1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Isaia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. Iată, Domnul Dumnezeu Savaot va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și orice ajutor, orice hrană de pâine și orice sprijin de apă,
  2. Pe viteaz și pe omul de luptă, pe judecător și pe prooroc, pe prezicător și pe bătrân;
  3. Pe căpetenia peste cincizeci, pe sfătuitor, pe înțelept, pe fermecător și pe ghicitor.
  4. Voi pune băieți căpetenii peste ei și copiii vor domni peste aceia.
  5. În popor se vor strâmtora unul pe altul și fiecare va împila pe aproapele său; cel tânăr se va purta obraznic cu cel bătrân și cel de neam rău cu cel de neam bun.
  6. Atunci va alerga omul la fratele său, în casa tatălui său, și-i va zice: Tu mai ai o haină, fii căpetenie peste noi și să fie aceste dărâmături sub mâna ta.
  7. Iar acela cu jurământ se va lepăda, zicând: "Nu pot vindeca rănile poporului! N-am în casa mea nici pâine, nici haină, nu mă faceți conducător peste popor!"
  8. Ierusalimul va ajunge dărâmătură și Iuda este gata să cadă, căci limba lor și gândurile lor sunt împotriva Domnului și disprețuiesc privirea slavei Lui.
  9. Înfățișarea lor mărturisește împotriva lor, căci ei își vădesc păcatele lor ca Sodoma, în loc să fie ascundă. Vai de ei! Căci ei și-au făcut loruși rău...
  10. Fericit este omul drept, că el va mânca din rodul lucrurilor lui.
  11. Vai de cel rău, că răutatea este a lui și va fi judecat după faptele lui.
  12. Poporul meu este asuprit de niște copii, și femeile domnesc peste el. Poporul meu! Cei care te conduc te rătăcesc și te abat de la calea pe care tu mergi.
  13. Domnul Se ridică la judecată și stă ca să judece pe poporul Său.
  14. Domnul intră la judecată cu bătrânii și cârmuitorii poporului Său și zice: "Voi, voi ați pustiit via Mea și prada luată de la cei sărmani se află în casele voastre.
  15. Pentru ce ați zdrobit pe poporul Meu și ați sfărâmat fața celor sărmani?" zice Domnul Dumnezeu Savaot.
  16. Și mai zice Domnul: "Pentru că fiicele Sionului sunt atât de mândre și umblă cu capul pe sus și cu priviri obraznice, cu pași domoli, cu zăngănit de inele la picioarele lor,
  17. Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul va descoperi goliciunea lor".
  18. În ziua aceea va lua Domnul toate podoabele: inele, sori, lunițe,
  19. Cercei, brățări, văluri,
  20. Cununi, lănțișoare, cingătoare, miresme, talismane,
  21. Inele, verigi de nas,
  22. Veșminte de sărbătoare, mantii, șaluri, pungi,
  23. Oglinzi, pânzeturi subțiri, turbane și tunici.
  24. Atunci va fi în loc de miresme, putreziciune, și în loc de cingători, frânghie, în loc de cârlionți făcuți cu fierul, pleșuvie, în loc de veșmânt prețios, zdrențe, și în loc de frumusețe: pecete de robie.
  25. Locuitorii Sionului vor cădea de sabie și vitejii lui în războaie.
  26. Porțile fiicei Sionului vor scârțâi și se vor jeli și, jefuită, ea va ședea despuiată pe pământ.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro