1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Deuteronomul - a cincea carte a lui Moise

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 21

  1. "Dacă în pământul pe care ți-l dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău se va găsi om ucis, zăcând în câmp, și nu se va ști cine l-a ucis,
  2. Să iasă bătrânii tăi și judecătorii tăi și să măsoare ce depărtare este de la cel ucis până la orașele dimprejur.
  3. Și bătrânii cetății aceleia, care va fi mai aproape de cel ucis, să ia o junincă ce n-a fost pusă la muncă și n-a purtat jug,
  4. Și bătrânii cetății aceleia să ducă această junincă la apă curgătoare, într-un loc care n-a fost arat, nici semănat, și să junghie juninca acolo în apa cea curgătoare.
  5. Apoi să vină preoții, fiii leviților, că pe ei i-a ales Domnul Dumnezeul tău să-I slujească și să binecuvânteze în numele Lui și după Cuvântul lor se hotărăște orice lucru îndoielnic și toată vătămarea pricinuită.
  6. Și toți bătrânii cetății aceleia, câre sunt mai aproape de cel ucis, să-și spele mâinile deasupra capului junincii celei junghiate în râu
  7. Și să grăiască și să spună: "Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii noștri n-au văzut;
  8. Iartă pe poporul Tău Israel, pe care Tu, Doamne, l-ai răscumpărat din pământul Egiptului și nu lăsa poporului Tău Israel acest sânge nevinovat!" Și se vor curăți de sânge.
  9. Așa să speli tu sângele nevinovat de la tine, dacă vrei să faci cele bune și drepte înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tău.
  10. Când vei ieși la război împotriva vrăjmașilor tăi și Domnul Dumnezeul tău ți-i va da în mâinile tale și-i vei lua în robie,
  11. Și vei vedea printre robi femeie frumoasă la chip și o vei iubi și vei vrea s-o iei de soție,
  12. S-o aduci în casa ta, să-și tundă capul său, să-și taie unghiile,
  13. Să-și dezbrace de pe ea haina sa de robie, să locuiască în casa ta și să-și plângă pe tatăl său și pe mama sa timp de o lună; iar după aceea vei intra la ea, ca să fii bărbatul ei și ea să-ți fie femeie.
  14. Iar dacă ea în urmă nu-ți va mai plăcea, să-i dai drumul să se ducă unde va vrea, dar să n-o vinzi pe argint și să n-o prefaci în roabă, pentru că ai umilit-o.
  15. De va avea cineva două femei, una iubită și una neiubită și atât cea iubită cît și cea neiubită îi vor naște copii și întâiul născut va fi al celei neiubite,
  16. Acela, la împărțirea averii sale între fiii săi, nu poate să dea fiului femeii iubite întâietate înaintea fiului întâi-născut din cea neiubită,
  17. Ci să cunoască de întâi-născut pe fiul celei neiubite și să-i dea acestuia parte îndoită din toate câte va avea, că acesta este pârga puterii lui și al lui este dreptul de întâi-născut.
  18. De va avea cineva fecior rău și nesupus, care nu ascultă de vorba tatălui său și de vorba mamei sale și aceștia l-au pedepsit, dar el tot nu-i ascultă,
  19. Să-l ia tatăl lui și mama lui și să-l ducă la bătrânii cetății lor și la poarta acelei cetăți și către preoții cetății lor să zică:
  20. Acest fiu al nostru este rău și neascultător, nu ascultă de Cuvântul nostru și este lacom și bețiv".
  21. Atunci toți oamenii cetății lui să-l ucidă cu pietre și să-l omoare. Și așa să stârpești răul din mijlocul tău și toți Israeliții vor auzi și se vor teme.
  22. De se va găsi la cineva vinovăție vrednică de moarte și va fi omorât, spânzurat de copac,
  23. Trupul lui să nu rămână peste noapte spânzurat de copac, ci să-l îngropi tot în ziua aceea, căci blestemat este înaintea Domnului tot cel spânzurat pe lemn și să nu spurci pământul tău pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l dă moștenire".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro