1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cartea întâi a lui Ezdra

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. După întâmplările acestea, sub domnia lui Artaxerxe, regele Perșilor, Ezdra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,
  2. Fiul lui Șalum, fiul lui Țadoc, fiul lui Ahitub,
  3. Fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot,
  4. Fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi,
  5. Fiul lui Buchi, fiul lui Abișua, fiul lui Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul,
  6. Acest Ezdra a ieșit din Babilon; și era el cărturar iscusit și cunoscător al legii lui Moise, pe care o dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel. Iar regele i-a dat lui tot ce a dorit, pentru că mâna Dumnezeului său era peste el.
  7. Și împreună cu el au plecat la Ierusalim și unii din fiii lui Israel și preoți și leviți și cântăreți și portari și cei încredințați templului, în anul al șaptelea al domniei lui Artaxerxe.
  8. Și a venit el la Ierusalim tot în al șaptelea an al regelui, în luna a cincea;
  9. Căci în ziua întâi a lunii întâi a fost plecarea lui din Babilon, iar în ziua întâi a lunii a cincea a ajuns la Ierusalim, pentru că mâna binefăcătoare a lui Dumnezeu era peste el;
  10. Căci Ezdra se hotărâse cu toată inima să învețe legea Domnului și s-o împlinească și să învețe pe Israel legea și dreptatea.
  11. Iată acum și cuprinsul scrisorii pe care Artaxerxe a dat-o lui Ezdra, preotul și cărturarul, care propovăduise în Israel cuvintele poruncilor Domnului și ale legilor Lui:
  12. "Artaxerxe, regele regilor, către Ezdra, preotul, învățătorul legii Dumnezeului ceresc Celui desăvârșit...
  13. S-a dat de mine poruncă, ca în regatul meu toți aceia din poporul lui Israel și din preoții lui și din leviții lui, care doresc să se ducă la Ierusalim, să meargă cu tine.
  14. Fiindcă tu ești trimis de rege și de cei șapte sfetnici ai lui, ca să cercetezi Iuda și Ierusalimul după legea Dumnezeului tău, pe care o ai în mâna ta,
  15. Și să duci argintul și aurul pe care regele și sfetnicii lui l-au jertfit Dumnezeului lui Israel a Căruia locuință este în Ierusalim
  16. Și tot aurul și argintul pe care-l vei aduna tu din toată țara Babilonului, împreună cu toate darurile de bună voie de la popor și preoți, pe care le vor jertfi ei pentru templul Dumnezeului lor, cel din Ierusalim.
  17. De aceea cumpără numaidecât cu banii aceștia, boi, berbeci, miei și daruri de pâine cât trebuie, și turnări pentru ei și du-le la jertfelnicul templului Dumnezeului vostru cel din Ierusalim.
  18. Și ce veți crede voi și frații voștri că este bine să faceți cu celălalt argint și aur, aceea să faceți după voia Dumnezeului vostru.
  19. Și vasele ce ți s-au dat ție pentru slujbele templului Dumnezeului tău, pune-le înaintea Dumnezeului Ierusalimului.
  20. Și alte lucruri de trebuință pentru templul Dumnezeului tău, ce vei crede tu că trebuie, dă-le din casa vistieriilor regești.
  21. Din partea mea, a regelui Artaxerxe, se dă tuturor păstrătorilor vistieriilor de peste râu porunca aceasta: Tot ce va cere de la voi preotul Ezdra, învățătorul legii Dumnezeului ceresc, să-i dați numaidecât;
  22. Argint până la o sută de talanți, grâu până la o sută de core, vin până la o sută de baturi și tot până la o sută de baturi de untdelemn; iar sare, fără măsură.
  23. Tot ce s-a poruncit de Dumnezeul ceresc trebuie să se facă cu îngrijire pentru templul Dumnezeului celui ceresc. Băgați de seamă să nu-și întindă cineva mâna asupra templului Dumnezeului celui ceresc, ca să nu fie mânia Lui asupra regatului, a regelui și a fiilor lui.
  24. Și vă dăm știre că nici asupra unuia din preoți, sau leviți, sau cântăreți, sau portari, sau cei încredințați templului, sau slujitori ai acestui templu al lui Dumnezeu să nu se pună nici bir, nici dare, nici vamă.
  25. Iar tu, Ezdra, după înțelepciunea Dumnezeului tău, care este în mina ta, să pui cârmuitori și judecători și să judece aceia tot poporul cel de peste fluviu, pe toți cei ce știu legea Dumnezeului tău, iar pe cei ce nu o știu, să-i învățați.
  26. Și cine nu va împlini legea Dumnezeului tău și legea regelui, asupra aceluia să se facă îndată judecată și să se osândească sau la moarte, sau la izgonire, sau la amendă, sau la închidere în temniță".
  27. "Binecuvântat este Domnul Dumnezeul părinților noștri Care a pus în inima regelui gândul să împodobească templul Domnului cel din Ierusalim și a atras asupra mea mila regelui și a sfetnicilor lui și a tuturor dregătorilor celor puternici ai regelui!
  28. Atunci eu m-am întărit, căci mâna Domnului Dumnezeului meu era peste mine, și am adunat pe căpeteniile lui Israel, ca să meargă cu mine".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro