1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cartea Judecătorilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. După aceea s-au adunat Efraimiții și au purces spre Țafon și au zis către Ieftae: "Pentru ce te-ai dus să te bați cu Amoniții, iar pe noi nu ne-ai chemat cu tine? Vom arde dar casa ta cu foc, împreună cu tine".
  2. Iar Ieftae a zis: "Eu și poporul meu am avut cu Amoniții ceartă mare și eu v-am chemat, dar voi nu m-ați scăpat din mâinile lor.
  3. Văzând însă că nu este nici un izbăvitor, mi-am pus viața în primejdie și m-am dus împotriva Amoniților și Domnul i-a dat în mâinile mele. De ce dar ați venit să vă bateți cu mine?"
  4. Atunci a adunat Ieftae toți oamenii din Galaad și s-a bătut cu Efraimiții și au bătut locuitorii Galaadului pe Efraimiți, zicând: "Voi sunteți niște fugari din Efraim, Galaadul însă e între Efraim și Manase".
  5. Și au luat Galaaditenii vadul Iordanului de la Efraimiți și când vreunul din Efraimiți zicea: "Îngăduie-mi să trec", atunci oamenii din Galaad îi răspundeau: "Nu cumva ești Efraimit?" Acela răspundea: "Nu!"
  6. Ei însă îi ziceau: "Zi: Șibbolet"; el însă zicea: "Sibbolet", că nu putea zice altfel. Atunci ei îl luau și-l junghiau acolo la vadul Iordanului. Și au căzut în vremea aceea din Efraimiți patruzeci și două de mii.
  7. Și a fost Ieftae judecător în Israel șase ani; apoi a murit Ieftae Galaaditeanul și a fost îngropat în unul din orașele Galaadului.
  8. După el a fost judecător în Israel Ibțan din Betleem.
  9. Acesta a avut treizeci de feciori și treizeci de fete a dat el din casa sa în căsătorie, iar treizeci de fete a luat de afară pentru fiii săi și a fost judecător în Israel șapte ani.
  10. Apoi a murit Ibțan și a fost îngropat în Betleem.
  11. După dânsul a fost judecător în Israel Elon Zabuloneanul și a judecat pe Israel zece ani.
  12. Apoi a murit Elon Zabuloneanul și a fost înmormântat la Aialon, în pământul lui Zabulon.
  13. După el a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul.
  14. Acesta a avut patruzeci de fii și treizeci de nepoți care călăreau pe șaptezeci de mânji de asin și a judecat pe Israel opt ani.
  15. Apoi a murit Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul și a fost îngropat în Piraton, în pământul lui Efraim, pe muntele lui Amalec.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro