1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cartea întâia a Macabeilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. Și a auzit Iuda de numele Romanilor, că sunt puternici și sunt voitori de bine tuturor celor care se lipesc de ei și cu toți care vin la ei fac prietenie și că sunt tari și puternici.
  2. Și i s-a spus lui războaiele lor și vitejiile pe care le-au făcut asupra Galatenilor și cum i-au biruit și i-au adus sub dajdie.
  3. Și câte au făcut în țara Spaniei și au pus mâna pe zăcămintele de argint și de aur de acolo.
  4. Și cu toate că această țară este departe, ei au pus stăpânire pe ea prin cumințenia și răbdarea lor; și pe regii care au venit împotriva lor de la marginea pământului, i-au zdrobit și i-au bătut cu înfrângere mare; și ceilalți le dau bir pe fiecare an.
  5. Și pe Filip și Perseu, regele Chitenilor și pe cei care s-au sculat împotriva lor i-au zdrobit cu războiul și i-au biruit.
  6. Și Antioh cel Mare, regele Asiei, care a mers împotriva lor la război, având o sută douăzeci de elefanți și călărime și care de război și putere multă foarte, a fost biruit de ei.
  7. Și pe el l-au prins viu și au făcut legătură cu ei, ca și el și cei care vor domni după el să le dea bir mare și ostatici și pământ zălog,
  8. Adică tara Indiei și Media și Lidia și altele din cele mai bune ținuturi ale lor, pe care, luându-le de la el, le-a dat regelui Eumene.
  9. Și că cei din Elada s-au sfătuit să meargă și să-i piardă și Romanii au aflat cuvântul acesta,
  10. Și au trimis împotriva lor pe o căpetenie și a pornit război împotriva lor și au căzut dintre ei răniți mulți și pe mulți au robit, pe femeile și pe fiii lor, și i-au prădat și le-au stăpânit pământul și au stricat cetățile lor, și i-au jefuit și i-au robit până în ziua aceea.
  11. Și pe celelalte regate și ținuturi, care li s-au împotrivit, le-au stricat și le-au robit.
  12. Iar cu prietenii lor și cu cei care se unesc cu ei, au păzit prietenia și au biruit stăpânirile cele de aproape și cele de departe și câți au auzit de numele lor s-au temut de ei.
  13. Cei pe care vor să-i ajute și să-i facă să stăpânească, stăpânesc, și pe care vor, îi lipsesc de stăpânire; și s-au înălțat foarte;
  14. Și cu toate acestea la ei nimeni n-a pus stemă și nu s-a îmbrăcat cu porfiră ca să se mărească întru ea.
  15. Și și-au făcut senat și în toate zilele se sfătuiesc trei sute și douăzeci de senatori asupra treburilor poporului, ca bine să le îngrijească.
  16. Și-și încredințează stăpânirea lor unui om într-un an, care stăpânește tot pământul lor și toți ascultă de unul și nu este vrăjmășie, nici râvnire între ei.
  17. Iuda a ales pe Evpolemos, feciorul lui Ioan al lui Acos și pe Iason, feciorul lui Eleazar și i-a trimis la Roma ca să încheie cu ei prietenie și alianță.
  18. Și ea să ridice de la ei jugul, că ei vedeau că stăpânirea Grecilor amenință pe Israel cu robie.
  19. Și au mers la Roma, iar calea era foarte lungă și au intrat în senatul lor și au grăit, zicând:
  20. Iuda Macabeul și frații lui și mulțimea Iudeilor ne-au trimis la voi ca să așezăm legătură și pace și să ne înscrieți între tovarășii și prietenii voștri.
  21. Și a plăcut cuvântul înaintea lor.
  22. Și aceasta este copia cărții pe care au scris-o pe table de aramă și au trimis-o la Ierusalim, să fie acolo la ei pomenire de pace și de alianță.
  23. Bine să fie Romanilor și neamului Iudeilor, pe mare și pe uscat în veac și sabia și vrăjmașul departe să fie de la ei.
  24. Iar de se va întâmpla război asupra Romei mai întâi sau asupra oricăruia din aliații lor întru toată stăpânirea lor,
  25. Neamul Iudeilor să ajute cu inimă plină, pe cât le vor îngădui împrejurările.
  26. Vrăjmașilor să nu le dea nici bucate, nici arme, nici argint, nici corăbii. Aceasta este voința Romei, iar Iudeii vor păzi aceste îndatoriri fără să primească nimic.
  27. Și asemenea de se va întâmpla mai înainte Iudeilor război, vor ajuta Romanii din suflet, pe cât le vor îngădui împrejurările.
  28. Și vrăjmașilor nu le vor da grâne, arme, argint, corăbii; așa hotărăsc Romanii și vor păzi aceste îndatoriri cu bună credință.
  29. Pe cuvintele acestea au așezat Romanii legământ cu poporul Iudeilor.
  30. Iar după cuvintele acestea de vor avea aceștia sau aceia să adauge sau să scadă ceva, vor face după cum se vor înțelege și ce vor adăuga sau ce vor scădea, întărit va fi.
  31. Și pentru răutățile pe care li le face regele Dimitrie, i-am scris lui, zicând: Pentru ce ai îngreuiat jugul tău peste prietenii și aliații Iudeii
  32. Deci, de se vor mai plânge înaintea noastră de tine, le vom face dreptate și vom porni război împotriva ta și pe mare și pe uscat.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro