca.
c1.v26: În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,
c2.v4: Şi Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret, către Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, întrucât era din casa şi din familia lui David,
c2.v39: Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret.
c2.v51: Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. Iar mama lui păstra toate acestea în inima ei.
c4.v16: A venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi a intrat în sinagogă, după obiceiul lui, în zi de sâmbătă, şi s-a ridicat ca să citească.
c4.v34: "Ei! Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Ştiu cine eşti: sfântul lui Dumnezeu".
Rezultate în Ioan.
c1.v45: Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a zis: "L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret".
c1.v46: Dar Natanael i-a zis: "Poate fi ceva bun din Nazaret?" Filip i-a zis: "Vino şi vezi!"

 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro