1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Isaia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 21

  1. Ca furtuna care vine de la miazănoapte, aceasta vine din pustiu, dintr-un ținut înfricoșător.
  2. O vedenie grozavă mi s-a descoperit: jefuitorul jefuiește și pustiitorul pustiește. Avântă-te, Elame! împresurați pe Mezi, n-aveți nici o milă!
  3. De aceea inima mea s-a umplut de neliniște, dureri m-apucă, ca durerile unei femei care este gata să nască. înspăimântat cum sunt, nu mai aud; tulburat, nici că mai văd;
  4. Duhul meu rătăcește, frica dă năvală pește mine. Noaptea care atât îmi plăcea mă umple de groază!
  5. Masa este pusă, așternuturile întinse, toți mănâncă și beau. Voi, căpetenii, sculați-vă, prindeți scutul!
  6. Că așa zice Domnul către mine: "Du-te și pune pe cineva de strajă, care să-Mi dea de știre despre ceea ce va vedea!
  7. Dacă va vedea călăreți, doi câte doi pe cai, călăreți pe asini, pe cămile, să se uite cu băgare de seamă, cu mare băgare de seamă".
  8. Și el a strigat ca un leu: "Stau de strajă, Doamne, neîncetat toată ziua și la locul meu de veghe în fiecare noapte.
  9. Și iată că sosește călărime, călăreți doi câte doi". Și el a vorbit și a zis: "A căzut, a căzut Babilonul și toate chipurile cioplite ale idolilor lui stau sfărâmate la pământ!"
  10. O, poporul meu, fecior al ariei mele, bătut cum se bate grâul, ceea ce am auzit de la Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel, ti le dau de știre!
  11. Proorocie despre Edom. Cineva strigă din Seir către mine: "Străjerule, cât a trecut din noapte? Străjerule, cât mai este până trece noaptea?
  12. Și străjerul răspunde: "Dimineața se apropie, dar este încă noapte. De voiți, întrebați, întoarceți-vă și veniți iarăși".
  13. Proorocie despre Arabia. Într-o pădure de stepă petreceți noaptea, voi, caravane din Dedan!
  14. Aduceți apă celor însetați, voi, locuitori ai ținutului Tema, întâmpinați cu pâine pe cei fugari,
  15. Că ei au fugit dinaintea sabiei, din fața sabiei scoase din teacă, de arcul întins și de grozăviile războiului!
  16. Că iată ce mi-a spus Domnul: "Încă un an, ca anii unui simbriaș, și toată strălucirea lui Chedar se duce.
  17. Vitejii arcași ai fiilor lui Chedar se vor împuțina; că Domnul Dumnezeul lui Israel a grăit".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro