1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cartea întâia a Macabeilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 16

  1. Și s-a suit Ioan de la Ghezer, și a spus lui Simon, tatăl său, cele ce a făcut Cendebeu.
  2. Și a chemat Simon pe cei doi fii mai mari ai săi, pe Iuda și pe Ioan, și le-a zis: "Eu și frații mei și casa tatălui meu ne-am luptat cu vrăjmașii lui Israel din tinerețe până în ziua de astăzi, și prin mâinile noastre de multe ori s-a izbăvit Israel.
  3. Și acum am îmbătrânit, iar voi pentru această slujbă, din mila lui Dumnezeu, aveți ani destui; fiți în locul meu și în locul fratelui meu și faceți război pentru neamul nostru, și ajutorul cel din cer să fie cu voi".
  4. Și a ales din țară douăzeci de mii de bărbați războinici și călăreți, și a mers asupra lui Cendebeu, și au dormit la Moden.
  5. Și ieșind dimineața la câmp, au fost întâmpinați de oștire multă, pedeștri și călări; iar între ei era un râu.
  6. Și a tăbărât el și poporul lui în fala lor. Și văzând că poporul se teme să treacă râul, a trecut întâi el, și l-au văzut oamenii lui, și au trecut și ei după el.
  7. Și a despărțit oastea în două și pe călăreți i-a așezat în mijlocul pedestrașilor, căci călărimea vrăjmașilor era foarte multă.
  8. Și au trâmbițat cu trâmbițele sfințite, și Cendebeu a fost înfrânt împreună cu tabăra lui, și au căzut dintre ei răniți mulți, și câți au mai rămas au fugit în cetate.
  9. Atunci a fost rănit Iuda, fratele lui Ioan, iar Ioan i-a gonit până la Cedron, pe care-l zidise.
  10. Și au fugit până la turnurile cele din țarina Azotului, și le-au ars cu foc, și au căzut dintre ei ca la vreo două mii de bărbați, și s-au înapoiat în pământul Iudeii Cu pace.
  11. Iar Ptolomeu al lui Abub era pus cârmuitor în câmpul Ierihonului, și avea argint și aur mult.
  12. El era ginere al arhiereului.
  13. Și s-a înălțat inima lui și a vrut să stăpânească țara, și s-a sfătuit cu vicleșug asupra lui Simon și a fiilor lui, ca să-l omoare.
  14. Iar Simon umbla prin cetățile din iară și purta grijă de nevoile lor, și s-a coborât din Ierihon, el și Matatia și Iuda, fiii lui, în anul o sută șaptezeci și șapte, în luna a unsprezecea, luna Șebat.
  15. Și i-a primit cu vicleșug feciorul lui Abub într-un castel mic, ce se chema Doc, pe care-l zidise, și le-a făcut ospăț mare, și a ascuns acolo bărbați.
  16. Și când s-au amețit de vin Simon și fiii lui, s-a sculat Ptolomeu și cei care erau cu el, și-au luat armele și au intrat asupra lui Simon la ospăț, și l-au omorât împreună cu cei doi feciori ai lui, și o seamă din slugile lui.
  17. Și a făcut răutate mare și a răsplătit rele pentru bune.
  18. Și scriind acestea, Ptolomeu a trimis la rege să-i dea oștire într-ajutor, și-i va supune în schimb țara și cetățile sale.
  19. Și a trimis pe alții la Ghezer să omoare pe Ioan, și celor mai mari peste mii le-a trimis scrisori să vină la el, să le dea argint, aur și daruri.
  20. Iar pe alții i-a trimis să cuprindă Ierusalimul și muntele templului Domnului.
  21. Dar alergând cineva înainte, i-a spus lui Ioan la Ghezer că au pierit tatăl și frații lui și că a trimis să-l omoare și pe el.
  22. Și auzind, s-a spăimântat și, prinzând bărbații care veniseră să-l piardă, i-a omorât, că a cunoscut că voiau să-l omoare.
  23. Iar celelalte fapte ale vieții lui Ioan, războaiele lui și vitejiile lui, pe care le-a făcut bărbătește, și zidurile Ierusalimului pe care le-a făcut, și toate isprăvile lui,
  24. Iată acestea s-au scris în cartea zilelor arhieriei lui, după ce s-a făcut arhiereu în locul tatălui său.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro