1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cartea Judecătorilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 14

  1. În vremea aceea s-a dus Samson la Timna și a văzut în Timna o femeie din fiicele Filistenilor și aceasta i-a plăcut.
  2. Și s-a dus și a spus el tatălui său și mamei sale și a zis: "Am văzut în Timna o femeie din fiicele Filistenilor; luați-mi-o mie de soție!"
  3. Iar tatăl său și mama sa i-au răspuns: "Au doară nu se găsesc femei printre fiicele fraților tăi și în tot poporul meu, de te duci să-ți iei soție de la Filistenii cei netăiați împrejur?" A zis Samson către tatăl său: "Ia-mi-o pe aceea, pentru că mi-a plăcut!"
  4. Și nu știau tatăl său și mama sa că aceasta este de la Domnul și că el caută prilej să se răzbune pe Filisteni. Căci în vremea aceea Filistenii domneau peste Israel.
  5. Deci s-a dus Samson cu tatăl său și cu mama sa la Timna; iar când s-au apropiat de viile Timnei, iată un leu tânăr venea răcnind înaintea lor.
  6. Atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului și el a sfâșiat leul ca pe un ied; și nu avea nimic în mână. și n-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse.
  7. Și a venit și a vorbit cu femeia și aceasta a plăcut lui Samson.
  8. Iar după câteva zile s-a dus el iarăși ca să o ia și s-a abătut să vadă trupul leului și iată un roi de albine și miere în trupul leului.
  9. Și a luat el fagurele în mână și s-a dus și a mâncat pe cale; iar dacă a venit la tatăl său și la mama sa, le-a dat și lor de au mâncat; dar nu le-a spus că a luat fagurele acesta din trupul leului celui mort.
  10. Apoi a mers tatăl său la femeie și a făcut acolo Samson ospăț de șapte zile, cum au obiceiul să facă mirii.
  11. Și când l-au văzut cei de acolo, au ales treizeci de nuntași care să fie împrejurul lui.
  12. Iar Samson a zis către ei: "Am să vă spun o ghicitoare și dacă mi-o veți ghici în cele șapte zile ale ospățului și mi-o veți dezlega, vă voi da treizeci de cămăși și treizeci de rânduri de haine.
  13. Iar dacă nu veți putea s-o ghiciți, atunci să-mi dați voi mie treizeci de cămăși și treizeci de rânduri de haine". Au zis aceia: "Spune ghicitoarea ta, ca s-o auzim".
  14. Atunci le-a zis: "Din cel ce mănâncă a ieșit mâncare, și din cel tare a ieșit dulceață". Și n-au putut să dezlege ghicitoarea în trei zile.
  15. Iar în ziua a șaptea au zis aceia către femeia lui Samson: "Ademenește pe bărbatul tău să dezlege ghicitoarea; altfel te vom arde cu foc pe tine și casa tatălui tău; ne-ați chemat, oare, ca să ne jefuiți?"
  16. Și a plâns femeia lui Samson înaintea lui, zicând: "Tu mă urăști și nu mă iubești; ai dat o ghicitoare fiilor poporului meu, iar mie nu mi-o dezlegi". Și a zis el către ea: "Eu n-am dezlegat-o tatălui meu și mamei mele și să ți-o dezleg ție?"
  17. Și a plâns ea înaintea lui șapte zile, cât a ținut ospățul la ei. În sfârșit în ziua a șaptea i-a dezlegat-o căci ea îl ruga stăruitor.
  18. Iar ea a spus dezlegarea ghicitorii fiilor poporului său. Și iată în ziua a șaptea, înainte de răsăritul soarelui, au zis către oamenii cetății: "Ce e mai dulce ca mierea și ce e mai tare ca leul?" Și el le-a zis: "De nu ați fi arat cu juninca mea, ghicitoarea mea n-o mai ghiceați voi".
  19. Atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului și s-a dus în Ascalon și, ucigând acolo treizeci de oameni, a dezbrăcat de pe ei hainele și a dat rândurile de haine celor ce au ghicit ghicitoarea sa. Și s-a aprins mânia lui și s-a dus la casa tatălui său.
  20. Iar femeia lui Samson s-a măritat cu unul din nuntașii de la nunta sa, care au fost împrejurul lui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro