1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cartea a treia a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Când regele David a ajuns la adânci bătrânețe, îl acopereau cu haine, însă nu putea să se încălzească.
  2. Atunci slugile lui i-au zis: "Să se caute pentru domnul nostru rege o fată tânără, care să stea înaintea regelui, să-l îngrijească și să se culce cu el, ca să se încălzească domnul nostru regele".
  3. Și i-au căutat în toate ținuturile lui Israel o fată frumoasă și au găsit pe Abișag Sunamiteanca și au adus-o la rege.
  4. Fata era foarte frumoasă, îngrijea pe rege și-l servea; însă regele n-a cunoscut-o.
  5. Atunci Adonia, fiul Haghitei, s-a fălit și a zis: "Eu am să fiu rege". Și Și-a gătit care de război, călăreți și cincizeci de oameni care să-i alerge înainte.
  6. Căci tatăl său niciodată nu-l oprise și nu-i zisese: "Pentru ce faci aceasta?" El însă mai era și foarte frumos la chip și născut după Abesalom.
  7. Și s-a înțeles cu Ioab, fiul Țeruiei, și cu Abiatar preotul; și aceștia ajutau pe Adonia.
  8. Iar preotul Țadoc și Benaia, fiul lui Iehoiada, proorocul Natan, Șimei, Rei și vitejii lui David n-au fost de partea lui Adonia.
  9. Și junghiind Adonia ai, boi și viței grași la piatra Zohelet, cea de la En-Roghel, a chemat pe tați frații săi, fiii regelui, dimpreună cu toți bărbații lui Iuda, care erau în slujbă la rege.
  10. Iar pe proorocul Natan, pe Benaia, pe viteji și pe Solomon, fratele lui, nu i-a chemat.
  11. Atunci Natan a grăit către Batșeba, mama lui Solomon, zicând: "Auzit-ai tu că Adonia, fiul Haghitei, s-a făcut rege, iar domnul nostru David nu știe de aceasta?
  12. Acum, iată, iți dau un sfat: Să-ți scapi viața ta și a fiului tău Solomon.
  13. Du-te și intră la regele David șl-i spune: "Nu tu, oare, domnul meu rage, te-ai jurat către roaba ta, zicând: Solomon, fiul tău, va fi rege după mine: și va ședea pe tronul meu? Pentru ce dar Adonia s-a făcut rege?"
  14. Și iată, când tu încă vei vorbi acolo cu regele, voi intra și eu în urma ta, voi adeveri și voi întregi cuvintele tale",
  15. Deci a intrat Batșeba la rege în odaia unde odihnea. Și iată regele era foarte bătrân și Abișag Sunamiteanca îngrijea de el.
  16. Și s-a plecat Batșeba și s-a închinat regelui și el a întrebat-o: "Ce voiești?"
  17. Iar ea i-a spus: "Domnul meu rege, tu te-ai jurat pe Domnul Dumnezeul tău câtre roaba ta, zicând: Solomon, fiul tău, va fi rege după mine și va ședea pe tronul meu.
  18. Dar acum iată că Adonia s-a făcut rege și tu, domnul meu rege, nu știi nimic da aceasta.
  19. Acela a înjunghiat o mulțime de boi, viței grași și oi; și a poftit pa toți fiii regelui, pe preotul Abiatar și pe Ioab, mai-marele oștirii; iar pe Solomon, robul tău, nu l-a chemat.
  20. Însă tu ești rege, domnul meu. Ochii tuturor Israeliților la tine privesc, ca să le arăți cine va ședea rege pe tronul domnului meu, după el.
  21. Altfel, când domnul meu, regele, va răposa cu părinții săi, voi fi învinuită eu și fiul meu Solomon".
  22. Și iată, când încă vorbea cu regele, a venit și proorocul Natan.
  23. Și i s-a spus regelui, zicând: "Iată Natan proorocul!" Și a intrat Natan la rege și i s-a închinat regelui cu fața până la pământ.
  24. Și a zis Natan: "Domnul meu rege, ai spus tu oare: Adonia va fi rege și va ședea pe tronul meu după mine?
  25. Pentru că el chiar astăzi a plecat Și a junghiat o mulțime de boi, viței grași și oi; și a poftit pe toți fiii regelui, pe mai-marii oștirii și pe Abiatar preotul; și, iată, ei mănâncă și beau dinaintea lui și zic: "Trăiască regele Adonia!"
  26. Iar pe mine, robul tău, pe preotul Țadoc, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, și pe Solomon, robul tău, nu ne-a chemat.
  27. Și dacă cu voia ta, domnul meu rege, s-a făcut lucrul acesta, atunci pentru ce tu n-ai descoperit robului tău cine va ședea rege pe tronul domnului meu, după el?"
  28. Dar regele David a răspuns și a zis: "Chemați pe Batșeba la mine!" și a intrat ea la rege și a stat înaintea lui.
  29. Atunci regele s-a jurat și a zis: "Viu este Domnul, Care mi-a scăpat sufletul meu de la orice necaz!
  30. Precum m-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel către tine, zicând: "Solomon, fiul tău, va fi rege după mine, și va ședea pe tronul meu în locul meu, așa voi face chiar astăzi!"
  31. Și s-a plecat Batșeba cu fata până la pământ și i s-a închinat regelui și i-a zis: "Să trăiască domnul meu, regele David, În veci!"
  32. Apoi a zis regele David: "Chemați la mine pe preotul Țadoc, pe proorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Iehoiada!" Și ei au intrat la rege.
  33. Și regele le-a spus: "Să luați pe slugile domnului vostru cu voi și să puneți pe Solomon, fiul meu, călare pe catârul meu și să-l duceți până la Ghihon,
  34. Și acolo să-l ungă preotul Țadoc și proorocul Natan de rege peste Israel și să sunați din trâmbiță și să ziceți: "Să trăiască regele Solomon!"
  35. Apoi să-l petreceți înapoi, ca să vină și să șadă pe tronul meu; căci el va fi rege în locul meu și lui i-am poruncit să fie conducătorul lui Israel și al lui Iuda".
  36. Și a răspuns Benaia, fiul lui Iehoiada regelui și i-a zis: "Amin! Așa să întărească Domnul Dumnezeul domnului meu, regele, cuvântul acesta!
  37. Și cum Domnul Dumnezeu a fost cu domnul meu, regele, așa să fie el și cu Solomon și să-i preamărească tronul lui mai mult decât tronul domnului meu, regele David!"
  38. Și așa au plecat preotul Țadoc, proorocul Natan, Benaia, fiul lui Iehoiada, Cheretienii și Peletienii și au pus pe Solomon călare pe catârul regelui David și l-au dus până la Ghihon.
  39. Și a luat preotul Țadoc cornul cu untdelemn sfințit din cort și a uns pe Solomon. Și s-a sunat din trâmbițe și tot poporul a strigat: "Trăiască regele Solomon! "
  40. Apoi tot poporul l-a petrecut pe Solomon și i-a cântat din fluiere și bucurie mare era pe popor, încât și pământul se zguduia de strigătele lui.
  41. Atunci a auzit Adonia de aceasta și toți cei chemați ai lui, tocmai când isprăviseră de mâncat; iar Ioab, auzind sunetul de trâmbițe, a zis: "Ce este acest zgomot de care răsună cetatea?"
  42. Și pe când el încă vorbea, iată că a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar. Și a zis Adonia: "Intră, căci tu ești om cinstit și aduci veste bună!"
  43. Și a răspuns Ionatan lui Adonia și i-a zis: "Ba chiar veste rea; căci domnul nostru, regele David, a făcut rege pe Solomon.
  44. Și a trimis regele cu el pe Țadoc și pe proorocul Natan, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, și pe Cheretieni și Peletieni și l-au pus călare pe catârul regelui.
  45. Și l-au uns preotul Țadoc și proorocul Natan rege la Ghihon și de acolo s-au întors cu bucurie și au pus în mișcare cetatea. Iată zgomotul pe care-l auziți".
  46. Și a șezut Solomon pe tronul regatului.
  47. Și slugile regelui au venit să-l binecuvânteze pe domnul nostru regele David, zicând: "Să mărească Dumnezeul tău numele lui Solomon mai mult decât numele tău și să-i aducă tronul lui la mărire mai multă decât tronul tău!" Și s-a închinat regele în patul lui;
  48. Și a zis regele așa: "Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, Care a făcut să fie astăzi din sămânța mea un urmaș pe tronul meu și să văd cu ochii mei aceasta!"
  49. Atunci toii cei chemați, care erau cu Adonia, s-au spăimântat și, sculându-se, s-au dus fiecare în drumul său.
  50. Iar Adonia, temându-se de Solomon, s-a sculat și s-a dus și s-a apucat cu mâinile de coarnele jertfelnicului.
  51. Și i s-a spus lui Solomon, zicând: "Iată, Adonia s-a temut de regele Solomon; căci iată, că se ține cu mâinile de coarnele jertfelnicului, zicând: Să-mi făgăduiască astăzi cu jurământ regele Solomon că nu va omorî pe robul său cu sabia".
  52. Și a zis Solomon: "Dacă el va fi om cinstit, nici un păr din capul lui nu va cădea pe pământ; iar dacă va fi om viclean, va muri".
  53. Și a trimis regele Solomon și l-a adus de la jertfelnic cu de-a sila; și a venit și s-a închinat regelui Solomon. Și Solomon i-a zis: "Du-te la casa ta!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro