1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Osea

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. Nu te bucura, Israele, și nu sălta de veselie ca păgânii, că te-ai ticăloșit, părăsind pe Dumnezeul tău; ai iubit prețul unei desfrânate pe toate ariile de grâu.
  2. Pentru că nici aria și nici teascul nu-i vor mai hrăni, iar mustul le va lipsi.
  3. Nu vor mai locui în pământul Domnului; Efraim se va întoarce în Egipt, iar în Asiria vor mânca mâncăruri necurate.
  4. Nu vor mai aduce Domnului nici o turnare de vin și nici nu-I vor mai pregăti vreo jertfă. Ca o pâine de jale este pâinea lor; toți cei care vor mânca din ea vor fi necurați, că pâinea lor slujește numai pentru potolirea foamei lor și nu va fi adusă în templul Domnului.
  5. Ce vreți să faceți când vor veni zilele de prăznuire, în ziua de sărbătoare a Domnului?
  6. Iată ei au plecat din pricina pustiirii; Egiptul îi va primi, Memfisul îi va îngropa! Odoarele lor scumpe de argint le va moșteni urzica, și mărăcinii vor năpădi corturile lor.
  7. Sosit-au zilele de pedeapsă, venit-au zilele de răsplată. Israel strigă: "Profetul este un nebun, omul insuflat aiurează!" Da, desigur, din pricina mărimii nelegiuirii tale, din pricina mărimii răzvrătirii tale.
  8. Proorocul află pretutindeni lațuri întinse... Ei întind capcane pe toate drumurile, capcane în templul lui Dumnezeu.
  9. Grozave fapte de ocară au săvârșit, precum odinioară în Ghibea! - El își va aduce aminte de fărădelegile lor și va pedepsi păcatele lor.
  10. Ca pe niște struguri în pustiu, așa am găsit pe Israel; ca la o pârgă de smochine la începutul ei, așa M-am uitat la părinții lui. Când ei au mers după Baal Peor, s-au sfințit lui Baal și au ajuns urâciune întocmai ca și cel pe care îl îndrăgiseră.
  11. Gloria lui Efraim va zbura ca o pasăre; și nu vor mai fi nici nașteri, nici sarcini, nici zămisliri.
  12. Chiar când își fac mari pe fiii lor, îi voi lăsa fără copii, lipsiți de partea bărbătească; căci vai de ei, dacă Îmi voi întoarce privirea.
  13. Efraim, precum văd, a făcut din fiii săi un vânat; Efraim trebuie să-și ducă fiii săi la junghiere.
  14. Dă-le lor, Doamne, ceea ce trebuie să le dai! Dă-le lor pântece sterp și sâni fără lapte!
  15. Toate răutățile lor și-au luat naștere în Ghilgal, că acolo am început să-i urăsc. Din pricina gândurilor celor rele, îi voi alunga din templul Meu; nu-i voi mai iubi nicidecum. Toate căpeteniile lor sunt oameni răzvrătiți!
  16. Efraim va fi trântit la pământ; rădăcina lui se va usca. Nu va mai avea de loc rod! Și când vor avea fii, Eu voi ucide pe feciorii lor iubiți.
  17. Dumnezeul meu îi va arunca de la Sine, că nu au ascultat de El. Să rătăcească printre neamuri!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro