1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cartea întâi a lui Ezdra

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Auzind vrăjmașii lui Iuda și ai lui Veniamin că cei ce s-au întors din robie zidesc templu Domnului Dumnezeului lui Israel,
  2. Au venit la Zorobabel și au zis către el: "Să zidim și noi cu voi, pentru că și noi, ca și voi, căutăm pe Dumnezeul vostru și Lui Îi aducem jertfe încă din zilele lui Asarhadon, regele Asiriei, care ne-a adus aici".
  3. Iar Zorobabel, Iosua și celelalte căpetenii ale semințiilor lui Israel le-au zis: "Nu se cuvine să zidiți împreună cu noi templu Dumnezeului nostru, ci numai noi singuri vom zidi templu Domnului Dumnezeului lui Israel, precum ne-a poruncit Cirus, regele Perșilor".
  4. Atunci poporul jării aceleia a început să descurajeze poporul lui Iuda și să-l împiedice de la zidire,
  5. Cumpărând contra lor pe sfetnicii regelui, ca să zădărnicească planul lor în toate zilele lui Cirus, regele Perșilor, până în zilele lui Darie, regale Perșilor.
  6. Și sub domnia lui Ahașveroș, pe la începutul domniei acestuia, au scris plângere împotriva locuitorilor lui Iuda și ai Ierusalimului.
  7. Și în zilele lui Artaxerxe, Bișlam, Mitridat, Tabeel și ceilalți tovarăși ai lor au scris lui Artaxerxe, regele Perșilor. Și scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și în limba aramaică.
  8. Și sfetnicul Rehum cu scriitorul Șimșai încă au scris către regele Artaxerxe următoarea scrisoare împotriva Ierusalimului:
  9. "Atunci Rehum, cârmuitorul, și Șimșai scriitorul și ceilalți tovarăși ai lor: Dineii și Arfarsateii, Tarpeleii, Afarseii, Erecii, Babilonienii, Suzienii, Dehaveii,
  10. Elamiții și celelalte popoare, pe care strălucitul și marele Asurbanipal le-a strămutat și le-a așezat în cetățile Samariei și în celelalte cetăți de peste râu, scriu către regele Artaxerxe...".
  11. Iată copia de pe scrisoarea ce au trimis către regele Artaxerxe: "Slugile tale, oamenii de dincolo de Eufrat...
  12. Cunoscut să fie regelui că Iudeii care au plecat de la tine și au venit la noi la Ierusalim rezidesc cetatea cea rea și răzvrătită și fac ziduri, și temeliile le-au și isprăvit.
  13. Și să mai știe regele că, dacă cetatea aceasta se va zidi și zidurile ei se vor face din nou, atunci Iudeii nu vor plăti nici bir, nici dări, nici vamă și pagube se vor face vistieriei regale.
  14. Și fiindcă noi mâncăm sare de la curtea regelui și nu putem suferi să vedem pe rege păgubit, de aceea dăm de știre regelui:
  15. Să se caute în cartea faptelor părinților tăi și în cartea faptelor vei găsi și vei afla că cetatea aceasta este cetate răzvrătită și primejdioasă pentru regi și ținuturi și că din vechime s-au petrecut în ea abateri, din care pricină a și fost pustiită cetatea aceasta.
  16. De aceea noi înștiințăm pe rege că, dacă cetatea aceasta se va isprăvi de zidit și zidurile ei se vor face, atunci nu vei mai avea stăpânire peste râu".
  17. Iar regele a trimis răspunsul următor lui Rehum cârmuitorul și lui Șimșai scriitorul și celorlalți tovarăși ai lor, care locuiesc în Samaria și în celelalte cetăți de peste râu.
  18. "Pace... Scrisoarea ce mi-ați trimis a fost citită cu luare-aminte înaintea noastră,
  19. Și s-a dat din partea noastră poruncă de s-a cercetat și s-a aflat că cetatea aceea de mult s-a răzvrătit împotriva regilor ți că s-a făcut în ea tulburări și răscoale;
  20. Și că au fost în Ierusalim regi puternici care au stăpânit toată latura cea de peste râu și cărora li s-au plătit bir și vamă.
  21. Așadar, poruncă dați ca oamenii aceia să înceteze de a mai lucra și ca cetatea aceea să nu se mai zidească, până nu va veni poruncă de la mine;
  22. Și să fiți cu luare-aminte, ca să nu vă scape ceva nebăgat în seamă în treburile acestea. De ce îngăduiți înmulțirea lucrărilor vătămătoare în paguba regelui?"
  23. Îndată ce s-a citit scrisoarea aceasta a regelui Artaxerxe, înaintea lui Rehum și a lui Șimșai scriitorul și a tovarășilor lor, aceștia au trimis îndată la Ierusalim și cu puterea armelor au oprit lucrările Iudeilor.
  24. Atunci s-au oprit lucrările la templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim, și oprirea aceasta a ținut până în anul al doilea al domniei lui Darie, regele Perșilor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro