1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. Atunci s-a adunat tot poporul ca un singur om în piața cea din fața Porții Apelor și a zis lui Ezdra cărturarul să aducă el cartea legii lui Moise pe care a dat-o Domnul lui Israel.
  2. Și cărturarul Ezdra a adus legea înaintea adunării, care era alcătuită din bărbați și din femei și din toți acei ce erau în stare să înțeleagă. Aceasta s-a făcut în ziua întâi a lunii a șaptea.
  3. Și a citit Ezdra din carte de dimineață până la amiază în piața cea de dinaintea Porții Apelor, înaintea bărbaților și femeilor și a celor ce erau în stare să priceapă și tot poporul a fost cu luare-aminte la citirea cărții legii.
  4. Ezdra cărturarul stătea sus pe un podeț de lemn, făcut anume pentru acest prilej. Alături de el, la dreapta lui, stăteau Matitia, Șema, Anaia, Urie, Hilchia și Maaseia; iar la stânga lui se aflau Pedaia, Misael, Malchia, Hașum, Hașbadana, Zaharia și Meșulam.
  5. Și a deschis Ezdra cartea înaintea ochilor a tot poporul, căci el se afla mai sus decât tot poporul și când a deschis el cartea, tot poporul stătea în picioare în piață.
  6. Mai întâi Ezdra a binecuvântat pe Domnul, marele Dumnezeu și tot poporul, ridicându-și mâinile, a răspuns: Amin, Amin! Și plecându-se, s-a închinat înaintea Domnului până la pământ.
  7. Apoi Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, și leviții au tâlcuit poporului legea, stând fiecare la locul lui.
  8. Ei citeau lămurit bucăți din cartea legii lui Dumnezeu, iar bucățile citite le lămureau și poporul înțelegea cele ce se citeau.
  9. Atunci Neemia, guvernatorul, Ezdra preotul și cărturarul, și leviții care învățau poporul au zis către tot poporul: "Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu fiți triști, nici să plângeți! Căci tot poporul plângea, auzind cuvintele legii.
  10. Ci mergeți de mâncați carne grasă și beți vin dulce - adăugară ei - și trimiteți parte și celor ce n-au nimic gătit, căci ziua aceasta este sfințită Domnului nostru. Nu fiți triști, căci bucuria Domnului va fi puterea voastră".
  11. Și au liniștit leviții tot poporul, zicând: "Tăceți, căci ziua aceasta este sfântă. Nu fiți triști!"
  12. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea și să trimită părți celor ce nu aveau și să facă veselie mare; căci înțeleseseră ei cuvintele ce li se tâlcuiseră.
  13. A doua zi, capii familiilor din tot poporul, preoții și leviții se strânseseră împrejurul lui Ezdra cărturarul, ca să asculte tălmăcirea cuvintelor legii.
  14. Și au găsit ei scris în legea pe care Domnul a dat-o lui Moise, că fiii lui Israel în timpul sărbătorilor din luna a șaptea trebuie să locuiască în corturi.
  15. Și au vestit aceasta în toate cetățile lor și în Ierusalim, zicând: "Duceți-vă de căutați, în munte, crengi de măslin sălbatic, de mirt, de finici și de tufari și faceți corturi cum este scris".
  16. Atunci poporul s-a dus să caute crengi și a făcut fiecare cort pe acoperișul casei lor, în curtea sa, în curtea templului Domnului și în piața de dinaintea Porții Apelor și în piața de dinaintea Porții lui Efraim.
  17. Toată obștea celor ce se întorseseră din robie și-a făcut corturi și a stat în ele. Din zilele lui Iosua, fiul lui Navi, până în ziua aceasta, fiii lui Israel nu mai fuseseră așa. Și a fost bucurie foarte mare.
  18. Și s-a citit din cartea legii Domnului în fiecare zi, din cea dintâi zi până la cea din urmă. Și au ținut sărbătoarea șapte zile iar a opta zi au făcut o adunare sărbătorească, după rânduială.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro