1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Deuteronomul - a cincea carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 33

  1. Iată acum și binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe fiii lui Israel înainte de moartea sa.
  2. Și a zis el: "Venit-a Domnul din Sinai și ni S-a descoperit întru slava Sa în Seir; strălucit-a din Munții Paranului și a ieșit cu mulțime mare de sfinți, având la dreapta focul legii.
  3. Cu adevărat El a iubit pe poporul Său. Toți sfinții Lui sunt sub mâna Lui și au căzut la picioarele Lui ca să asculte cuvintele Lui.
  4. Moise ne-a dat o lege, moștenire a obștii lui Iacov;
  5. El a fost regele lui Israel, când se adunau căpeteniile popoarelor împreună cu semințiile lui Israel.
  6. Să trăiască Ruben și să nu moară, și Simeon să nu fie puțin la număr!
  7. Iar pentru Iuda a zis acestea: "Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda și adu-l la poporul său; cu mâinile sale să se apere și Tu să-i fii ajutor împotriva vrăjmașilor lui".
  8. Pentru Levi a zis: "Urimul Tău, Doamne, și Tumimul Tău să fie pentru bărbatul Tău cel sfânt, pe care Tu l-ai încercat la Massa și cu care Tu Te-ai certat la apele Meribei;
  9. Care a zis de tatăl său și de mama sa: "Nu i-am văzut", și pe frații săi nu i-a cunoscut și de fiii săi nu știe nimic; căci ei au ținut cuvintele Tale și legământul Tău l-au păzit;
  10. Învață pe Iacov legile Tale și pe Israel poruncile Tale; pune tămâie înaintea feței Tale și arderi de tot pe jertfelnicul Tău.
  11. Binecuvintează, Doamne, puterea lui și lucrul mâinilor lui fie-ți plăcut; lovește coapsele celar ce se ridică împotriva lui și celor ce-l urăsc, ca să nu se poată împotrivi".
  12. Pentru Veniamin a zis: "Iubitul Domnului va sta lângă El fără primejdie și Dumnezeu îl va ocroti în toată vremea și el va odihni pe umerii Lui".
  13. Pentru Iosif a zis: "Să binecuvânteze Domnul pământul lui cu darurile cele alese ale cerului, cu roua și cu darurile adâncului celui dedesubt;
  14. Cu roade alese din cele pe care le face să crească soarele și cu cele mai bune roade care odrăslesc în fiecare lună;
  15. Cu cele mai alese din câte dau munții cei vechi și cu darurile alese ale dealurilor celor veșnice;
  16. Și cu darurile cele alese ale pământului și ale celor ce-l umplu. Binecuvântarea Celui ce S-a arătat în rug să vină pe capul lui Iosif, pe creștetul celui dintâi dintre frații lui!
  17. Frumusețea lui să fie ca a taurului întâi născut și coarnele lui să fie ca și coarnele bivolului; cu acelea va împunge popoarele toate până la marginile pământului; acestea sunt mulțimile mari ale lui Efraim, acestea sunt miile lui Manase".
  18. Pentru Zabulon a zis: "Veselește-te, Zabulon, în căile tale și tu, Isahare, în corturile tale!
  19. Chema-vor aceștia poporul pe munte și acolo vor junghia jertfele cele legiuite, căci se hrănesc cu bogăția mării și cu comorile cele ascunse în nisip".
  20. Pentru Gad a zis: "Binecuvântat. să fie cel ce a sporit pe Gad, care odihnește ca un pui de leu și sfărâmă și braț și cap.
  21. Alesu-și-a el pârga cea bună a țării; acolo fost-a păstrată o moșie de căpetenie; venit-a în fruntea poporului și a împlinit dreptatea Domnului și judecățile lui Israel".
  22. Pentru Dan a zis: "Dan este pui de leu, care se aruncă din Vasan".
  23. Pentru Neftali a zis: "Neftali, tu cel sătul de bunăvoință și plin de binecuvântarea Domnului, ia marea și partea cea de miazăzi în stăpânire".
  24. Pentru Așer a zis: "Binecuvântat să fie Așer între fii, iubit să fie de frații lui și să-și afunde în untdelemn piciorul lui.
  25. De fier și de aramă să fie zăvoarele și liniștea ta să țină cît zilele vieții tale.
  26. Nimeni, o Israele, nu este ca Dumnezeu, Care să meargă pe ceruri întru ajutorul tău și pe nori întru slava Sa.
  27. Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu brațul Lui cel veșnic El te sprijină și din fața ta gonind vrăjmașii, zice: "Stârpește-i!"
  28. Israel locuiește neprimejduit. Ochiul lui Iacov privește îmbelșugat de pâine și de vin, și cerurile lui picură rouă.
  29. Ferice de tine, Israele! Cine este asemenea ție, popor izbăvit de Domnul, scutul și ajutorul tău, sabia și slava ta. Vrăjmașii tăi se vor da înapoi înaintea ta și tu vei călca peste grumajii lor!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro