1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 21

  1. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli
  2. spunându-le: "Mergeți în satul dinaintea voastră și veți găsi îndată o măgăriță legată și cu ea un mânz. Dezlegați-i și aduceți-i la mine.
  3. Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneți: «Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»".
  4. Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:
  5. Spuneți fiicei Sionului: Iată regele tău vine la tine blând, așezat pe o măgăriță și pe un mânz, puiul unui animal de povară.
  6. Discipolii s-au dus și au făcut după cum le-a poruncit Isus.
  7. Au adus măgărița și mânzul, au așternut hainele pe ei, iar el s-a așezat deasupra.
  8. Atunci mulțimea numeroasă și-a întins hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum.
  9. Mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care îl urmau strigau: "Osana! Fiul lui David! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul cerurilor!"
  10. Când a intrat el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat și spunea: "Cine este acesta?"
  11. Iar mulțimile spuneau: "Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii".
  12. Apoi Isus a intrat în templu și a început să-i alunge pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei.
  13. Și le spunea: "Este scris: Casa mea se va numi casă de rugăciune. Voi însă o faceți peștera tâlharilor".
  14. Atunci orbi și șchiopi s-au apropiat de el, în templu, iar el i-a vindecat.
  15. Dar arhiereii și cărturarii, văzând minunile pe care le-a făcut și pe copiii care strigau în templu: "Osana, Fiului lui David!", au fost cuprinși de indignare
  16. și i-au spus: "Auzi ce zic aceștia?" Dar Isus le-a spus: "Da! Nu ați citit niciodată: Din gura copiilor și a sugarilor ți-ai pregătit laudă?"
  17. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate, spre Betania și a rămas acolo peste noapte.
  18. Dis-de-dimineață, când se întorcea în cetate, îi era foame
  19. și, văzând un smochin lângă drum, a venit la el, dar negăsind nimic în el, decât frunze, i-a zis: "Să nu mai dai rod în veci!", iar smochinul s-a uscat imediat.
  20. Când au văzut discipolii, au fost cuprinși de uimire și spuneau: "Cum de s-a uscat smochinul așa dintr-o dată?"
  21. Atunci Isus le-a răspuns: "Adevăr vă spun, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu numai ceea ce s-a întâmplat cu smochinul, ci chiar de ați spune acestui munte: «Ridică-te și aruncă-te în mare», așa va fi.
  22. Și tot ce veți cere cu credință în rugăciune, veți primi".
  23. După ce a intrat în templu, în timp ce învăța, s-au apropiat de el arhiereii și mai-marii poporului și i-au spus: "Cu ce autoritate faci acestea și cine ți-a dat această autoritate?"
  24. Dar Isus le-a răspuns: "Vă voi întreba și eu un lucru. Dacă îmi veți răspunde, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac acestea.
  25. Botezul lui Ioan de unde era: din cer sau de la oameni?" Dar ei discutau între ei: "Dacă spunem: «Din cer», ne va zice: «Atunci de ce nu ați crezut în el?»
  26. Iar dacă spunem: «De la oameni», ne temem de popor pentru că toți îl consideră pe Ioan ca profet".
  27. Și i-au răspuns lui Isus: "Nu știm". Atunci el le-a zis: "Nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac acestea.
  28. Ce părere aveți? Un om avea doi fii. A venit la primul și i-a zis: «Fiule, du-te azi și lucrează în vie».
  29. El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău și s-a dus.
  30. A venit apoi la celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus.
  31. Care dintre aceștia doi a făcut voința tatălui?" I-au spus: "Primul". Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu.
  32. Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptății, dar nu l-ați crezut, însă vameșii și desfrânatele l-au crezut. Voi însă deși ați văzut, nici măcar după aceea nu v-ați convertit și nu l-ați crezut.
  33. Ascultați o altă parabolă: Era odată un proprietar care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie.
  34. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale.
  35. Dar viticultorii, prinzându-i, pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis cu pietre.
  36. A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel.
  37. În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei zicându-și: «Pe fiul meu îl vor respecta».
  38. Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moștenitorul. Haideți să-l ucidem ca să avem moștenirea lui».
  39. Prinzându-l, l-au scos afară din vie și l-au ucis.
  40. Așadar, când va veni stăpânul viei ce le va face acelor viticultori?"
  41. I-au zis: "Pe acei nemernici îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit".
  42. Isus le-a zis: "N-ați citit niciodată în Scripturi: Piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri?
  43. De aceea vă spun: Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui popor care va aduce roadele cuvenite.
  44. Și cine va cădea pe această piatră, se va zdrobi, iar peste cine va cădea ea îl va zdrobi".
  45. Arhiereii și fariseii, auzind parabolele lui, și-au dat seama că vorbește despre ei
  46. și căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțimi pentru că ele îl considerau profet.

  Intrarea lui Isus în Ierusalim
  (Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; In 12,12-16)

  Capitolul 21

  1 Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe a, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli 2 spunându-le: "Mergeți în satul dinaintea voastră și veți găsi îndată o măgăriță b legată și cu ea un mânz. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. 3 Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneți: «Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»". 4 Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:
  5     Spuneți fiicei Sionului:
      Iată regele tău vine la tine blând,
      așezat pe o măgăriță și pe un mânz,
      puiul unui animal de povară
   c.
  6 Discipolii s-au dus și au făcut după cum le-a poruncit Isus. 7 Au adus măgărița și mânzul, au așternut hainele pe ei, iar el s-a așezat deasupra. 8 Atunci mulțimea numeroasă și-a întins hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum. 9 Mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care îl urmau strigau:
      "Osana! d Fiul lui David!
      Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
      Osana
  în înaltul cerurilor!"
  10 Când a intrat el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat și spunea: "Cine este acesta?" 11 Iar mulțimile spuneau: "Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii".

  Alungarea vânzătorilor din templu
  (Mc 11,15-18; Lc 19,45-48; In 2,13-22)
      12 Apoi Isus a intrat în templu e și a început să-i alunge pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei. 13 Și le spunea: "Este scris:
      Casa mea se va numi casă de rugăciune.
      Voi însă o faceți peștera tâlharilor".
       14 Atunci orbi și șchiopi s-au apropiat de el, în templu, iar el i-a vindecat. 15 Dar arhiereii și cărturarii, văzând minunile pe care le-a făcut și pe copiii care strigau în templu: "Osana, Fiului lui David!", au fost cuprinși de indignare 16 și i-au spus: "Auzi ce zic aceștia?" Dar Isus le-a spus: "Da! Nu ați citit niciodată: Din gura copiilor și a sugarilor ți-ai pregătit laudă?" 17 Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate, spre Betania f și a rămas acolo peste noapte.

  Smochinul blestemat
  (Mc 11,12-14.20-24)
      18 Dis-de-dimineață, când se întorcea în cetate, îi era foame 19 și, văzând un smochin lângă drum, a venit la el, dar negăsind nimic în el, decât frunze, i-a zis: "Să nu mai dai rod în veci!", iar smochinul s-a uscat imediat. 20 Când au văzut discipolii, au fost cuprinși de uimire și spuneau: "Cum de s-a uscat smochinul așa dintr-o dată?" 21 Atunci Isus le-a răspuns: "Adevăr vă spun, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu numai ceea ce s-a întâmplat cu smochinul, ci chiar de ați spune acestui munte: «Ridică-te și aruncă-te în mare», așa va fi. 22 Și tot ce veți cere cu credință în rugăciune, veți primi".

  Autoritatea lui Isus
  (Mc 11,27-33; Lc 20,1-8)
      23 După ce a intrat în templu, în timp ce învăța, s-au apropiat de el arhiereii și mai-marii poporului și i-au spus: "Cu ce autoritate faci acestea și cine ți-a dat această autoritate?" 24 Dar Isus le-a răspuns: "Vă voi întreba și eu un lucru. Dacă îmi veți răspunde, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac acestea. 25 Botezul lui Ioan de unde era: din cer sau de la oameni?" Dar ei discutau între ei: "Dacă spunem: «Din cer», ne va zice: «Atunci de ce nu ați crezut în el?» 26 Iar dacă spunem: «De la oameni», ne temem de popor pentru că toți îl consideră pe Ioan ca profet". 27 Și i-au răspuns lui Isus: "Nu știm". Atunci el le-a zis: "Nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac acestea.

  Parabola celor doi fii

      28 Ce părere aveți? Un om avea doi fii. A venit la primul și i-a zis: «Fiule, du-te azi și lucrează în vie». 29  g El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. 30 A venit apoi la celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceștia doi a făcut voința tatălui?" I-au spus: "Primul". Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. 32 Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptății, dar nu l-ați crezut, însă vameșii și desfrânatele l-au crezut. Voi însă deși ați văzut, nici măcar după aceea nu v-ați convertit și nu l-ați crezut.

  Parabola viticultorilor ucigași
  (Mc 12,1-12; Lc 20,9-19)
      33 Ascultați o altă parabolă: Era odată un proprietar care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. 34 Când s-a apropiat timpul culesului h, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. 35 Dar viticultorii, prinzându-i, pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis cu pietre. 36 A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. 37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei zicându-și: «Pe fiul meu îl vor respecta». 38 Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moștenitorul. Haideți să-l ucidem ca să avem moștenirea lui». 39 Prinzându-l, l-au scos afară din vie și l-au ucis. 40 Așadar, când va veni stăpânul viei ce le va face acelor viticultori?" 41 I-au zis: "Pe acei nemernici îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit".
       42 Isus le-a zis: "N-ați citit niciodată în Scripturi:
      Piatra pe care au aruncat-o constructorii,
      aceasta a devenit piatră unghiulară
  ; i
      Domnul a făcut acest lucru
      și este minunat în ochii noștri
  ?
  43 De aceea vă spun: Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui popor care va aduce roadele cuvenite j. 44  k Și cine va cădea pe această piatră, se va zdrobi, iar peste cine va cădea ea îl va zdrobi".
       45 Arhiereii și fariseii, auzind parabolele lui, și-au dat seama că vorbește despre ei 46 și căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțimi pentru că ele îl considerau profet.

   

  Note de subsol


  a Betfaghe (aram.) = casa smochinelor necoapte. Este un sat aşezat pe partea orientală a Muntelui Măslinilor. Actualmente se numeşte Keh-et-Tur.
  b Măgăriţa era în VT (Jud 5,10) animalul de călărie folosit de conducători în timp de pace. Pentru războaie foloseau caii. În continuarea textului din Zaharia, pe care-l citează Matei, profetul anunţă timpul mesianic când Dumnezeu va distruge carele de război ale lui Efraim şi caii Ierusalimului. Aclamaţia: "Osana Fiului lui David" şi gestul intrării în Ierusalim pe o măgăriţă înseamnă că Isus este mesia şi rege.
  c Lit.: puiul celui de sub jug.
  d Osana este transcrierea cuvântului ebraic hoshia-na care literar înseamnă "ajută-mă, te rog", "salvează-mă", "mântuieşte-mă". Iniţial era un strigăt de implorare, dar cu timpul a devenit o expresie de bucurie şi aşteptare mesianică.
  e Multe manuscrise adaugă: lui Dumnezeu.
  f Lit.: Beth-hini = casa curmalelor sau Bet`anyya = casa lui Anania (casa tristeţii). Este numele unui sat aşezat pe partea orientală a Muntelui Măslinilor, la 3 km de Ierusalim pe vechiul drum spre Ierihon. Este satul lui Lazăr şi al surorilor lui: Marta şi Maria.
  g Există două variante textuale pentru v. 29-31. Cea din textul de mai sus este cea mai bine atestată. A doua variantă este: "El i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus. A venit apoi la cel de-al doilea şi i-a spus la fel. El i-a răspuns: «Nu vreau!», dar apoi i-a părut rău şi s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voinţa tatălui?" I-au spus: "Ultimul".
  h Lit.: roadelor.
  i Lit.: capul unghiului. Expresia luată din Ps 118,22 se referă la o piatră de dimensiuni mari folosită la colţul unui zid pentru a susţine greutatea şi a asigura unitatea a doi pereţi. În viziunea VT, stânca Sionului, pe care a fost construit templul, a început să fie considerată piatra unghiulară a tuturor popoarelor şi apoi a întregului cosmos. Simbolic, această piatră a fost identificată cu Iahve, apoi cu Israel, iar în perspectiva mesianică cu Mesia. Aici Isus însuşi se identifică cu piatra unghiulară.
  j Lit.: care face roadele ei.
  k În multe manuscrise lipseşte v. 44.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro