1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cartea a treia a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 13

  1. Iată însă un om al lui Dumnezeu a venit, după cuvântul Domnului, din Iuda la Betel, în timpul când Ieroboam se afla la jertfelnic, ca să tămâieze.
  2. Și a grăit cuvântul Domnului înaintea jertfelnicului și a zis: "Jertfelnice, jertfelnice, așa zice Domnul: Iată că i se va naște casei lui David un fiu, numele lui, Iosia, și va jertfi pe tine pe preoții înălțimilor care tămâiază acum înaintea ta și va arde pe tine oase de oameni!"
  3. Și a arătat în acea zi și un semn zicând: "Iată semnul după care se va cunoaște că Domnul a grăit aceasta: Jertfelnicul acesta se va despica, și cenușa care este pe el se va împrăștia!"
  4. Când regele Ieroboam a auzit cuvântul omului lui Dumnezeu pe care l-a grăit în gura mare în fala jertfelnicului de la Betel, și și-a întins mâna lui de la jertfelnic, zicând: "Puneți mâna pe el!", i-a înlemnit mâna care o întinsese asupra lui și nu putea să o întoarcă înapoi.
  5. Și jertfelnicul s-a despicat și cenușa de pe jertfelnic s-a împrăștiat, după semnul care l-a dat omul lui Dumnezeu prin cuvântul Domnului.
  6. Atunci a zis regele Ieroboam către omul lui Dumnezeu: "Îmblânzește fața Domnului Dumnezeului tău și roagă-te pentru mine, ca să mi se poată întoarce mâna mea la mine". Și a îmblânzit omul lui Dumnezeu fala Domnului și mâna regelui s-a întors la el și s-a făcut ca și înainte.
  7. Și a grăit regele către omul lui Dumnezeu: "Vino la mine acasă și prânzește cu mine și-ți voi da un dar!"
  8. Însă omul lui Dumnezeu a zis regelui: "Măcar să-mi dai tu și jumătate din casa ta, eu nu voi merge la tine, nici pâine nu voi mânca și nici apă nu voi bea în acest loc.
  9. Căci așa mi s-a poruncit prin cuvântul Domnului: Să nu mănânci acolo pâine, apă să nu bei, nici să te întorci pe drumul pe care te-ai dus!"
  10. Și a plecat el pe alt drum și nu s-a întors înapoi pe drumul pe care venise la Betel.
  11. În Betel trăia atunci un prooroc bătrân; și au venit fiii săi și i-au istorisit tot ce a făcut omul lui Dumnezeu în acea zi în Betel; de asemenea au istorisit ei tatălui lor și cuvintele care le-a grăit el regelui.
  12. Și i-a întrebat tatăl lor: "Pe ce drum a apucat el?" Și fiii lui i-au arătat drumul pe care a apucat omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.
  13. Și a zis el fiilor săi: "Puneți-mi șaua pe asin". Și i-a pus șaua pe asin și a încălecat pe el.
  14. Și a plecat după omul lui Dumnezeu și l-a găsit șezând sub un stejar și i-a zis: "Tu ești omul lui Dumnezeu venit din Iuda?" El a zis: "Da, eu sunt!"
  15. Și i-a zis lui: "Hai cu mine acasă, ca să mănânci pâine!
  16. Acela a zis: "Nu pot să mă întorc, nici să merg la tine, că eu pâine nu voi mânca și nici apă nu voi bea în acest loc la tine,
  17. Căci prin cuvântul Domnului mi s-a spus: "Să nu mănânci pâine, să nu bei acolo apă și nici să te întorci pe drumul pe care te-ai dus!"
  18. Și i-a zis el: "Și eu sunt prooroc ca tine; și îngerul mi-a grăit prin cuvântul Domnului și a zis: Întoarce-l la tine acasă, ca să mănânce pâine și să bea apă!"
  19. Și l-a înșelat, căci s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui.
  20. Pe când ei încă ședeau la masă, cuvântul Domnului a fost către proorocul cel întors din drum și a grăit omului lui Dumnezeu venit din Iuda
  21. Și a zis: "Așa zice Domnul: Fiindcă tu nu te-ai supus cuvintelor Domnului și nici n-ai păzit porunca dată de Domnul Dumnezeul tău,
  22. Ci te-ai întors, ai mâncat pâine și ai băut apă în locul de care El ți-a spus: Să nu mănânci pâine, nici să bei apă, trupul tău nu va fi îngropat în mormântul părinților tăi!",
  23. Iar după ce el a mâncat pâine și a băut apă, proorocul bătrân a pus șaua pe asinul său pentru proorocul care fusese întors.
  24. Și a plecat acela și l-a întâlnit un leu în drum și l-a omorât. Și zăcea trupul lui, aruncat în drum; iar asinul și leul stăteau lângă el.
  25. Și iată niște drumeți, care au trecut pe alături, i-au văzut trupul aruncat în drum și pe leu stând lângă trup. Aceștia au venit și au vestit cetății în care trăia proorocul cel bătrân.
  26. Proorocul care l-a întors de pe drum, auzind acestea, a zis: "Acesta este omul lui Dumnezeu, acela care nu s-a supus cuvintelor Domnului; Domnul l-a dat leului care l-a sfâșiat și l-a omorât, după cuvântul Domnului, pe care l-a grăit pentru el".
  27. Și a zis fiilor săi: "Puneți șaua pe asin!" Și i-au pus ei șaua pe asin.
  28. Și a plecat și a găsit trupul lui, aruncat în drum, iar asinul și leul stăteau lângă trup; leul nu mâncase trupul omului lui Dumnezeu și nici pe asin nu-l sfâșiase.
  29. Și a ridicat proorocul trupul omului lui Dumnezeu și l-a pus pe asin și l-a adus înapoi. Și a venit proorocul cel bătrân în cetatea sa, ca să-l plângă și să-l înmormânteze.
  30. Și i-a pus trupul lui într-un mormânt al său și l-a plâns, zicând: "Vai, vai, fratele meu!"
  31. Iar după ce l-a înmormântat, a zis el fiilor săi: "Când eu voi muri, să mă înmormântați și pe mine tot în mormântul în care este înmormântat omul lui Dumnezeu; să puneți oasele mele lângă oasele lui;
  32. Căci cu adevărat se va împlini cuvântul, care l-a grăit el din porunca Domnului pentru jertfelnicul din Betel și pentru toate capiștele înălțimilor, care sunt în cetățile Samariei".
  33. Dar Ieroboam nu s-a întors din calea lui cea rea nici după întâmplarea aceasta, ci a venit iarăși la calea dinainte și a făcut din poporul de rând preoți pentru înălțimi; pe cine vrea, pe acela își punea mâna lui și-l făcea pe acela preot de înălțimi.
  34. Aceasta a dus casa lui Ieroboam la păcat și la pieire și la stârpirea ei de pe fața pământului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro