1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cartea lui Tobit

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Și au mers ei până s-au apropiat de Caserin în fața Ninivei.
  2. Și a zis Rafael către Tobie: "Tu, frate, nu știi cum ai lăsat pe tatăl tău?
  3. Să mergem acasă înaintea femeii tale și să pregătim locuința.
  4. Ia cu tine fierea peștelui". Și au mers ei și după ei venea câinele.
  5. În vremea aceea Ana ședea și se uita pe drum ca să vadă pe fiul său.
  6. Și zărindu-l că vine, a zis către tatăl lui: "Iată, vine fiul tău cu tovarășul său de drum".
  7. Și Rafael a zis: "Tobie, știu că se vor deschide ochii tatălui tău, ca să vadă.
  8. Să ungi ochii lui cu fiere și el va simți usturime, îi va freca și va cădea albeața și te va vedea".
  9. Și, alergând, Ana s-a aruncat de gâtul fiului său și i-a zis: "Bine că te-am văzut, copilul meu! De acum pot să mor!" Și au plâns amândoi.
  10. Atunci Tobit a ieșit în ușă și s-a împiedicat. Fiul său a alergat înaintea lui,
  11. A sprijinit pe tatăl său și i-a uns ochii cu fiere, zicând: "Ai încredere, tată!" și l-a lăsat câtva timp.
  12. Și au început să-l usture ochii și el i-a șters și s-a desprins albeața de pe marginea ochilor lui.
  13. Și văzând pe fiul său a căzut pe grumazul lui
  14. Și a plâns și a strigat: "Te văd fiul meu, lumina ochilor mei!" Și a zis: Binecuvântat ești Tu, Dumnezeule, și binecuvântat este numele Tău în veci, și binecuvântați sunt toți sfinții Tăi îngeri,
  15. Pentru că m-ai pedepsit și m-ai miluit. Iată, acum eu văd pe Tobie, fiul meu!" Și a intrat fiul său cu bucurie și a povestit tatălui său despre lucrurile minunate ce s-au petrecut cu el în Media.
  16. Și a ieșit Tobit întru întâmpinarea nurorii sale, către poarta Ninivei, bucurându-se și binecuvântând pe Dumnezeu. Iar cei ce-l vedeau umblând se mirau cum de vede. Și Tobit mărturisea înaintea lor că Dumnezeu l-a miluit.
  17. Și dacă s-a apropiat Tobit de Sara, nora sa, a binecuvântat-o și a zis: "Bine ai venit, fiică! Binecuvântat este Dumnezeu, Cel care te-a adus la noi! Binecuvântați să fie tatăl tău și mama ta! Binecuvântat să fie fiul meu Tobie și binecuvântată să fii tu, fiica mea! Binevenită să fii în casa ta, în bucurie și binecuvântare! Intră, fiica mea!"
  18. Și s-au bucurat în ziua aceea toți frații lui din Ninive.
  19. Și a venit Ahiacar și Nadab, rudele lui, și au prăznuit cu veselie nunta lui Tobie șapte zile.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro