1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 10

  1. Plecând de acolo, a venit în ținuturile Iudeii, dincolo de Iordan, iar mulțimile s-au adunat din nou în jurul lui. Și iarăși, după cum îi era obiceiul, le învăța.
  2. Atunci au venit fariseii și, ca să-l pună la încercare, l-au întrebat dacă îi este permis unui bărbat să-și lase femeia".
  3. El le-a răspuns: "Ce v-a poruncit Moise?"
  4. I-au spus: "Moise a permis să scrie un act de despărțire și s-o lase".
  5. Isus le-a spus: "Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca aceasta.
  6. Însă, de la începutul creației, i-a făcut bărbat și femeie;
  7. de aceea omul își va părăsi tatăl și mama și se va uni cu soția lui
  8. și cei doi vor fi un singur trup, astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup.
  9. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă".
  10. Acasă, discipolii l-au întrebat din nou despre aceasta.
  11. El le-a spus: "Oricine își lasă femeia și se însoară cu alta comite adulter cu ea.
  12. Și dacă ea, lăsându-și bărbatul, se mărită cu un altul, comite adulter".
  13. Îi aduceau copii ca să-i atingă, dar discipolii îi certau.
  14. Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare și le-a spus: "Lăsați copiii să vină la mine, nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a acelora care sunt ca ei.
  15. Adevăr vă spun, cine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea".
  16. Și, luându-i în brațe, îi binecuvânta punându-și mâinile peste ei.
  17. Când pleca la drum, un om a venit în fugă și, îngenunchind, l-a întrebat: "Învățătorule bun, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?"
  18. Isus i-a zis: "De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu.
  19. Cunoști poruncile: Să nu ucizi! Să nu comiți adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Să nu înșeli! Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta!"
  20. Atunci el i-a zis: "Învățătorule, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea".
  21. Isus, privindu-l, l-a îndrăgit și i-a spus: "Un lucru îți lipsește: mergi, vinde ceea ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează-mă!"
  22. Întristat de acest cuvânt, el a plecat mâhnit pentru că avea multe bogății.
  23. Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipolilor săi: "Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății!"
  24. Discipolii se mirau de cuvintele lui. Dar Isus le-a zis din nou: "Copii, cât de greu se intră în împărăția lui Dumnezeu!
  25. Mai ușor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu".
  26. Iar ei erau peste măsură de uluiți și spuneau între ei: "Atunci, cine se poate mântui?"
  27. Privindu-i, Isus le-a spus: "Pentru oameni este imposibil, nu însă pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate sunt posibile".
  28. Petru a început să-i spună: "Iată, noi am lăsat toate și te-am urmat".
  29. Isus i-a zis: "Adevăr vă spun că nu este nimeni care a părăsit casă, sau frați, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ogoare pentru mine și pentru evanghelie
  30. și să nu primească însutit acum, în timpul acesta, case, frați, surori, mame, copii și ogoare, dar și persecuții, iar în veacul care va veni, viața veșnică.
  31. Și mulți dintre primii vor fi ultimii, iar ultimii vor fi primii".
  32. Erau pe drum, urcând spre Ierusalim, iar Isus mergea înaintea lor. Ei erau uimiți, iar cei care veneau în urmă erau cuprinși de teamă. Luându-i din nou pe cei doisprezece, a început să le vorbească despre cele ce aveau să i se întâmple:
  33. "Iată, urcăm la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor; îl vor condamna la moarte și-l vor da pe mâna păgânilor.
  34. Aceștia își vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui și-l vor ucide, dar după trei zile va învia".
  35. Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, au venit la el și i-au spus: "Învățătorule, vrem să faci pentru noi ceea ce îți cerem".
  36. El le-a spus: "Ce vreți să fac pentru voi?"
  37. Atunci ei i-au spus: "Fă-ne să stăm unul la dreapta și altul la stânga ta în gloria ta".
  38. Dar Isus le-a spus: "Nu știți ce cereți. Puteți să beți potirul pe care-l beau eu sau să vă botezați cu botezul cu care eu sunt botezat?"
  39. Ei i-au spus: "Putem". Iar Isus le-a zis: "Potirul pe care-l beau eu îl veți bea, iar cu botezul cu care sunt botezat eu veți fi botezați.
  40. Însă, a sta la dreapta sau la stânga mea, nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit".
  41. Când au auzit, cei zece au fost cuprinși de indignare față de Iacob și Ioan.
  42. Chemându-i la sine, Isus le-a spus: "Voi știți că cei care sunt considerați conducători ai popoarelor le domină și cei mari dintre ei își fac simțită puterea asupra lor.
  43. Dar între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru
  44. și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor.
  45. Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți".
  46. Și au venit la Ierihon. Pe când ieșea din Ierihon cu discipolii săi și cu o mulțime numeroasă, un cerșetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, ședea la marginea drumului.
  47. Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige și să spună: "Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!"
  48. Mulți îl certau ca să tacă, însă el striga și mai tare: "Fiul lui David, îndură-te de mine!"
  49. Oprindu-se, Isus a spus: "Chemați-l!" Și l-au chemat pe orb, spunându-i: "Curaj, ridică-te, te cheamă".
  50. Iar el, aruncându-și haina, a sărit în picioare și a venit la Isus.
  51. Isus l-a întrebat: "Ce vrei să fac pentru tine?" Orbul i-a spus: "Rabbuni, să-mi recapăt vederea".
  52. Atunci Isus i-a zis: "Mergi, credința ta te-a mântuit!" Îndată și-a recăpătat vederea și îl urma pe cale.

  Căsătoria și divorțul
  (Mt 19,1-9)

  Capitolul 10

  1 Plecând de acolo, a venit în ținuturile Iudeii, dincolo de Iordan, iar mulțimile s-au adunat din nou în jurul lui. Și iarăși, după cum îi era obiceiul, le învăța. 2 Atunci au venit fariseii și, ca să-l pună la încercare, l-au întrebat dacă îi este permis unui bărbat să-și lase femeia". 3 El le-a răspuns: "Ce v-a poruncit Moise?" 4 I-au spus: "Moise a permis să scrie un act de despărțire și s-o lase". 5 Isus le-a spus: "Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca aceasta. 6 Însă, de la începutul creației, i-a făcut bărbat și femeie; 7 de aceea omul își va părăsi tatăl și mama și se va uni cu soția lui a 8 și cei doi vor fi un singur trup, astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. 9 Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă". 10 Acasă, discipolii l-au întrebat din nou despre aceasta. 11 El le-a spus: "Oricine își lasă femeia și se însoară cu alta comite adulter cu ea. 12 Și dacă ea, lăsându-și bărbatul, se mărită cu un altul, comite adulter" b.

  Isus și copiii
  (Mt 19,13-15; Lc 18,15-17)
      13 Îi aduceau copii ca să-i atingă, dar discipolii îi certau. 14 Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare și le-a spus: "Lăsați copiii să vină la mine, nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a acelora care sunt ca ei. 15 Adevăr vă spun, cine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea". 16 Și, luându-i în brațe, îi binecuvânta punându-și mâinile peste ei.

  Tânărul bogat
  (Mt 19,16-30; Lc 18,18-30)
      17 Când pleca la drum, un om a venit în fugă și, îngenunchind, l-a întrebat: "Învățătorule bun, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?" 18 Isus i-a zis: "De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. 19 Cunoști poruncile: Să nu ucizi! Să nu comiți adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Să nu înșeli! c Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta!" 20 Atunci el i-a zis: "Învățătorule, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea" d. 21 Isus, privindu-l, l-a îndrăgit și i-a spus: "Un lucru îți lipsește: mergi, vinde ceea ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează-mă!" 22 Întristat de acest cuvânt, el a plecat mâhnit pentru că avea multe bogății.
       23 Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipolilor săi: "Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății!" 24 Discipolii se mirau de cuvintele lui. Dar Isus le-a zis din nou: "Copii, cât de greu se intră în împărăția lui Dumnezeu! e 25 Mai ușor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu". 26 Iar ei erau peste măsură de uluiți și spuneau între ei: "Atunci, cine se poate mântui?" 27 Privindu-i, Isus le-a spus: "Pentru oameni este imposibil, nu însă pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate sunt posibile".
       28 Petru a început să-i spună: "Iată, noi am lăsat toate și te-am urmat". 29 Isus i-a zis: "Adevăr vă spun că nu este nimeni care a părăsit casă, sau frați, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ogoare pentru mine și pentru evanghelie 30 și să nu primească însutit acum, în timpul acesta, case, frați, surori, mame, copii și ogoare, dar și persecuții, iar în veacul care va veni, viața veșnică. 31 Și mulți dintre primii vor fi ultimii, iar ultimii vor fi primii".

  A treia anunțare a morții și învierii lui Isus
  (Mt 20,17-19; Lc 18,31-34)
      32 Erau pe drum, urcând spre Ierusalim, iar Isus mergea înaintea lor. Ei erau uimiți, iar cei care veneau în urmă erau cuprinși de teamă. Luându-i din nou pe cei doisprezece, a început să le vorbească despre cele ce aveau să i se întâmple: 33 "Iată, urcăm la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor; îl vor condamna la moarte și-l vor da pe mâna păgânilor. 34 Aceștia își vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui și-l vor ucide, dar după trei zile va învia".

  Cererea fiilor lui Zebedeu
  (Mt 20,20-23)
      35 Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, au venit la el și i-au spus: "Învățătorule, vrem să faci pentru noi ceea ce îți cerem". 36 El le-a spus: "Ce vreți să fac pentru voi?" 37 Atunci ei i-au spus: "Fă-ne f să stăm unul la dreapta și altul la stânga ta în gloria ta". 38 Dar Isus le-a spus: "Nu știți ce cereți. Puteți să beți potirul pe care-l beau eu sau să vă botezați cu botezul cu care eu sunt botezat?" 39 Ei i-au spus: "Putem". Iar Isus le-a zis: "Potirul pe care-l beau eu îl veți bea, iar cu botezul cu care sunt botezat eu veți fi botezați. 40 Însă, a sta la dreapta sau la stânga mea, nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit".

  Cel mai mare trebuie să slujească
  (Mt 20,29-34; Lc 22,24-27)
      41 Când au auzit, cei zece au fost cuprinși de indignare față de Iacob și Ioan. 42 Chemându-i la sine, Isus le-a spus: "Voi știți că cei care sunt considerați conducători ai popoarelor le domină și cei mari dintre ei își fac simțită puterea asupra lor. 43 Dar între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru 44 și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor. 45 Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți".

  Vindecarea orbului din Ierihon
  (Mt 20,29-39; Lc 18,35-43)
      46 Și au venit la Ierihon. Pe când ieșea din Ierihon cu discipolii săi și cu o mulțime numeroasă, un cerșetor orb, Bartimeu g, fiul lui Timeu, ședea la marginea drumului. 47 Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige și să spună: "Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!" 48 Mulți îl certau ca să tacă, însă el striga și mai tare: "Fiul lui David, îndură-te de mine!" 49 Oprindu-se, Isus a spus: "Chemați-l!" Și l-au chemat pe orb, spunându-i: "Curaj, ridică-te, te cheamă". 50 Iar el, aruncându-și haina, a sărit în picioare și a venit la Isus. 51 Isus l-a întrebat: "Ce vrei să fac pentru tine?" Orbul i-a spus: "Rabbuni h, să-mi recapăt vederea". 52 Atunci Isus i-a zis: "Mergi, credința ta te-a mântuit!" Îndată și-a recăpătat vederea și îl urma pe cale.

   

  Note de subsol


  a În unele manuscrise importante este omis: şi se va uni cu soţia lui.
  b După Dt 24,1-4, bărbatul putea să-şi lase femeia pentru un motiv de desfrânare, dându-i un act de despărţire încheiat în prezenţa a doi martori, purtând numele, data şi localitatea, semnat şi înmânat direct soţiei, cu aceste cuvinte: "Eu te las... astfel încât tu eşti liberă să te căsătoreşti cu bărbatul pe care îl vrei şi nimeni nu va putea să te împiedice de acum şi întotdeauna". Existau pe timpul lui Isus două tendinţe de a interpreta motivul despărţirii. Şcoala lui Shamai admitea ca unic motiv infidelitatea soţiei în căsătorie. Şcoala lui Hillel lua în considerare expresia din Deuteronom: Dacă ea nu mai are trecere înaintea ta, luând-o în sens mult mai larg; era suficient ca femeia să ardă mâncarea. Pentru rabbi Aqiba era suficient dacă bărbatului nu-i mai plăcea femeia. Isus nu se lasă antrenat în dispute juridice ca rabinii, ci se pronunţă fără echivoc împotriva divorţului. Bărbatul nu are dreptul să lase femeia pentru că o împinge spre adulter. Argumentul fariseilor că Moise ar fi permis despărţirea este respins de Isus, care apelează la un principiu anterior permisiunii lui Moise: planul lui Dumnezeu.
  c Unele manuscrise omit: Să nu înşeli! probabil armonizare după Mt 19,18 şi Lc 18,20.
  d La evrei, copilul devenea responsabil pentru faptele sale când împlinea 12 ani.
  e Multe manuscrise prezintă varianta: Cât de greu este pentru cei care-şi pun încrederea în bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu!
  f Lit.: dă-ne!
  g Este un cuvânt de origine aramaică. Etimologic ar putea însemna "fiul necuratului" sau "fiul orbului".
  h Este un titlu acordat unei persoane stimate pentru ştiinţa şi autoritatea acesteia. În aramaică înseamnă "Marele meu", "Domnul meu", "Învăţătorule".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro