1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cartea Judecătorilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. După ce a murit Aod, fiii lui Israel au început iar să facă rele înaintea ochilor Domnului.
  2. Și Domnul i-a dat în mâinile lui Iabin, regele Canaanului, care domnea în Hațor. Acesta avea căpetenie peste oștire pe Sisera care locuia în Haroșet-Goim.
  3. Și au strigat fiii lui Israel către Domnul; căci Iabin avea nouă sute de care de fier și a apăsat cumplit pe fiii lui Israel douăzeci de ani.
  4. În vremea aceea era judecător în Israel Debora-proorocița, soția lui Lapidot.
  5. Aceasta locuia sub palmierul Deborei, între Rama și Betel, pe muntele Efraim și veneau acolo la ea fiii lui Israel să se judece.
  6. Și a trimis Debora de a chemat pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeșul Neftalimului și i-a zis: "Domnul Dumnezeul lui Israel îți poruncește: Du-te și te suie pe muntele Tabor și ia cu tine zece mii de oameni din fiii lui Neftali și din fiii lui Zabulon;
  7. Iar Eu voi aduce la tine, la pârâul Chișon, pe Sisera, căpetenia oștirilor lui Iabin și carele lui și oastea lui cea multă și-l voi da în mâinile tale".
  8. Iar Barac a zis către dânsa: "De mergi tu cu mine, mă voi duce; iar de nu mergi cu mine, eu nu mă voi duce. Căci eu nu știu ziua când are să trimită Domnul pe îngerul Său în ajutorul meu".
  9. Atunci ea a zis către el: "De mers voi merge cu tine, dar să știi că nu va mai fi slava ta în calea aceasta în care mergi; ci în mâna unei femei va da Domnul pe Sisera". Și s-a sculat Debora și s-a dus cu Barac la Chedeș.
  10. Și a chemat Barac pe Zabulonieni și Neftalimieni la Chedeș și s-au dus după dânsul zece mii de oameni și s-a dus și Debora cu dânșii.
  11. Atunci Heber Cheneul s-a despărțit de Chenei, fiii lui Hobab, rudenia lui Moise, și și-a întins cortul său la dumbrava din Țaanaim, aproape de Chedeș.
  12. Și i s-a spus lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a suit pe muntele Taborului.
  13. Atunci Sisera a adunat toate carele sale, nouă sute de care de fier, și tot poporul pe care-l avea și a venit din Haroșet-Goim la râul Chișon.
  14. Iar Debora a zis către Barac: "Scoală, că aceasta este ziua aceea în care Domnul are să dea pe Sisera în mâinile tale. Însuși Domnul are să meargă înaintea ta". Și s-a coborât Barac din muntele Taborului și după el și cei zece mii de oameni.
  15. Atunci Domnul a pus pe fugă pe Sisera și toate carele lui și toată tabăra lui prin sabia lui Barac; și s-a coborât Sisera din carul său și a fugit pe jos.
  16. Iar Barac a urmărit carele lui și tabăra lui până la Haroșet-Goim și a căzut toată oștirea lui Sisera de sabie și nimeni n-a rămas.
  17. Sisera însă a fugit pe jos în cortul Iaelei, femeia lui Heber Cheneul; căci între Iabin, regele Hațorului, și casa lui Heber Cheneul era pace.
  18. Și a ieșit Iaela în întâmpinarea lui Sisera și i-a zis: "Intră, domnul meu intră la mine, nu te teme!" Și el a intrat la ea în cort și ea l-a acoperit cu haina sa.
  19. Și a zis Sisera către ea: "Dă-mi putină apă să beau, că mi-e sete! Și ea a dezlegat un burduf cu lapte și l-a adăpat și iar l-a acoperit.
  20. Apoi Sisera i-a zis: "Stai la ușa cortului și de va veni cineva să te întrebe și va zice: Nu este aici cineva? Tu să zici: Nu!"
  21. Apoi Iaela, femeia lui Heber, a luat un țăruș de la cort și un ciocan în mâna sa și s-a apropiat de el încetișor și i-a înfipt țărușul în tâmpla lui, așa încât l-a pironit la pământ, căci el dormea, fiind obosit; și așa a murit.
  22. Și iată Barac alerga în urmărirea lui Sisera. Atunci Iaela a ieșit în întâmpinarea lui și i-a zis: "Intră și-ți voi arăta pe omul pe care tu îl cauți". și el a intrat și iată Sisera zăcea mort cu țărușul în tâmplă.
  23. Și a supus Domnul Dumnezeu în ziua aceea pe Iabin, regele Canaanului, în fața fiilor lui Israel.
  24. Și s-a întărit mâna fiilor lui Israel din ce în ce mai mult asupra lui Iabin, regele Canaanului, până ce au stârpit pe Iabin, regele Canaaneilor,
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro