1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Deuteronomul - a cincea carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 28

  1. "Dacă tu, după ce vei trece peste Iordan, în pământul pe care Domnul Dumnezeul tău îi-l va da, vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău și vei împlini cu băgare de seamă toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, atunci Domnul Dumnezeul tău te va pune mai presus de toate popoarele pământului.
  2. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, vor veni asupra ta toate binecuvântările acestea și se vor împlini asupra ta:
  3. Binecuvântat să fii în cetate și binecuvântat să fii în țarină;
  4. Binecuvântat să fie rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul dobitoacelor tale;
  5. Binecuvântate să fie hambarele tale și cămările tale;
  6. Binecuvântat să fii la intrarea ta în casă și binecuvântat să fii la ieșirea ta din casă;
  7. Să bată Domnul înaintea ta pe vrăjmașii tăi cei ce se vor ridica asupra ta; pe o cale să vină asupra ta și pe șapte căi să fugă de tine;
  8. Să-îi trimită Domnul binecuvântare peste grânarele tale și peste tot lucrul mâinilor tale și să te binecuvânteze în pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l dă;
  9. Să facă Domnul Dumnezeu din tine popor sfânt al Său, precum ți S-a jurat El ție și părinților tăi, dacă vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla în căile Lui;
  10. Vor vedea toate popoarele pământului că porți numele Domnului Dumnezeului tău și se vor teme de tine;
  11. Domnul Dumnezeul tău îți va da belșug în toate bunătățile, în rodul pântecelui tău, în rodul dobitoacelor tale și în rodul ogoarelor tale din pământul pe care Domnul S-a jurat părinților tăi să ți-l dea;
  12. Domnul îți va deschide comoara Sa cea bună, cerul, ca să dea ploaie pământului tău la vreme și ca să binecuvânteze toate lucrurile mâinilor tale; și vei da împrumut multor popoare, iar tu nu vei lua împrumut; vei domni peste multe popoare, iar acelea nu vor domni peste tine;
  13. Domnul Dumnezeul tău te va pune cap iar nu coadă și vei fi numai sus, iar jos nu vei fi, dacă te vei supune poruncilor Domnului Dumnezeului tău, care ți le spun eu astăzi să le ții și să le împlinești
  14. Și dacă nu te vei abate de la toate poruncile care ți le poruncesc eu astăzi nici la dreapta nici la stânga, ca să mergeți după alți dumnezei să le slujiți.
  15. Iar dacă nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău și nu te vei sili să împlinești toate poruncile și hotărârile Lui pe care îi le poruncesc eu astăzi, să vină asupra ta toate blestemele acestea și să te ajungă:
  16. Blestemat să fii tu în cetate și blestemat să fii tu în țarină;
  17. Blestemate să fie grânarele tale și cămările tale;
  18. Blestemat să fie rodul pântecelui tău și rodul pământului tău, rodul vacilor tale și rodul oilor tale;
  19. Blestemat să fii tu la intrarea ta în casă și blestemat la ieșirea ta din casă;
  20. Să trimită Domnul asupra ta blestem, tulburare și necaz în tot lucrul mâinilor tale pe care te vei apuca să-l faci, până vei fi stârpit și până vei pieri curând, pentru faptele tale rele și pentru că M-ai părăsit;
  21. Ba să mai trimită Domnul asupra ta ciumă, până te va stârpi de pe pământul în care mergi ca să-l stăpânești;
  22. Să te bată Domnul cu oftică, cu lingoare, cu friguri, cu aprindere, cu secetă, cu vânt rău și cu rugină, și te vor urmări acestea până vei pieri;
  23. Cerurile tale, care sunt deasupra capului tău, să se facă aramă și pământul de sub tine fier;
  24. În loc de ploaie, Domnul să dea pământului tău praf și pulbere, care să cadă din cer asupra ta până te va pierde și până vei fi prăpădit;
  25. Domnul te va da să fii bătut de vrăjmașii tăi; pe un drum să mergi asupra lor și pe șapte drumuri să fugi de ei și să fii împrăștiat prin toate țările pământului;
  26. Trupurile tale să fie hrană tuturor păsărilor cerului și fiarelor și nu va fi cine să le alunge;
  27. Te va lovi Domnul cu lepra Egiptului, cu trânji, cu râie și cu pecingine, de care să nu te poți vindeca;
  28. Să te bată Domnul cu nebunie, cu orbire și cu amorțirea inimii;
  29. Pe dibuite să mergi ziua în amiaza mare, cum umblă orbul pipăind pe întuneric, și să te strâmtoreze și să te ocărască în toate zilele, și nimeni să nu te apere;
  30. Cu femeie să te logodești și altul să se culce cu ea; casă să zidești, și să nu trăiești în ea; vie să sădești, dar de ea să nu te folosești;
  31. Boul tău să fie junghiat sub ochii tăi și să nu-l mănânci tu; asinul să ți-l ia și să nu ți-l mai aducă; oile tale să fie date vrăjmașilor tăi și nimeni să nu te izbăvească;
  32. Fiii tăi și fiicele tale să fie date la popor străin; ochii tăi să-i vadă și să se topească în toate zilele de mila lor, dar să nu ai nici o putere în mâinile tale;
  33. Roadele pământului tău și toate ostenelile tale să le mănânce un popor pe care tu nu l-ai cunoscut, iar tu să fii numai strâmtorat și chinuit în toate zilele;
  34. Din pricina celor ce-ți vor vedea ochii tăi, îți vei ieși din minți;
  35. Domnul te va lovi cu lepră rea peste genunchi și peste fluiere și din tălpile picioarelor tale până în creștetul capului tău, de care nu te vei mai putea vindeca;
  36. Te va duce Domnul pe tine și pe regele tău, pe care-l vei pune peste tine, la poporul pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, și acolo vei sluji altor dumnezei de lemn și de piatră;
  37. Și vei fi de spaimă, de pomină și de râs la toate popoarele la care te va duce Domnul Dumnezeul tău;
  38. Vei semăna multă sămânță în țarină, dar puțină vei culege, pentru că o vor mânca lăcustele;
  39. Vii vei sădi și le vei lucra, dar nu le vei culege, nici nu vei bea vin, pentru că le vor mânca viermii;
  40. Măslini încă vei avea în toate ținuturile tale, dar cu untdelemn nu te vei unge, pentru că măslinele tale vor cădea;
  41. Fii și fiice vei naște, dar nu-i vei avea, pentru că vor fi luați în robie;
  42. Toți pomii tăi și roadele pământului le va strica rugina;
  43. Străinul cel din mijlocul tău se va înălța peste tine din ce în ce mai sus, iar tu te vei pogorî din ce în ce mai jos;
  44. Acela îți va da împrumut, iar tu nu-i vei da lui împrumut; acela va fi cap, iar tu vei fi coadă.
  45. Vor veni asupra ta toate blestemele acestea, te vor urmări și te vor ajunge. până vei fi stârpit, pentru că n-ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tău și n-ai păzit poruncile Lui, nici hotărârile Lui pe care ți le-a dat El.
  46. Și vor fi ele semn și pecete asupra ta și asupra seminției tale în veci.
  47. Pentru că tu n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu veselia și cu bucuria inimii, când erai îmbelșugat de toate.
  48. Vei sluji vrăjmașului tău, pe care-l va trimite asupra ta Domnul Dumnezeul tău, când vei fi în foamete și în sete și în golătate și în tot felul de lipsă; acela va pune pe grumazul tău jug de fier și te va istovi.
  49. Trimite-va Domnul asupra ta popor din depărtare, de la marginea pământului; ca un vultur va veni poporul acela a cărui limbă tu nu o vei înțelege;
  50. Popor crunt, care nu va da cinste bătrânului și nu va cruța pe cel tânăr.
  51. Va mânca acela rodul dobitoacelor tale și rodul pământului tău, până te va nimici, căci nu-ți va lăsa nici pâine, nici vin, nici untdelemn, nici rodul vitelor tale, nici rodul oilor tale, până te va pierde.
  52. Te va strâmtora în toate cetățile tale, până ce va dărâma, în tot pământul tău, zidurile tale cele înalte și tari în care nădăjduiești tu și te va împila în toate locașurile tale, în tot pământul tău pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l dă.
  53. Și vei mânca tu rodul pântecelui tău, carnea fiilor și fiicelor tale, pe care ți-i va fi dat Domnul Dumnezeul tău în timpul împresurării și al strâmtorării cu care te va strâmtora vrăjmașul tău.
  54. Bărbatul tău, cel răsfățat și trăit în alintare, va privi cu ochi nemilostivi la fratele său; la soția de la sânul său și la ceilalți copii ai săi, care îți vor rămâne.
  55. Și nu va da nici unuia din ei carne din copiii săi, pe care îi va mânca el, căci nu-i va mai rămâne nimic în vremea împresurării cu care te va strâmtora vrăjmașul tău în toate cetățile tale.
  56. Femeia ta, trăită în belșug și răsfăț, care nu și-a pus piciorul său în pământ din pricina traiului alintat și îndestulat dinainte, va privi cu ochi nemilostivi pe bărbatul de la sânul ei și la fiul său și la fiica sa,
  57. Și nu le va da fătul, care a ieșit din coapsele sale și copiii, pe care i-a născut, pentru că ea, din pricina lipsei de toate, îi va mânca pe ascuns în timpul împresurării și al strâmtorării cu care te va strâmtora vrăjmașul tău în cetățile tale.
  58. De nu te vei sili să împlinești toate cuvintele legii acesteia, care sunt scrise în cartea aceasta și nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșător al Domnului Dumnezeului tău,
  59. Atunci Domnul te va bate pe tine și pe urmașii tăi cu plăgi nemaiauzite, cu plăgi mari și nesfârșite și cu boli rele și necurmate;
  60. Va aduce asupra ta toate plăgile cele rele ale Egiptului, de care te-ai temut și se vor lipi acelea de tine.
  61. Toată boala, toată plaga scrisă și toată cea nescrisă în cartea legii acesteia, o va aduce Domnul asupra ta, până vei fi stârpit.
  62. Puțini din voi vor rămâne, deși veți fi fost ca stelele cerului, pentru că n-ați ascultat glasul Domnului Dumnezeului vostru.
  63. Cum s-a bucurat Domnul, când v-a făcut bine și v-a înmulțit, tot așa se va bucura Domnul când vă va pierde și vă va stârpi și veți fi aruncați din pământul în care intrați ca să-l stăpâniți.
  64. Atunci te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău prin toate popoarele și acolo vei sluji altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi; vei sluji la lemne și la pietre.
  65. Dar și între aceste popoare nu te vei liniști și nu vei avea loc de odihnă pentru piciorul tău, că Domnul îți va da acolo inimă tremurătoare, topirea ochilor și durere sufletului.
  66. Viața ta va fi mereu în primejdie înaintea ochilor tăi; vei tremura ziua și noaptea și nu vei fi sigur de viața ta.
  67. De tremurul inimii tale, de care vei fi cuprins, și de cele ce vei vedea cu ochii tăi, dimineața vei zice: O, de ar veni seara! Iar seara vei zice: O, de ar veni ziua!
  68. Și te va întoarce Domnul în Egipt, în corăbii pe calea aceea de care ți-a zis: "Să nu o mai vezi!"; și acolo vă veți da spre vânzare vrăjmașilor voștri robi și roabe și nu va fi cine să vă cumpere".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro