1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi din Răsărit
  2. și întrebau: "Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să ne închinăm lui".
  3. Când a auzit aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el.
  4. Atunci i-a adunat pe toți arhiereii și cărturarii poporului și a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos.
  5. Ei i-au spus: "În Betleemul lui Iuda, căci așa este scris de profet:
  6. Și tu, Betleeme, pământ al lui Iuda, nicidecum nu ești cea mai mică dintre cetățile de seamă ale lui Iuda; căci din tine va ieși stăpânitorul care va conduce poporul meu Israel".
  7. Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul când li s-a arătat steaua.
  8. Și trimițându-i la Betleem, le-a spus: "Mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și, când îl veți fi găsit, înștiințați-mă și pe mine ca să merg și eu să mă închin lui".
  9. După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit, mergea înaintea lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul.
  10. Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o bucurie foarte mare.
  11. Și, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar aur, tămâie și smirnă.
  12. După ce au fost înștiințați în vis să nu mai treacă pe la Irod, s-au întors pe alt drum în țara lor.
  13. După ce au plecat ei, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif și i-a zis: "Scoală-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă".
  14. Sculându-se, a luat copilul și pe mama lui în timpul nopții și a plecat în Egipt.
  15. A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt l-am chemat pe fiul meu.
  16. Atunci Irod, văzând că a fost înșelat de magi, s-a înfuriat și a trimis să fie uciși, în Betleem și în toate împrejurimile sale, toți copiii de la doi ani în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
  17. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia:
  18. Un țipăt s-a auzit în Rama. Plângere și tânguire mare. Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt.
  19. După ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif în Egipt
  20. și i-a spus: "Scoală-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viața copilului".
  21. El s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel.
  22. Auzind că Arhelau domnea în Iudeea în locul tatălui său Irod, s-a temut să meargă acolo. Înștiințat în vis, s-a dus în părțile Galileii
  23. și a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți: "Se va chema Nazarinean".

  Vizita magilor

  Capitolul 2

  1 După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii a, în zilele regelui Irod b, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi c din Răsărit 2 și întrebau: "Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua d lui la răsărit și am venit să ne închinăm lui". 3 Când a auzit aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. 4 Atunci i-a adunat pe toți arhiereii și cărturarii poporului e și a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos. 5 Ei i-au spus: "În Betleemul lui Iuda, căci așa este scris de profet:
  6     Și tu, Betleeme, pământ al lui Iuda,
      nicidecum nu ești cea mai mică
      dintre cetățile de seamă ale lui Iuda;
      căci din tine va ieși stăpânitorul care va conduce poporul meu Israel
  ".
       7 Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul când li s-a arătat steaua. 8 Și trimițându-i la Betleem, le-a spus: "Mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și, când îl veți fi găsit, înștiințați-mă și pe mine ca să merg și eu să mă închin lui". 9 După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit, mergea înaintea lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. 10 Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o bucurie foarte mare. 11 Și, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ f, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar aur, tămâie și smirnă. 12 După ce au fost înștiințați în vis să nu mai treacă pe la Irod, s-au întors pe alt drum în țara lor.

  Fuga în Egipt

      13 După ce au plecat ei, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif și i-a zis: "Scoală-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă". 14 Sculându-se, a luat copilul și pe mama lui în timpul nopții și a plecat în Egipt. 15 A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt l-am chemat pe fiul meu.

  Uciderea copiilor nevinovați

      16 Atunci Irod, văzând că a fost înșelat de magi, s-a înfuriat și a trimis să fie uciși, în Betleem și în toate împrejurimile sale, toți copiii de la doi ani în jos g, după timpul pe care îl aflase de la magi. 17 Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia:
  18     Un țipăt s-a auzit în Rama h.
      Plângere și tânguire
  mare.
      Rahela își plânge copiii
      și nu vrea să fie mângâiată,
      pentru că nu mai sunt
  .

  Întoarcerea din Egipt

      19 După ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif în Egipt 20 și i-a spus: "Scoală-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viața copilului". 21 El s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. 22 Auzind că Arhelau i domnea în Iudeea în locul tatălui său Irod, s-a temut să meargă acolo. Înștiințat în vis, s-a dus în părțile Galileii 23 și a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret j, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți: "Se va chema Nazarinean" k.

   

  Note de subsol


  a Localitate la 9 km sud de Ierusalim, cetatea de origine a lui David. În ebraică Beth lehem înseamnă "Casa pâinii". Este numit de evanghelist "al Iudeii" pentru a se deosebi de alte localităţi cu acelaşi nume (Ios 19,15). Faptul că Isus se naşte la Betleem îi conferă demnitatea mesianică profetizată de Natan (2Sam 7).
  b Irod cel Mare, fiul lui Antipater, majordomul lui Ioan Hircan al II-lea, numit strateg al Galileii în 47 î.C., ridicat la rangul de tetrarh şi apoi rege al Iudeii de către Senatul roman în 40 î.C., s-a stabilit la Ierusalim în anul 37 î.C. Dictator sângeros, pe lângă copiii mamelor din Betleem, şi-a ucis soţia şi doi fii, iar la moartea lui a poruncit să fie ucişi toţi funcţionarii ca să fie totuşi cineva întristat de moartea lui. Politician abil şi megaloman (şi-a construit mai multe palate şi fortăreţe), a renovat şi extins templul. A murit în anul 4 î.C. Aşadar, naşterea lui Isus nu poate coincide cu primul an al erei creştine (aşa cum a fost ea calculată în mod greşit de Dionisiu cel Mic în sec. al VI-lea), ci trebuie dată înapoi, în anul 5 î.C.
  c Cunoscuţi deja în VT (Ier 39,3), magii sunt membrii unei caste preoţeşti din Persia şi astrologi. Contextul nu ne permite să precizăm cu certitudine nici numărul, nici numele şi nici rangul lor. Tradiţia creştină îi consideră regi, în număr de 3 (după darurile oferite) şi îi numeşte Gaspar, Melchior şi Baltazar.
  d În Orientul antic, steaua era semnul unui zeu sau al unui rege divinizat. Matei a păstrat tradiţia referitoare la o stea pentru a scoate în evidenţă calitatea regală şi divină a lui Mesia. Tradiţia rabinică interpretează profeţia lui Balaam din Num 24,10 în sens mesianic. Astfel steaua care apare la naşterea lui Isus este un semn din partea lui Dumnezeu că s-au împlinit timpurile mesianice.
  e Gruparea arhiereilor era formată din toţi cei care au ocupat funcţia de mare preot împreună cu capii celor 24 de grupuri de preoţi. Cărturarii erau cunoscătorii şi interpreţii Legii şi ai tradiţiilor ebraice.
  f Popoarele orientale îşi exprimau reverenţa în patru feluri: 1) îndoirea simplă a genunchilor; 2) îndoirea genunchilor şi întinderea mâinilor; 3) închinarea cu fruntea la pământ; 4) prosternarea - întinderea cu faţa la pământ în semn de supunere totală.
  g Betleemul număra în vremea aceea aproximativ 1.000 de locuitori, deci copiii ucişi de Irod nu puteau fi mai mulţi de 25-30. Tradiţia etiopiano-bizantină vorbeşte de 144.000, dar numărul este simbolic, după Ap 14,1.
  h Rama - localitate la aproximativ 10 km nord de Ierusalim, punct de adunare a prizonierilor evrei destinaţi deportării în Babilon (Ier 40,1-4). După 1Sam 10,2, la Rama a fost înmormântată Rahela. Într-o viziune poetică, profetul Ieremia (31,15) descrie plânsul Rahelei (soţia lui Iacob şi mama lui Iosif şi a lui Beniamin) care îşi vede urmaşii plecând în exil din Rama.
  i Arhelau, fiul lui Irod cel Mare, a fost rege în Iudeea şi Samaria între anii 4 î.C. şi 6 d.C. Tiran crud ca şi tatăl său, a fost depus şi exilat în Galia de către romani din cauza teroarei pe care o instituise în regatul său.
  j O mică localitate din Galileea situată într-o zonă muntoasă la aproximativ 30 km vest de lacul Genezaret şi 10 km nord-vest de muntele Tabor. Numele ei vine din ebraică şi înseamnă "vlăstar", din cauza vegetaţiei bogate, sau "foişor", din cauza aşezării ei pe o colină de pe care se poate vedea toată valea Esdrelon. Azi se numeşte An-Nasra, are aproximativ 40.000 de locuitori, în mare parte arabi.
  k Semnificaţia cuvântului e greu de stabilit. Dacă îl corelăm cu Jud 13,5.7 sensul este "consacrat lui Dumnezeu" (în ebraică nazír). Dacă îl corelăm cu Is 11,1 sensul este "mlădiţă" (în ebraică neţer). În orice caz este o aluzie ori la Nazaret, unde va locui Isus, ori la titlul care i se va da: Nazarineanul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro