1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cartea întâi a lui Ezdra

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Atunci regele Darie a dat poruncă să se cerceteze la locul unde se păstrau actele și unde se ținea vistieria la Babilon.
  2. Și s-a găsit în palatul din Ecbatana, care este în ținutul Mediei, un sul de pergament, în care era scrisă această amintire:
  3. "În anul întâi al regelui Cirus, regele Cirus a dat această poruncă pentru templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim: Să se zidească templul pe locul acela unde se aduc jertfele și să i se pună temelii sănătoase! Înălțimea lui să fie de șaizeci de coți și lărgimea lui tot de șaizeci de coți.
  4. Să se pună trei rânduri de pietre și un rând de lemn, iar cheltuielile să se dea din casa regelui.
  5. Chiar și vasele de aur și de argint ale templului lui Dumnezeu, pe care Nabucodonosor le-a luat din templul din Ierusalim și le-a dus la Babilon să se înapoieze și să se ducă în templul din Ierusalim și să se pună fiecare la locul lui în templul lui Dumnezeu".
  6. "Deci, Tatnai, cârmuitor al ținuturilor de peste fluviu, și Șetar-Boznai cu tovarășii voștri, cu Arfarsateii cei de peste fluviu, depărtați-vă de acolo și nu opriți lucrările la acel templu al lui Dumnezeu;
  7. Lasă pe cârmuitorul iudeu și pe căpeteniile iudaice să zidească acel templu al lui Dumnezeu pe locul lui.
  8. Iar din partea mea se dă poruncă cu privire la cele cu care voi trebuie să ajutați acelor căpetenii iudaice la zidirea acelui templu al lui Dumnezeu: Luați numaidecât din birul ținuturilor de peste fluviu și dați oamenilor acelora, ca lucrul să nu se oprească; și ce trebuie pentru arderile de tot ale Dumnezeului ceresc:
  9. Viței, sau berbeci, sau miei, precum și grâu, sare, vin și untdelemn, să li se dea, cum vor zice preoții cei din Ierusalim,
  10. Ca ei să aducă jertfă plăcută Dumnezeului ceresc și să se roage pentru sănătatea regelui și a fiilor lui.
  11. Tot de mine poruncă se mai dă că dacă vreun om va schimba această hotărâre, atunci se va scoate o bârnă din casa lui și va fi acela ridicat și pironit pe ea, iar casa lui se va preface pentru aceasta în dărâmătură.
  12. Și Dumnezeu al Cărui nume locuiește acolo să doboare pe tot regele și poporul care și-ar întinde mâna sa ca să schimbe aceasta în paguba acestui templu al lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darie, am dat porunca aceasta; să fie întocmai adusă la îndeplinire!"
  13. Atunci Tatnai, cârmuitorul ținuturilor de peste fluviu, și Șetar-Boznai cu tovarășii lor au făcut întocmai așa, cum poruncise regele Darie.
  14. Și căpeteniile Iudeilor au zidit și au sporit, după proorocia lui Agheu proorocul și a lui Zaharia, fiul lui Ido. Și cu voia Dumnezeului lui Israel și a lui Cirus și Darie și Artaxerxe, regii Perșilor, l-au zidit și l-au isprăvit.
  15. Și s-a isprăvit templul acesta în ziua a treia a lunii Adar, în al șaselea an al domniei regelui Darie.
  16. Și fiii lui Israel, preoții și ceilalți, care se întorseseră din robie, au săvârșit cu bucurie sfințirea acestui templu al lui Dumnezeu.
  17. La sfințirea acestui templu al lui Dumnezeu s-au adus: o sută de boi, două sute de berbeci, patru sute de miei și doisprezece țapi, jertfă de iertarea păcatelor pentru tot Israelul, după numărul semințiilor lui Israel.
  18. Și au fost puși preoții cu rândul și leviții tot cu rândul să slujească lui Dumnezeu în Ierusalim, cum era scris în cartea lui Moise.
  19. Și cei ce se întorseseră din robie au săvârșit Paștile în ziua a paisprezecea a lunii întâi,
  20. Pentru că se curățiseră preoții și leviții și cu toții până la unul erau curați; și au junghiat mielul Paștilor pentru toți cei ce se întorseseră din robie, pentru frații lor preoți și pentru ei înșiși.
  21. Și au mâncat fiii lui Israel, cei ce se întorseseră din robie și cei ce se despărțiseră cu ei de necurățenia popoarelor țării, ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel;
  22. Și au prăznuit sărbătoarea azimelor șapte zile cu bucurie, pentru că îi înveselise Domnul și întorsese spre ei inima regelui Asiriei, ca să le întărească mâinile la zidirea templului Domnului Dumnezeului lui Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro