1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cartea Judecătorilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. Atunci s-a sculat Ierubaal, adică Ghedeon, și tot poporul care era cu dânsul dis-de-dimineață și au tăbărât la En-Harod, iar tabăra Madianiților era spre miazănoapte de dânsul pe colina More cea din șes.
  2. Iar Domnul a zis către Ghedeon: "E prea mult popor cu tine; nu voi putea Eu să dau pe Madian în mâinile lor, ca să nu se mândrească Israel înaintea Mea și să nu zică: Mâna mea m-a izbăvit!
  3. De aceea grăiește în auzul poporului și zi: Cine este fricos și se teme, acela să se întoarcă și să se ducă înapoi din Muntele Galaad". Și s-au întors din popor douăzeci și două de mii și au rămas zece mii.
  4. Apoi a zis Domnul către Ghedeon: "Tot e prea mult popor; du-l la apă; acolo ți-l voi alege. și de care voi zice să meargă cu tine, acela să meargă cu tine, iar de care îți voi zice că nu trebuie să meargă cu tine, acela să nu meargă".
  5. Și a dus el poporul la apă, iar Domnul a zis către Ghedeon: "Cine va limpăi apa cu limba din pumni, cum limpăie câinele, pe acela să-l pui deoparte; de asemenea să pui deoparte și pe toți aceia care-și vor pleca genunchii și vor bea apă".
  6. Și a fost numărul celor ce au limpăit cu limba lor din pumni trei sute de oameni; iar tot celălalt popor s-a plecat pe genunchii săi să bea apă.
  7. Atunci a zis Domnul către Ghedeon: "Cu cei trei sute care au limpăit am să vă izbăvesc Eu și am să dau pe Madianiți în mâinile voastre, iar tot poporul celălalt să se ducă fiecare la locul său".
  8. Și au luat de la popor merindele și trâmbițele; apoi a dat Ghedeon drumul tuturor Israeliților pe la corturi și a oprit la sine pe cei trei sute de oameni, iar tabăra Madianiților era din jos de el, în vale.
  9. În noaptea aceea i-a zis Domnul: "Scoală și te coboară la tabără, că Eu o voi da în mâinile tale.
  10. Dacă însă te temi să te duci singur, atunci du-te la tabără tu și Pura, sluga ta,
  11. Și ai să auzi ce se grăiește și atunci au să se îmbărbăteze mâinile tale și ai să te duci în tabără". Și s-a dus el și Pura, sluga sa, până la cele dintâi străji ale taberei.
  12. Iar Madianiții și Amaleciții și toți locuitorii Răsăritului se așezaseră în vale atât de mulți, ca lăcustele; cămilele nu mai aveau număr și erau multe, ca nisipul de pe malurile mării.
  13. Ghedeon veni. Și iată unul povestea altuia un vis și zicea: "Am visat parcă o pâine rotundă de orz, ce se rostogolea prin tabăra madianită și, ajungând la un cort, a izbit în el așa de tare, încât el a căzut, s-a răsturnat și s-a desfăcut".
  14. Celălalt i-a răspuns: "Aceasta nu este alta decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioaș israelitul; Dumnezeu a dat în mâna lui pe Madianiți și toată tabăra".
  15. Auzind povestirea visului și tălmăcirea lui, Ghedeon s-a închinat Domnului și s-a întors în tabăra israelită, zicând: "Sculați! Domnul a dat tabăra Madianiților în mâinile noastre".
  16. Apoi a împărțit pe cei trei sute de oameni în trei cete și le-a dat la toți în mâini trâmbițe și oale goale și în oale făclii.
  17. Și le-a zis: "Să vă uitați la mine și să faceți ce voi face eu; iată eu mă duc la tabără și ce voi face eu, să faceți și voi.
  18. Când eu și cei cu mine vom trâmbița, să trâmbițați și voi din trâmbițele voastre împrejurul întregii tabere și să strigați: Sabia Domnului și a lui Ghedeon!"
  19. Și s-a apropiat de tabără Ghedeon și cu el o sută de oameni, pe la începutul străjii de mijloc a nopții, și au deșteptat străjile și au trâmbițat din trâmbițe și au sfărâmat oalele pe care le aveau în mâini.
  20. Și au trâmbițat tustreile cete din trâmbițe și au spart oalele și țineau în mâna stângă făclia, iar în mâna dreaptă trâmbițele și trâmbițau din trâmbițe și strigau: "Sabia Domnului și a lui Ghedeon!"
  21. Și stăteau fiecare la locul său împrejurul taberei și au început cei din tabără a alerga în toată tabăra și a striga și au luat-o la fugă.
  22. Pe când cei trei sute de oameni sunau din trâmbițe, în toată tabăra a întors Domnul sabia unora asupra altora, și a fugit tabăra către Țerera până la Betșita și până la hotarele lui Abelmehola, aproape de Tabat.
  23. Atunci au fost chemați Israeliții din semințiile lui Neftali și Așer și din toată seminția lui Manase și au alergat după Madianiți.
  24. Iar Ghedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim să spună: "Ieșiți înaintea Madianiților și prindeți vadul înaintea lor până la Betbara și Iordan". Și s-au adunat toți Efraimiții și au prins vadul până la Betbara și Iordan.
  25. Și au prins pe cele două căpetenii ale Madianiților: pe Oreb și Zeeb; au ucis pe Oreb la Țur-Oreb, iar pe Zeeb la Iecheb-Zeeb; și au urmărit pe Madianiți; iar capetele lui Oreb și Zeeb le-au adus la Ghedeon, dincolo de Iordan.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro