1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 4

  1. Atunci Isus a fost condus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol.
  2. După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, în cele din urmă i s-a făcut foame.
  3. Apropiindu-se, Ispititorul i-a zis: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să devină pâini".
  4. Dar el i-a răspuns: "Este scris: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu".
  5. Atunci, diavolul l-a dus în cetatea sfântă, l-a așezat pe coama templului
  6. și i-a spus: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: Le va porunci îngerilor săi cu privire la tine și te vor ține pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră".
  7. Isus i-a zis: "Mai este scris: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău".
  8. Diavolul l-a dus apoi pe un munte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și măreția lor
  9. și i-a spus: "Îți voi da toate acestea, dacă vei cădea înaintea mea și mă vei adora".
  10. Atunci Isus i-a spus: "Pleacă, Satană! Căci este scris: Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora și numai lui îi vei sluji".
  11. Atunci diavolul l-a lăsat. Și iată că veneau îngeri și îi slujeau.
  12. Auzind că Ioan a fost închis, [Isus] s-a retras în Galileea.
  13. Și, părăsind Nazaretul, a venit și s-a stabilit la Cafarnaum, care este pe malul mării, în ținuturile lui Zabulon și Neftali,
  14. ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
  15. Pământ al lui Zabulon și pământ al lui Neftali, pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea păgânilor!
  16. Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care locuiau în ținutul întunecos al morții, le-a răsărit o lumină.
  17. De atunci a început Isus să predice și să spună: "Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor".
  18. Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi frați: pe Simon, numit Petru, și pe Andrei, fratele lui, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari,
  19. și le-a spus: "Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni!"
  20. Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat.
  21. Plecând de acolo, a văzut alți doi frați, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-și năvoadele, și i-a chemat.
  22. Iar ei, părăsind îndată barca și pe tatăl lor, l-au urmat.
  23. El străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice suferință în popor.
  24. Și s-a dus vestea despre el în toată Siria. Erau aduși la el toți cei care sufereau de diferite boli și chinuri: posedați, lunatici și paralizați, iar el îi vindeca.
  25. Îl urmau mulțimi numeroase din Galileea, din Decapole, din Ierusalim și Iudeea, și de dincolo de Iordan.

  Ispitirea lui Isus
  (Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)

  Capitolul 4

  1 Atunci Isus a fost condus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. 2 După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, în cele din urmă i s-a făcut foame. 3 Apropiindu-se, Ispititorul i-a zis: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să devină pâini". 4 Dar el i-a răspuns: "Este scris:
      Nu numai cu pâine va trăi omul,
      ci și cu tot cuvântul
      care iese din gura lui Dumnezeu
  ".
  5 Atunci, diavolul l-a dus în cetatea sfântă, l-a așezat pe coama templului 6 și i-a spus: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris:
      Le va porunci îngerilor săi cu privire la tine
      și te vor ține pe mâini
      ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră
  ".
  7 Isus i-a zis: "Mai este scris: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău". 8 Diavolul l-a dus apoi pe un munte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și măreția lor 9 și i-a spus: "Îți voi da toate acestea, dacă vei cădea înaintea mea și mă vei adora". 10 Atunci Isus i-a spus: "Pleacă, Satană! Căci este scris:
      Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora
      și
  numai lui îi vei sluji".
  11 Atunci diavolul l-a lăsat. Și iată că veneau îngeri și îi slujeau.

  Isus la Cafarnaum
  (Mc 1,14-15; Lc 4,14-15)
      12 Auzind că Ioan a fost închis, [Isus] s-a retras în Galileea. 13 Și, părăsind Nazaretul, a venit și s-a stabilit la Cafarnaum aa, care este pe malul mării, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, 14 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
  15     Pământ al lui Zabulon și pământ al lui Neftali,
      pe drumul spre mare, dincolo de Iordan,
      Galileea păgânilor!
   b
  16     Poporul care zăcea în întuneric
      a văzut o lumină mare,
      iar celor care locuiau
      în ținutul întunecos al morții,
      le-a răsărit o lumină
  .
       17 De atunci a început Isus să predice și să spună: "Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor".

  Chemarea primilor discipoli
  (Mc 1,16-20; Lc 5,1-11)
      18 Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi frați: pe Simon, numit Petru, și pe Andrei, fratele lui, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari, 19 și le-a spus: "Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni!" 20 Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. 21 Plecând de acolo, a văzut alți doi frați, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-și năvoadele, și i-a chemat. 22 Iar ei, părăsind îndată barca și pe tatăl lor, l-au urmat.

  Isus învață și vindecă mulțimile
  (Lc 6,17-19)
      23 El străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile c lor, predicând evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice suferință în popor. 24 Și s-a dus vestea despre el în toată Siria. Erau aduși la el toți cei care sufereau de diferite boli și chinuri: posedați, lunatici și paralizați, iar el îi vindeca. 25 Îl urmau mulțimi numeroase din Galileea, din Decapole d, din Ierusalim și Iudeea, și de dincolo de Iordan.

   

  Note de subsol


  a Mic centru comercial situat pe malul lacului Genezaret, pe drumul principal ce lega Egiptul şi marea Mediterană cu Damascul. Azi se cheamă Tel Hum, iar săpăturile arheologice au scos la iveală ruinele unei sinagogi din sec. al II-lea d.C. şi ruinele unor case, între care unii cercetători cred că ar fi şi casa lui Petru, peste care s-a construit recent o biserică suspendată.
  b La început era locul unde s-au stabilit triburile lui Zabulon, Neftali, Aşer, Isahar, dar cu timpul au pătruns multe popoare păgâne, astfel că Isaia o numeşte "Galileea păgânilor" (Is 8,23). După victoria Macabeilor (1Mac 5,14-23) începe să fie populată în majoritate de evrei. Cu toate acestea, fiind la graniţă, rămâne deschisă contactului cu păgânii. Nu întâmplător aici se dezvoltă mişcarea naţionalistă a zeloţilor, iar Talmudul înfierează lipsa de ortodoxie a Galileii faţă de Lege: "Galilee, Galilee, ura ta faţă de Lege te va face să fii socotită printre duşmanii credinţei".
  c Sinagoga este locul în care comunitatea se adună pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu şi pentru a se ruga. Sinagogile au apărut în Babilon, în timpul exilului şi în diaspora în urma distrugerii templului în 586 î.C. După reconstruirea templului, au rămas, ba chiar s-au răspândit şi mai mult, ca loc de iniţiere religioasă. Orice evreu matur era obligat, de sărbătoarea Paştelui, să meargă la templul din Ierusalim. În celelalte zile de sărbătoare şi în ziua Domnului (sâmbăta) evreii se adunau la sinagogă.
  d Lit.: Regiunea celor zece cetăţi. Este o confederaţie instituită de Pompei în partea estică a Iordanului, la nord-est de Pereea. Locuitorii erau în majoritate păgâni.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro