1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Isaia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 18

  1. Vai ție, țară în care se aude zăngănit de arme și care ești dincolo de fluviile Etiopiei!
  2. Tu, care trimiți soli pe Nil în bărci de papură pe întinsele ape. Mergeți voi, soli iuți, către un neam de statură înaltă și cu pielea lucie, departe către un popor de temut, popor plin de putere și viteaz, a cărui țară este străbătută de fluvii.
  3. Voi, toți locuitori ai lumii și care stăpâniți pământul! Când veți vedea înălțându-se steagul deasupra munților, priviți! Și când va suna trâmbița, ascultați!
  4. Că așa zice Domnul către mine: "Privesc liniștit din locașul Meu, întocmai ca adierea fierbinte a verii la lumina soarelui, ca norul de rouă în zăduful secerișului.
  5. Căci înainte de cules, după ce florile s-au scuturat și mugurii s-au prefăcut în ciorchini copți, vițele vor fi tăiate cu cosoarele, ramurile vor fi luate, smulse vor fi.
  6. Toate vor fi lăsate vulturilor de munte și fiarelor pământului; vulturii vor petrece acolo vara, iar fiarele câmpului iarna.
  7. În vremea aceea, se vor aduce daruri de la neamul de statură înaltă și cu pielea lucie, de la poporul de temut cel de departe, de la poporul cel plin de putere și viteaz, a cărui țară este străbătută de fluvii, către locul numelui Domnului Savaot, muntele Sionului".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro