1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Osea

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Ascultați cuvântul Domnului, voi, copii ai lui Israel, că Domnul stă la judecată cu locuitorii pământului,
  2. Că nu mai este credință, nici iubire, nici cunoaștere de Dumnezeu în țară.
  3. Toți jură strâmb, mint, ucid, fură și sunt desfrânați; săvârșesc fapte silnice, iar sângele vărsat curge peste sânge.
  4. Pentru aceasta țara e în mare jale, iar cei ce o locuiesc sunt fără vlagă.
  5. Tu te poticnești ziua, iar noaptea se poticnește cu tine și profetul și voi face să piară poporul tău.
  6. Poporul Meu va pieri, pentru că nu mai cunoaște pe Domnul. Și pentru că tu ai trecut cu vederea cunoașterea Domnului, Eu te voi da la o parte din preoția Mea. Și fiindcă tu ai uitat de legea Domnului, și Eu voi uita pe fiii tăi.
  7. Cu cât s-au înmulțit, cu atât au păcătuit împotriva Mea; cinstea lor au schimbat-o în rușine.
  8. Ei se hrănesc din fărădelegile poporului Meu, și năzuința lor este numai către păcat.
  9. Dar și poporului i se va întâmpla ca și preotului; voi pedepsi purtarea lui, iar faptele lui le voi întoarce împotriva lui;
  10. Vor mânca, dar nu se vor sătura. Când se vor desfrâna, nu se vor înmulți, că au părăsit pe Domnul.
  11. Desfrânarea, vinul și mustul dau curaj inimii.
  12. Poporul Meu întreabă o bucată de lemn și toiagul lui îi vestește viitorul, că un duh de desfrânare i-a făcut să rătăcească și au săvârșit destrăbălări, depărtându-se de Dumnezeul lor;
  13. Ei aduc jertfe pe vârfurile munților și tămâieri pe înălțimea colinelor, sub stejari, plopi și terebinți, căci umbra este bună. Iar dacă fiicele voastre se desfrânează și nurorile voastre sunt prea desfrânate,
  14. Nu voi pedepsi pe fetele voastre fiindcă au fost ticăloase și nici pe nurorile voastre că s-au desfrânat, că ele înseși merg laolaltă cu desfrânatele și aduc jertfă la un loc cu ticăloasele, astfel că poporul Meu merge la pieirea lui.
  15. Dacă te desfrânezi, o, Israele, Iuda să nu mai păcătuiască. Nu mai veniți la Ghilgal și nu vă mai suiți în Bet-Aven și nu vă jurați: "Viu este Domnul!"
  16. Că asemenea junincei îndărătnice, așa și Israel s-a îndărătnicit. Și să-i mai pască pe ei Domnul ca pe un miel în pășuni întinse?
  17. Efraim este alipit de idoli; lasă-l!...
  18. După ce isprăvesc de băut, se dedau desfrâului; iar mai-marii lor năzuiesc numai către fapte de rușine.
  19. Vântui îi va strânge în aripile sale și rușinea îi va cuprinde din pricina jertfelor lor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro