1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Isaia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. Și a fost în zilele lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, regele lui Iuda, că s-a suit Rețin, regele Siriei, împreună cu Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, ca să cuprindă Ierusalimul. Și n-a izbutit ca să-l cuprindă.
  2. Atunci a venit cineva să dea de știre casei lui David, zicând: "Armata Sirienilor a tăbărât în Efraim". Și inima regelui și a poporului tremura de spaimă în ziua aceea, precum tremură copacii pădurii din pricina vântului.
  3. Și a grăit Domnul către Isaia, zicând: "Ieși întru întâmpinarea lui Ahaz, tu și Șear-Iașub, fiul tău, la capătul canalului lacului celui de sus, pe drumul țarinii nălbitorului,
  4. Și îi vei zice: "Ia aminte, fii liniștit și nu te teme și inima ta să nu se slăbească din pricina acestor doi tăciuni care fumegă: de iuțimea mâniei lui Rețin și a lui Aram și a fiului lui Remalia
  5. De vreme ce Aram a hotărât pustiirea ta, împreună cu Efraim și cu fiul Remaliei, zicând:
  6. "Să ne suim în Iuda, să-l speriem, să ne facem stăpâni pe el și să punem rege peste el pe feciorul lui Tabeel".
  7. Așa zice Domnul Dumnezeu: "Aceasta nu va fi, nici nu se va împlini!
  8. Căci căpetenia Aramului este Damascul și mai mare peste Damasc este Rețin. - Mai sunt încă șaizeci și cinci de ani și Efraim va pieri din rândul popoarelor.
  9. Și capitala lui Efraim este Samaria și mai mare peste Samaria este feciorul lui Remalia. Dacă nu credeți, veți fi zdrobiți!"
  10. Și Isaia mai grăi către Ahaz:
  11. "Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, în adâncurile iadului sau în înălțimile cele de sus".
  12. Și a spus Ahaz: "Nu voi cere și nu voi ispiti pe Domnul!"
  13. Și a zis Isaia: "Ascultați voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiți pe oameni, de veniți să obosiți și pe Dumnezeul meu?
  14. Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel.
  15. El se va hrăni cu lapte și cu miere până în vremea când va ști să arunce răul și să aleagă binele.
  16. Că înainte ca fiul acesta să știe să dea la o parte răul și să aleagă binele, pământul de care îți este teamă, din pricina celor doi regi, va fi pustiit.
  17. Dar Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău, vremuri care n-au mai venit de când Efraim s-a desfăcut de Iuda; va aduce pe regele Asiriei.
  18. Și va fi că în ziua aceea Domnul va chema muștele care se află la capătul Nilului - fluviul Egiptului - și albinele din pământul Asiriei;
  19. Și vor veni și se vor așeza cu toate în văile cele prăpăstioase și în crăpăturile stâncilor și în toate tufișurile și în toate ținuturile nelocuite.
  20. În vremea aceea, va rade Domnul cu un brici, luat de împrumut de dincolo de Eufrat, pe regele Asiriei, capul, părul de pe trup și îi va smulge și barba.
  21. În vremea aceea, cine va hrăni o vacă și două oi
  22. Va avea belșug de unt din pricina mulțimii laptelui și cei ce vor fi rămas în țară se vor hrăni cu smântână și cu miere.
  23. În ziua aceea, unde era un loc de o mie de butuci pe preț de o mie de sicli, va fi plin de spini și de bălării.
  24. Acolo oamenii vor intra înarmați cu arcuri și cu săgeți, căci toată țara va fi plină de spini și de bălării.
  25. Și în toți munții care erau curățați cu săpăliga, tu nu te vei duce, de frica spinilor și a bălăriilor. Acolo se va da drumul boilor și oilor, ca să calce pământul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro