1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Deuteronomul - a cincea carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Băgați de seamă dar că eu nu grăiesc cu copiii voștri, care nu știu și n-au văzut pedeapsa Domnului Dumnezeului vostru, nici slava Lui, nici mâna Lui cea tare, nici brațul Lui cel înalt,
  2. Nici semnele Lui, nici lucrurile Lui, pe care le-a făcut în mijlocul Egiptului cu Faraon, regele egiptean, și cu tot pământul lui,
  3. Nici ce a făcut El cu oștirea egipteană, cu caii lui și cu carele lui, pe care le-â înecat în apele Mării Roșii, când alergau după voi; și i-a pierdut Domnul Dumnezeu până în ziua de astăzi;
  4. Nici ce a făcut El pentru voi în pustie, până când ați ajuns în locul acesta;
  5. Nici ce a făcut El cu Datan și Abiron, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, când și-a deschis pământul gura sa și în mijlocul a tot Israelul i-a înghițit pe ei, pe familiile lor, corturile lor și toată averea ce o aveau.
  6. Căci ochii voștri au văzut toate lucrurile cele mari ale Domnului, pe care le-a făcut El.
  7. De aceea păziți toate poruncile Lui, pe care vi le spun eu astăzi, ca să fiți vii și să vă întăriți, să vă duceți să moșteniți pământul în care veți trece peste Iordan ca să-l stăpâniți;
  8. Și ca să trăiți multă vreme în pământul acela pentru care Domnul S-a jurat părinților voștri să li-l dea lor și seminției lor, în pământul unde curge miere și lapte.
  9. Căci pământul la care mergi tu ca să-l stăpânești nu este ca pământul Egiptului din care ai ieșit, unde, semănând sămânța, o udai cu ajutorul picioarelor tale, ca pe o grădină de legume.
  10. "Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești în toate zilele cele ce ți-a poruncit El să păzești: hotărârile Lui, legile Lui și poruncile Lui.
  11. Ci pământul în care treceți ca să-l stăpâniți este o țară cu munți și cu văi și se adapă cu apă din ploaia cerului.
  12. Este țara de care poartă grijă Domnul Dumnezeul tău; ochii Domnului Dumnezeului tău sunt necontenit asupra ei, de la începutul anului până la sfârșitul lui.
  13. De veți asculta poruncile Mele pe care vi le dau astăzi, zice Domnul, și veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și-I veți sluji din toată inima și din tot sufletul vostru,
  14. Voi da pământului vostru ploaie la vreme, timpurie și târzie, și-ți vei strânge pâinea ta, vinul tău și untdelemnul tău;
  15. Voi da iarbă pe câmpia ta pentru dobitoacele tale și vei mânca și te vei sătura.
  16. Păziți-vă să nu se mândrească inima voastră și să nu vă abateți, nici să vă apucați să slujiți altor dumnezei și să vă închinați lor.
  17. Că atunci se va aprinde mânia Domnului asupra voastră, va închide cerul și nu va fi ploaie și pământul nu-și va da roadele sale; iar voi veți pieri curând de pe pământul cel bun pe care Domnul vi-l dă.
  18. Puneți dar aceste cuvinte ale mele în inima voastră și în sufletul vostru; legați-le ca semn la mâna voastră și să le aveți ca pe o tăbliță pe fruntea voastră.
  19. Să învățați acestea și pe fiii voștri, grăind de ele când ședeți acasă și când mergeți pe cale, când vă culcați și când vă sculați.
  20. Să le scrieți pe ușorii caselor voastre și pe porțile voastre,
  21. Ca zilele voastre și zilele copiilor voștri în acel pământ bun, pentru care Domnul S-a jurat părinților voștri, să fie atât de multe, câte vor fi zilele cerului deasupra pământului.
  22. Că de veți păzi voi toate poruncile acestea, pe care vă poruncesc să le păziți, și de veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, umblând în toate căile Lui și lipindu-vă de El,
  23. Va alunga Domnul toate popoarele acestea de la fața, voastră și veți stăpâni popoare mai mari și mai puternice decât voi.
  24. Tot locul pe care va călca piciorul vostru va fi al vostru; de la pustiu până la Liban, de la râul Eufratului și până la marea cea de la asfințit, se vor întinde hotarele voastre.
  25. Nimeni nu va putea sta înaintea voastră; Domnul Dumnezeul vostru va aduce frică și cutremur peste tot pământul dinaintea voastră, în care veți călca voi, după cum v-a grăit.
  26. Iată, eu vă pun astăzi înainte binecuvântare și blestem:
  27. Binecuvântare veți avea dacă veți asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le spun eu astăzi; iar blestem, dacă nu veți asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru,
  28. Ci vă veți abate de la calea pe care v-o poruncesc astăzi și veți merge după dumnezei pe care nu-i știți.
  29. Când te va duce Domnul Dumnezeul tău în pământul acela în care mergi ca să-l moștenești, atunci să rostești binecuvântarea pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal.
  30. Iată, aceștia sunt peste Iordan, în drumul spre asfințitul soarelui, în pământul Canaaneilor, care locuiesc pe șesul Arabah din fața Ghilgalei, aproape de stejarul More.
  31. Căci voi veți trece Iordanul, ca să mergeri să luați pământul pe care Domnul Dumnezeul vostru vi-l dă moștenire veșnică și-l veți lua în stăpânire și veți trăi în el.
  32. Așadar siliți-vă să păziți toate hotărârile și poruncile Lui pe care vi le pun eu astăzi înainte".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro