1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Osea

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Iar numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se socotește, nici nu se numără. Și în loc să vă zică vouă: "Voi nu sunteți poporul Meu",
  2. Vi se spune: "Voi sunteți fiii Dumnezeului celui viu!"
  3. Și se vor aduna Iudeii și fiii lui Israel laolaltă și își vor alege o căpetenie și vor ieși din țara robiei și Izreel se va face mare și vor numi pe fratele lor: "Ami" și pe sora lor: "Ruhama".
  4. Osândiți pe mama voastră, învinuiți-o - că ea nu mal este femeia Mea, iar Eu nu mai sunt bărbatul ei ca să lepede de la dânsa podoabele desfrânării ei și semnele destrăbălării dintre sânii ei;
  5. Altfel, Eu îi voi dezveli goliciunea ei și o voi înfățișa goală ca în ziua când s-a născut și o voi preface într-un pustiu, ca un pământ uscat și o voi prăpădi de sete.
  6. Nu voi avea milă de fiii ei - că ei sunt copii de desfrânată -
  7. De vreme ce mama lor a preadesfrânat, cea care i-a zămislit a săvârșit lucruri rușinoase. Că ea a zis: "Mă voi duce după iubiții mei, cei care îmi dau pâine, apă, lână și în, untdelemn și băuturi".
  8. Pentru aceasta iată că-i voi astupa drumul său cu mărăcini, voi ridica zid, ca ea să nu-și mai găsească cărările sale.
  9. Ea va umbla după iubiții săi, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va afla. Și va grăi atunci: "Merge-voi și mă voi întoarce la bărbatul meu cel dintâi, că atunci îmi mergea mai bine decât acum".
  10. Dar ea n-a recunoscut că Eu am fost Acela Care i-a dat ei grâul, mustul și untdelemnul și i-am înmulțit argintul și aurul pe care l-a întrebuințat pentru Baal.
  11. Pentru aceasta îmi voi lua înapoi grâul la vremea lui și mustul la timpul lui și-Mi voi lua lâna și inul cu care ea își acoperă goliciunea ei.
  12. Și acum voi descoperi goliciunea ei în ochii iubiților ei și nimeni nu va putea s-o scape din mâna Mea.
  13. Și voi face să încetez toate desfătările ei, sărbătorile și lunile noi și zilele de odihnă și toate prăznuirile ei.
  14. Și voi pustii via ei și smochinii ei, despre care ea zicea: "Acesta este darul pe care mi l-au dat iubiții mei". Și-i voi preface în păduri și-i vor strica dobitoacele cele sălbatice.
  15. "Și o voi pedepsi pentru zilele de sărbătoare în cinstea lui Baal, căruia îi aducea tămâieri, atunci când se gătea cu inelele sale și își punea podoabele și se ducea după iubiții ei, iar pe Mine M-a dat uitării", zice Domnul.
  16. Pentru aceasta, iată Eu o voi atrage și o voi duce în pustiu și voi vorbi inimii ei;
  17. Și îi voi da viile ei de acolo și valea Acor o voi preface în poartă de nădejde; și ea va fi voioasă ca în vremea tinereții ei, ca în ziua când tu ai scos-o din pământul Egiptului.
  18. Și va fi în vremea aceea - zice Domnul - că ea Mă va numi: "Bărbatul meu" și nu-Mi va mai zice: "Baalul (stăpânul) meu".
  19. Și voi scoate din gura ta numele Baalilor și nu vor mai fi chemați fiecare pe numele lor.
  20. Și voi încheia în ziua aceea un legământ cu dobitoacele câmpului și cu păsările cerului și cu târâtoarele de pe pământ și voi sfărâma arcul și sabia și voi face să nu mai fie război în țară, iar pe cei ce o locuiesc, îi voi pune la adăpost.
  21. Și te voi logodi cu Mine pe vecie și te voi logodi Mie după dreptate și bunăcuviință întru bunătate și dragoste;
  22. Și te voi logodi Mie întru credincioșie, ca să cunoști că Eu sunt Domnul!
  23. și în ziua aceea, zice Domnul, Eu voi răspunde cerurilor, iar cerurile vor răspunde pământului,
  24. Și pământul va răspunde grâului, mustului și untdelemnului, și ele vor răspunde lui Izreel.
  25. Și-Mi voi semăna pe Israel în tară și Mă voi milostivi spre Lo-Ruhama și voi zice către Lo-Ami: "Tu ești poporul Meu", iar el Îmi va răspunde: "Tu ești Dumnezeul meu!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro