1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Deuteronomul - a cincea carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 22

  1. "Când vei vedea boul fratelui tău sau oaia lui rătăcite pe câmp; să nu treci pe lângă ele, ci să le întorci fratelui tău.
  2. Dar dacă fratele tău nu va fi aproape de tine sau nu-l cunoști, să le duci la casa ta și să șadă la tine până le va căuta fratele tău și atunci să i le dai.
  3. Așa să faci și cu asinul lui, așa să faci și cu haina lui, așa să faci și cu orice lucru pierdut al fratelui tău pe care el îl va pierde și tu îl vei găsi; de la aceasta nu te poți da la o parte.
  4. Când vei vedea asinul fratelui tău sau boul lui căzuți în drum, să nu-i lași, ci să-i ridici împreună cu el.
  5. Femeia să nu poarte veșminte bărbătești, nici bărbatul să nu îmbrace haine femeiești, că tot cel ce face aceasta, urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului tău.
  6. Dacă în cale, în vreun copac sau pe pământ, vei găsi cuib de pasăre cu pui sau cu ouă și mama lor va fi șezând pe pui sau pe ouă, să nu iei mama împreună cu puii;
  7. Mamei dă-i drumul, iar puii ia-i pentru tine ca să-ți fie bine și să se înmulțească zilele tale.
  8. De vei zidi casă nouă, să faci apărătoare pe marginea acoperișului tău, ca să nu aduci sânge asupra casei tale când va cădea cineva de pe ea.
  9. Să nu semeni via ta cu două feluri de semințe, ca să nu-ți faci blestemată strângerea semințelor, pe care tu le semeni împreună cu roadele viei tale.
  10. Să nu ari cu un bou și cu un asin.
  11. Să nu te îmbraci cu haină făcută din două feluri de fire: de lână și de în.
  12. Fă-ți ciucuri în cele patru colțuri ale mantiei tale cu care te acoperi.
  13. De își va lua cineva femeie și va intra la dânsa,
  14. Iar apoi o va urî și va ridica asupra ei învinuiri de lucruri urâte, va împrăștia zvon rău despre ea și va zice: Am luat femeia aceasta și am intrat la ea și n-am găsit la ea feciorie,
  15. Atunci tatăl fetei și mama ei să ia și să ducă semnele fecioriei fetei la bătrânii cetății, în poartă;
  16. Și tatăl fetei să zică bătrânilor: Am dat pe fiica mea de femeie acestui om și acum el a urât-o,
  17. Și iată ridică asupra ei învinuiri de lucruri urâte, zicând: N-am găsit feciorie la fiica ta; dar iată semnele fecioriei fiicei mele. Și să întindă haina înaintea bătrânilor cetății.
  18. Atunci bătrânii acelei cetăți să ia pe bărbat și să-l pedepsească;
  19. Să pună asupra lui gloabă de o sută de sicli de argint și să-i dea tatălui fetei, pentru că a stârnit zvonuri rele despre o fată israelită; ea însă să-i rămână femeie și el să nu se poată despărți de ea toată viața lui.
  20. Iar dacă cele spuse vor fi adevărate și nu se va găsi feciorie la fată,
  21. Atunci fata să fie adusă la ușa casei tatălui ei și locuitorii cetății ei să o ucidă cu pietre și să o omoare, pentru că a făcut lucru de rușine în Israel, desfrânându-se în casa tatălui său. Și așa să stârpești răul din mijlocul tău.
  22. De se va găsi cineva dormind cu femeie măritată, pe amândoi să-i dați morții: și bărbatul, care a dormit cu femeia și femeia. Și așa să stârpești răul din Israel.
  23. De va fi vreo fată tânără, logodită cu bărbat și cineva o va întâlni în cetate și se va culca cu dânsa,
  24. Să-i aduceți pe amândoi la poarta cetății aceleia și să-i ucideți cu pietre: pe fată pentru că n-a țipat în cetate, iar pe bărbat pentru că a necinstit pe femeia aproapelui său. Și așa să stârpești răul din mijlocul tău.
  25. Iar fetei să nu-i faci nimic. Asupra fetei nu este vină de moarte, căci aceasta este tot una ca și cum cineva s-ar ridica asupra aproapelui său și l-ar omorî;
  26. Pentru că el a întâlnit-o în câmp și, deși fata logodită va fi strigat, n-a avut cine s-o scape.
  27. De se va întâlni cineva cu o fată nelogodită și o va prinde și se va culca cu ea și vor fi prinși,
  28. Atunci cel ce s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint, iar ea să-i fie nevastă, pentru că a necinstit-o; toată viața lui să nu se poată despărți de ea.
  29. Nimeni să nu ia de soție pe femeia tatălui său și să ridice marginea hainei tatălui său".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro