1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Osea

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. Sună din trâmbiță! Vrăjmașul vine ca un vultur asupra templului Domnului!... Pentru că ei au călcat legământul cu Mine; împotriva legii Mele au păcătuit laolaltă.
  2. Cu toate acestea ei strigă: "Dumnezeul meu, noi cei din Israel Te-am cunoscut pe Tine!"
  3. Israel a disprețuit milostivirea mântuitoare; dușmanul să-l urmărească!
  4. Ei și-au ales rege fără voința Mea, și-au pus căpetenii fără ca Eu să fi știut. Din aurul și din argintul lor și-au făcut idoli, ca ei să se prăbușească.
  5. Samaria aduce jertfă unui vițel; mânia Mea stă aprinsă împotriva lor. Până când pot să rămână ei nepedepsiți?
  6. Că el este din Israel, un meșter l-a lucrat, dar el nu este Dumnezeu. Să fie sfărâmat în bucăți vițelul Samariei!
  7. Pentru că ei au semănat vânt, vor culege furtună; o semănătură care nu rodește spice și care nu au nici un grăunte în ele! Și dacă ar avea ceva în ele, străinii să le mănânce!
  8. Israel va fi nimicit, va fi socotit printre neamuri ca un vas fără preț.
  9. Că ei și-au îndreptat ochii spre Asirieni, au dat daruri de dragoste...
  10. - Chiar când ei vor fi împrăștiați printre neamuri, Eu îi voi aduna laolaltă - și ei vor înceta ca să-și ungă regi și căpetenii.
  11. Efraim și-a clădit multe altare - cu gând de păcat au fast ridicate!
  12. Dacă Eu aș scrie pentru el o mie de porunci ale legii Mele, ele sunt privite ca ale unui străin.
  13. Le plac jertfe și ei le aduc, carne vor și o mănâncă. Domnul nu le binevoiește. Și acum Îmi voi aduce aminte de fărădelegile lor și voi pedepsi păcatele lor. Să se întoarcă în Egipt!
  14. Israel a uitat pe Ziditorul său și și-a clădit palate, și Iuda și-a înmulțit întăriturile sale; de aceea voi trimite foc în cetățile lui care îi va mistui palatele.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro