1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cartea lui Tobit

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Iar călătorii au ajuns seara la fluviul Tigru și s-au oprit peste noapte acolo.
  2. Și tânărul s-a dus să se spele, dar din fluviu a sărit un pește și a vrut să înghită pe tânăr.
  3. Atunci îngerul a zis către el: :Prinde acest pește!" Și tânărul a apucat peștele și l-a târât pe uscat.
  4. Și i-a zis îngerul: "Spintecă peștele și i-ai inima, ficatul și fierea, și păstrează-le!"
  5. Și a făcut tânărul cum i-a zis îngerul, iar peștele l-au fript și l-au mâncat.
  6. Și au plecat amândoi mai departe și au ajuns la Ecbatana.
  7. Și a zis tânărul către înger: "Frate Azaria, pentru ce sunt bune ficatul, inima și fierea acestui pește?"
  8. Și acela i-a răspuns: "De-l chinuie pe cineva un demon sau un duh rău, se afumă bărbatul sau femeia aceea cu inima și ficatul și nu-l va mai munci.
  9. Iar cu fierea se unge la ochi omul care are albeață, și se vindecă".
  10. Iar dacă s-au apropiat de Ecbatana,
  11. A zis îngerul către tânăr: "Frate, acum avem să poposim la Raguel, ruda ta, care are o fată cu numele Sara.
  12. Am să vorbesc de ea ca să ți-o dea de femeie, că ție ți-e dat s-o moștenești, fiindcă ești din neamul ei, iar fata este frumoasă și deșteaptă.
  13. Deci, să mă asculți pe mine, că eu am să grăiesc cu tatăl ei, și când ne vom întoarce din Ragheș vom face nunta. Eu cunosc pe Raguel. El n-are să vrea s-o dea după bărbat străin, împotriva legii lui Moise, fiindcă s-ar face vinovat de moarte, căci moștenirea se cuvine s-o primești tu, iar nu altul".
  14. Atunci tânărul a zis către înger: "Frate Azaria, eu am auzit că această fată a fost măritată cu șapte bărbați și că toți au pierit în camera de nuntă. Eu însă sunt singur la tata și mă tem ca nu cumva intrând la ea să mor ca și ceilalți. Pe ea o iubește un demon care nu face rău nimănui, decât numai celor ce se apropie de ea.
  15. Și de aceea mă tem ca nu cumva să mor și să cobor viața tatălui și a mamei mele în mormânt prin întristarea după mine, căci ei n-au alt fiu care să-i îngroape".
  16. Și i-a zis îngerul: "Oare ai uitat cuvintele pe care ți le-a spus tatăl tău, ca să-ti iei femeie din neamul tău? Ascultă-mă deci pe mine, frate. Ea trebuie să fie femeia ta, iar de demon nu te neliniști! Chiar în noaptea aceasta au să ți-o dea de femeie.
  17. Deci, când vei intra în camera de nuntă, să iei cățuia, să pui în ea inima și ficatul peștelui și să afumi; și demonul va simți mirosul și se va depărta și nu se va mai întoarce niciodată,
  18. Și când va trebui să te apropii de ea, ridicați-vă amândoi și să strigați către milostivul Dumnezeu, și El vă va mântui și vă va milui. Nu te teme, căci ea este menită din veac pentru tine și tu o vei mântui, și ea va merge cu tine, și știu că vei avea de la ea copii".
  19. Și ascultând Tobie acestea, a iubit-o și sufletul lui s-a lipit de ea foarte.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro