1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cartea Judecătorilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 17

  1. În vremea aceea era cineva în Muntele Efraim, cu numele Mica.
  2. Acesta a zis către mama sa: "Cei o mie și o sută de sicli de argint care ți s-au luat și pentru care tu ai rostit blestem în fața mea, acel argint este la mine, eu l-am luat". A zis mama sa: "Binecuvântat fie fiul meu de Domnul!"
  3. Și a întors acela cei o mie și o sută sicli de argint mamei sale. Iar mama lui a zis: "Acest argint eu l-am afierosit de la mine Domnului pentru tine, fiul meu, ca să fac din el un idol, un chip turnat. Așadar ti-l dau ție".
  4. El însă a întors argintul mamei sale. Iar mama sa a luat două sute sicli de argint și i-a dat unui turnător și acela a făcut din ei un idol, un chip turnat, care se și afla în casa lui Mica.
  5. Și era la Mica locașul lui dumnezeu și a făcut un efod și un terafim și a pus el pe unul din fiii săi să fie preotul lui.
  6. În zilele acelea nu era rege în Israel, ci fiecare făcea ce i se părea că este drept.
  7. Și trăia pe atunci la Betleemul cel din seminția lui Iuda un tânăr levit.
  8. Și s-a dus omul acesta din cetatea Betleemului lui Iuda, ca să trăiască unde se va nimeri, și, mergând el pe cale, a ajuns pe Muntele Efraim la casa lui Mica.
  9. Mica însă i-a zis: "De unde vii tu?" Iar el a răspuns: "Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și mă duc să trăiesc unde voi nimeri".
  10. Atunci Mica i-a zis: "Rămâi la mine și fii părinte aici la mine și preot; eu îți voi da câte zece sicli de argint pa an și hainele și hrana trebuitoare".
  11. Și a venit levitul la el și s-a învoit levitul să rămână la omul acesta; și era tânăr, ca unul din fiii lui.
  12. Și Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta a fost preot la el și a trăit în casa lui Mica.
  13. Apoi a zis Mica: "Acum eu știu că Domnul îmi va face bine, pentru că am preot pe un levit".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro