1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cartea întâi a lui Ezdra

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Dar proorocul Agheu și proorocul Zaharia, fiul lui Ido, au grăit Iudeilor celor din Ierusalim și din Iuda cuvinte proorocești în numele Dumnezeului lui Israel.
  2. Atunci s-au sculat Zorobabel, fiul lui Salatiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, și au început a zidi templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim, fiind cu ei proorocii lui Dumnezeu, care îi întăreau.
  3. În vremea aceea au venit la el Tatnai, cârmuitorul ținuturilor de peste fluviu, și Șetar-Boznai și tovarășii lor, și le-au grăit așa: "Cine v-a dat vouă învoire să zidiți casa aceasta și să isprăviți zidurile acestea?"
  4. Atunci noi le-am spus numele acelor oameni care zideau casa aceasta.
  5. Dar ochiul Dumnezeului lor era spre căpeteniile iudaice, și aceia nu i-au mustrat până nu au adus lucrurile la cunoștința lui Darie și până n-a venit dezlegare în chestiunea aceasta.
  6. Iată cuprinsul scrisorii pe care Tatnai, cârmuitorul ținuturilor de peste Eufrat, și Șetar-Boznai cu tovarășii lor, cu Arfarsateii cei de peste fluviu, au trimis-o regelui Darie,
  7. Și iată ce era scris în înștiințarea trimisă lui:
  8. "Pace întru toate regelui Darie! Cunoscut fie regelui că noi am fost în ținutul lui Iuda, la templul Dumnezeului celui mare, și am văzut că el se zidește din pietre mari și se pune și lemn în zid și lucrarea aceasta merge repede și au spor la mână.
  9. Atunci am întrebat noi pe căpetenii și le-am zis așa: Cine v-a dat vouă învoire să zidiți casa aceasta și zidurile acestea să le isprăviți?
  10. Pe lângă aceasta i-am mai întrebat și de numele acelora, ca să-ți dăm de veste și să-ți seriem numele acelor oameni, care sunt mai însemnați la ei.
  11. Și ei mi-au răspuns eu vorbele acestea: Noi suntem robii Dumnezeului cerului și al pământului și zidim templul care a fost făcut cu mult înainte de aceasta și pe care un mare rege al lui Israel l-a zidit și l-a isprăvit.
  12. Când însă părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerului, Acesta i-a dat în mâna lui Nabucodonosor, regele Babilonului, care a dărâmat templul acesta și pe popor l-a strămutat la Babilon.
  13. Iar în anul întâi al lui Cirus, regele Babilonului, regele Cirus a dat învoire să se zidească acest templu al lui Dumnezeu;
  14. Chiar și vasele de aur și de argint ale templului lui Dumnezeu, pe care Nabucodonosor le luase din templul Ierusalimului și le dusese în capiștea din Babilon, le-a scos regele Cirus din capiștea Babilonului și le-a dat în seama lui Șeșbațar, pe care l-a numit el cârmuitor și i-a zis:
  15. Ia vasele acestea, mergi și pune-le în templul din Ierusalim, și templul lui Dumnezeu să se zidească pe locul lui vechi.
  16. Atunci Șeșbațar acela a venit și a pus temelia templului lui Dumnezeu din Ierusalim, șț de atunci și până astăzi se zidește el și nu s-a isprăvit.
  17. Deci, dacă binevoiește regele, să se caute în casa vistieriei regale de acolo din Babilon și să se vadă dacă în adevăr regele Cirus a dat învoire să se zidească acest templu al lui Dumnezeu în Ierusalim și să ni se trimită știre care este voința regelui în această privință".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro