1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Osea

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Efraim M-a înconjurat cu minciună și casa lui Israel cu viclenie, și Iuda este fără frâu în fala Celui Atotputernic și înaintea Dumnezeului celui Sfânt și credincios.
  2. Lui Efraim îi place vântul și după vântul de răsărit aleargă; grămădește minciună și deșertăciune, încheie legământ cu Asiria și duce untdelemn în Egipt.
  3. Și Domnul dojenește cu ceartă pe Iuda: "Pedepsi-voi pe Iacov pentru purtările lui și-i voi răsplăti după faptele lui!"
  4. În pântecele maicii sale, Iacov a ținut de călcâi pe fratele său, și ca un viteaz s-a luptat el cu Dumnezeu.
  5. Cu îngerul s-a luptat și l-a biruit; a plâns și l-a rugat să se milostivească spre el; apoi l-a aflat la Betel și acolo Dumnezeu a grăit cu el.
  6. Dar Dumnezeu este Domnul Savaot, Domnul este numele Lui.
  7. Întoarce-te în cortul tău! Păzește dragostea și dreptatea Lui și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău!
  8. Canaan tine în mână un cântar strâmb și la cântărire îi place să înșele!
  9. Dar Efraim zice: "Am ajuns bogat și averi mi-am strâns!" Dar câștigul lui nu-i este de ajuns pentru fărădelegea pe care a făptuit-o.
  10. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din pământul Egiptului și până acum. Te voi face să mai locuiești în corturi ca în zilele de sărbătoare.
  11. Eu am vorbit către prooroci și le-am înmulțit vedeniile și tot prin prooroci am grăit în pilde.
  12. În Galaad au săvârșit închinări la idoli, în Ghilgal au jertfit demonilor. Jertfelnicele lor să fie dărâmate - grămezi de pietre pe brazdele ogorului!
  13. Când Iacov a fugit în Mesopotamia, atunci Israel pentru o femeie a fost slugă, iar pentru alta a păzit turmele.
  14. Și printr-un prooroc Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt și printr-un prooroc l-a păzit.
  15. Efraim însă a întărâtat urgia Lui. Vărsările de sânge le va aduce Domnul asupra lui și va prăvăli peste el batjocura lui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro