1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cartea Judecătorilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 13

  1. Și fiii lui Israel au făcut iarăși rele înaintea ochilor Domnului și i-a dat Domnul în mâinile Filistenilor pentru patruzeci de ani.
  2. Era însă în vremea aceea un om de la țara, din seminția lui Dan, cu numele Manoe și femeia lui era stearpă și nu năștea.
  3. Udată însă s-a arătat îngerul Domnului femeii și i-a zis: "Iată tu ești stearpă și nu naști; dar vei zămisli și vei naște fiu.
  4. Păzește-te dar, să nu bei vin, nici sicheră și nimic necurat să nu mănânci;
  5. Că iată ai să zămislești și al să naști un fiu; și nu se va atinge briciul de capul lui, pentru că pruncul acesta va fi chiar din pântecele mamei sale nazireu al lui Dumnezeu și va începe să izbăvească pe Israel din mâna Filistenilor".
  6. Și a venit femeia și a spus bărbatului său, zicând: "A venit la mine un om al lui Dumnezeu, a cărui înfățișare era ca înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte luminos; nici eu nu l-am întrebat de unde este și nici el nu mi-a spus numele său;
  7. Dar mi-a zis: Iată ai să zămislești și ai să naști un fiu; așadar să nu bei vin și sicheră și să nu mănânci nimic necurat, căci copilul chiar din pântecele mamei și până la moarte va fi nazireu al lui Dumnezeu".
  8. Atunci Manoe s-a rugat Domnului și a zis: "Doamne, fă să vină iarăși pe la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis Tu, și să ne învețe ce să facem cu copilul care se va naște!"
  9. Și a ascultat Dumnezeu glasul lui Manoe și a venit îngerul iarăși la femeie, când era la câmp, însă Manoe, bărbatul ei, nu era cu dânsa.
  10. Dar femeia a alergat îndată și a vestit pe bărbatul său, zicându-i: "Iată mi s-a arătat omul cel ce a venit atunci la mine".
  11. Și s-a sculat Manoe și s-a dus cu femeia sa și a venit la omul acela și a zis către el: "Tu, oare, ești omul acela care ai vorbit cu femeia?" Iar îngerul i-a răspuns: "Eu!"
  12. Și a zis Manoe: "Așadar, dacă se va împlini cuvântul tău, cum să ne purtăm cu copilul acesta și ce să facem cu el?"
  13. Iar îngerul a zis: "Să se păzească el de toate cele ce am spus eu femeii;
  14. Să nu mănânce nimic din câte rodește vița de vie; să nu bea vin, nici sicheră și să nu mănânce nimic necurat și să păzească toate câte i-am poruncit ei".
  15. Atunci Manoe a zis: "Îngăduie-ne să te oprim până vom găti un ied".
  16. Iar îngerul a zis către Manoe: "Deși mă vei opri, eu nu voi mânca pâinea ta; dar de voiești să faci ardere de tot Domnului, atunci adu-o". Și nu știa Manoe că acesta e îngerul Domnului.
  17. Și a zis Manoe către îngerul Domnului: "Cum îți este numele? Ca să te mărim, când se va împlini cuvântul tău".
  18. Zis-a îngerul către el: "La ce mă întrebi tu de numele meu? Că el este minunata".
  19. Atunci a luat Manoe un ied și prinos de pâine și le-a adus Domnului pe o stâncă. Și a făcut acela minunea pe care au văzut-o Manoe și femeia sa.
  20. Când a început a se înălța flacăra de la jertfelnic spre cer, îngerul Domnului s-a ridicat cu flacăra de pe jertfelnic. Văzând aceasta, Manoe și femeia lui au căzut cu fața la pământ.
  21. Și s-a făcut nevăzut îngerul Domnului de Manoe și de femeia lui. Atunci Manoe a înțeles că acela fusese îngerul Domnului.
  22. Și a zis Manoe către femeia sa: "De bună seamă avem să murim, căci am văzut pe Dumnezeu!"
  23. Iar femeia lui i-a zis: "Dacă Domnul ar voi să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și prinosul de pâine și nu ne-ar fi arătat toate acelea și nu ne-ar fi descoperit acum aceasta".
  24. Și a născut femeia un fiu și i-au pus numele Samson. Și a crescut copilul și l-a binecuvântat Domnul.
  25. Și a început Duhul Domnului să lucreze prin el în tabăra lui Dan, între Țora și Eștaol.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro