1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Isaia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 43

  1. Și acum așa zice Domnul, Ziditorul tău, Iacove, și Creatorul tău, Israele: "Nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat și te-am chemat pe nume, al Meu ești!
  2. Dacă tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine și în valuri tu nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars și flăcările nu te vor mistui.
  3. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul. Eu dau Egiptul preț de răscumpărare pentru tine, Etiopia și Saba în locul tău;
  4. Fiindcă tu ești de preț în ochii Mei și de cinste și te iubesc; voi da neamurile în locul tău și popoarele în locul sufletului tău.
  5. Nu te teme, că Eu sunt cu tine! De la răsărit voi aduce seminția ta și de la apus te voi strânge pe tine.
  6. Voi zice către miazănoapte: "Dă-Mi-i" și către miazăzi: "Nu-i opri!" Aduceți pe fiii Mei din ținuturi depărtate și pe fiicele Mele de la marginile pământului;
  7. Pe toți acei care poartă numele Meu și pentru slava Mea i-am creat, i-am zidit și i-am pregătit!
  8. Să vină poporul cel orb care are ochi și cel surd care are urechi!
  9. Neamurile toate laolaltă să se adune și să se strângă popoarele! Care dintre ele ne-au dat de știre aceasta și ne-au făcut proorocii? Să-și aducă martorii și să dovedească, să audă toți și să zică: "Adevărat!"
  10. Voi sunteți martorii Mei, zice Domnul, și Sluga pe care am ales-o, ca să știți, să credeți și să pricepeți că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost Dumnezeu și nici după Mine nu va mai fi!
  11. Eu, Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de Mine!
  12. Eu sunt Cel ce am vestit, Cel ce am izbăvit și Cel ce am prezis și nu sunt străin la voi. Voi sunteți martorii Mei, zice Domnul.
  13. Eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo Eu sunt! Nimeni nu poate să iasă de sub puterea Mea și ceea ce fac Eu, cine poate strica?"
  14. Așa zice Domnul, Izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel: "Pentru voi trimit prăpăd la Babilon, ca să-i pun pe toți pe fugă, pe acești Caldei așa de mândri pe corăbiile lor.
  15. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Ziditorul lui Israel, Împăratul vostru!"
  16. Așa zice Domnul, Cel ce croiește drum pe mare și cărare pe întinsele ape;
  17. Cel care scoate carele de război și caii, oștirea ți căpeteniile, ca să se culce la pământ și să nu se mai scoale și să se stingă ca o feștilă de opaiț;
  18. Nu vă mai amintiți de întâmplările trecute și nu mai luați în seamă lucrurile de altădată".
  19. Iată că Eu fac un lucru nou, el dă muguri; nu-l vedeți voi oare? Croi-voi în deșert o cale, în loc uscat izvoare de apă.
  20. Pe Tine Te vor preaslăvi fiarele câmpului, șacalii și struții, că Tu ai izvorât apă în pustiu, șuvoaie de apă în pământ neumblat, ca să adăpi pe poporul Meu cel ales;
  21. Poporul pe care l-am făcut pentru Mine, ca să Mă preaslăvească întru laude.
  22. Dar tu nu M-ai chemat, Iacove, și tu nu te-ai ostenit pentru Mine, Israele!
  23. Tu nu Mi-ai junghiat nici măcar o oaie ca ardere de tot și cu jertfă sângeroasă tu nu M-ai preaslăvit. Eu nu te-am supărat cerând prinoase și nu te-am împovărat cu jertfe de tămâie.
  24. Tu n-ai cumpărat pe bani miresme pentru Mine și de grăsimea jertfelor tale tu nu M-ai săturat, ci M-ai copleșit cu păcatele tale și cu fărădelegile tale tu M-ai chinuit.
  25. Eu, Eu sunt Acel Care șterge păcatele tale și nu tși mai aduce aminte de fărădelegile tale.
  26. Adu-Mi aminte ca să judecăm împreună, fă tu însuți socoteala ca să te dezvinovățești:
  27. Tatăl tău dintâi a păcătuit și urmașii tăi și-au bătut joc de Mine;
  28. Căpeteniile tale au pângărit altarul Meu. Pentru aceasta am dat pe Iacov pierzării și pe Israel spre bătaie de joc!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro