1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cartea lui Tobit

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 13

  1. Atunci Tobit a scris cu bucurie rugăciunea aceasta și a zis: "Binecuvântat este Dumnezeu cel veșnic viu și binecuvântată este Împărăția Lui.
  2. Căci El pedepsește și miluiește, coboară până la locuința morților și iarăși înalță, și nu este nimeni care ar scăpa din mâna Lui!
  3. Fiii lui Israel, preaslăviți-L în fața neamurilor căci El ne-a risipit printre ele.
  4. Vestiți acolo slava Lui, preaânălțați-L înaintea tuturor celor vii, căci El este Domnul și Dumnezeul și Tatăl nostru în toți vecii.
  5. El vă va pedepsi pentru nedreptățile voastre și vă va milui și vă va aduna din toate neamurile, printre care ați fost risipiți.
  6. De vă veți întoarce la El cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru, ca să umblați înaintea Lui cu dreptate, atunci și El se va întoarce spre voi și nu-Și va ascunde fața Sa de la voi. Veți vedea ce va face El cu voi. Preaslăviți-L cu glas înalt și binecuvântați pe Domnul dreptății și preaînălțați pe Împăratul veacurilor. Îl voi preaslăvi în țara robiei și voi vesti puterea și slava Lui poporului păcătoșilor! Întoarceți-vă păcătoși, și faceți dreptate înaintea Lui! Poate vă va fi binevoitor și vă va arăta milă.
  7. Voi înălța pe Dumnezeul meu, și sufletul meu va înălța pe Împăratul cerului și se va bucura de slava Lui.
  8. Să Îl vestească toți și să-L preaslăvească în Ierusalim!
  9. Ierusalime, cetate sfântă, El te va pedepsi pentru păcatele fiilor tăi și iarăși va milui pe fiii celor drepți.
  10. Slăvește pe Domnul cu sârguință și binecuvintează pe Împăratul veacurilor, ca să se zidească iarăși locașul Lui cu bucurie în mijlocul tău, și ca El să veselească în mijlocul tău pe cei duși în robie și să-i iubească pe cei nenorociți ai tăi în toate neamurile veacului.
  11. Popoare multe vor veni de departe în numele Domnului Dumnezeu cu daruri în mâini, cu daruri ce aduc Împăratului cerului.
  12. Neamurile neamurilor Te vor lăuda în strigăte de bucurie. Blestemați fie toți cei ce Te urăsc pe Tine, iar cei ce Te iubesc să fie binecuvântați în veac!
  13. Bucură-Te și Te veselește de fiii drepților, căci aceia se vor aduna și vor binecuvânta pe Domnul drepților.
  14. O, fericiți cei ce Te iubesc pe Tine, că aceia se vor bucura de pacea Ta! Fericiți cei ce s-au întristat de toate pedepsele Tale, că aceia se vor bucura de Tine, când vor vedea toată slava Ta, și veșnic se vor veseli.
  15. Să binecuvânteze sufletul meu pe Dumnezeu, Împăratul cel mare, căci Ierusalimul se va zidi din nou, cu safir, cu smarald și cu pietre scumpe!
  16. Iar zidurile tale, turnurile și întăriturile se vor face de aur curat!
  17. Piețele Ierusalimului vor fi pardosite cu beril, rubin și piatră de Ofir.
  18. Pe toate ulițele lui va răsuna "Aliluia", și se va cânta: Bine este cuvântat Dumnezeul lui Israel! Întru Tine se va binecuvânta numele Tău cel sfânt în vecii vecilor!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro