1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cartea a treia a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Iar în anul patru sute optzeci, după ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, în al patrulea an al domniei lui Solomon peste Israel, în luna Zif, care este a doua lună a anului, a început el să zidească templul Domnului.
  2. Templul, pe care l-a zidit regele Solomon Domnului era lung de șaizeci de coți, lat de douăzeci și înalt de treizeci.
  3. Pridvorul de dinaintea templului era lung de douăzeci de coți, răspunzând cu lățimea templului, și lat de zece coți înaintea templului.
  4. Și a făcut el la acele odăi ferestre cu zăbrele, largi înăuntru și strâmte în afară.
  5. Și a mai făcut o clădire lângă zidul templului, cu trei caturi în jurul pereților templului, în jurul Sfintei Sfintelor.
  6. Catul de jos al clădirii era lat de cinci coți; cel din mijloc lat de șase coți, iar cel de al treilea, lat de șapte coți; căci împrejurul templului erau făcute prichiciuri de zid, ca zidirea să nu fie lipită de pereții templului.
  7. Când era zidit templul, la zidirea lui au întrebuințat pietre cioplite, lucrate mai dinainte. Așa că nici ciocan, nici topor, nici orice altă unealtă de fier nu s-au auzit la zidirea lui.
  8. Intrarea la catul de jos al clădirii era pe partea dreaptă a templului. Pe scări în spirală se suiau la catul din mijloc, și de la catul din mijloc, la catul al treilea.
  9. Și a zidit el templul și l-a terminat și a pardosit templul cu scânduri de cedru.
  10. Odăilor dimprejurul întregului templu le-a dat înălțime de câte cinci coți la fiecare cat și erau legate de templu prin grinzi de cedru.
  11. Atunci a fost cuvântul Domnului către Solomon și i-a zis:
  12. "Iată, tu-Mi zidești casă; dacă te vei purta după legile Mele, și vei urma după hotărârile Mele, și vei păzi toate poruncile Mele, lucrând după ele, atunci Îmi voi împlini și Eu cu tine cuvântul Meu pe care l-am grăit către David, tatăl tău:
  13. Voi locui în mijlocul fiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul Meu Israel".
  14. Și a zidit Solomon templul și l-a terminat.
  15. Și a îmbrăcat pereții templului pe dinăuntru cu scânduri de cedru; de la pardoseala templului până la tavan pe dinăuntru l-a îmbrăcat peste tot cu lemn de cedru; iar pardoseala templului a făcut-o din scânduri de chiparos.
  16. Și a făcut în partea din fund a templului o despărțitură de douăzeci de coți lungime și a îmbrăcat pereții și tavanul casei acestei despărțituri cu scânduri de cedru; și așa a făcut despărțitura pentru Sfânta Sfintelor.
  17. De patruzeci de coți era despărțitura întâi a templului.
  18. Pe scândurile de cedru dinăuntru templului erau făcute sculpturi în formă de castraveți și flori de trandafiri îmbobociți; totul era acoperit cu cedru și piatra nu se vedea.
  19. Iar despărțitura din fundul templului el a pregătit-o, ca să pună acolo chivotul cu legea Domnului.
  20. Și despărțitura aceasta era lungă de douăzeci de coți, lată de douăzeci de coți și înaltă de douăzeci de coți; și a îmbrăcat-o cu aur curat; asemenea a îmbrăcat și jertfelnicul cel de cedru.
  21. Și a îmbrăcat Solomon templul și pe dinăuntru cu aur curat; și a întins lanțuri de aur pe dinaintea catapetesmei și a îmbrăcat-o cu aur.
  22. Tot templul l-a îmbrăcat cu aur, tot templul până la capăt, și tot jertfelnicul care este dinaintea altarului l-a îmbrăcat cu aur.
  23. Și a făcut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi de lemn de măslin, înalți de zece coți.
  24. O aripă a heruvimului era de cinci coți și cealaltă aripă a heruvimului era tot de cinci coți. Zece coți erau de la un vârf al aripilor lui până la vârful celeilalte aripi.
  25. Tot de zece coți era și celălalt heruvim; amândoi heruvimii aveau aceeași măsură și aceeași înfățișare.
  26. Înălțimea unui heruvim era de zece coți; la fel și celălalt heruvim.
  27. Și a așezat el heruvimii la mijloc în partea de la fund a templului. Aripile heruvimilor erau însă întinse; și atingea aripa unuia un perete și aripa celuilalt heruvim atingea pe celălalt perete. Iar celelalte aripi ale lor se atingeau în mijlocul templului aripă de aripă.
  28. Și a îmbrăcat el heruvimii cu aur.
  29. Pe toți pereții templului de jur împrejur, pe dinăuntru și pe dinafară, a făcut chipuri săpate de heruvimi, de copaci, de finici și de flori îmbobocite.
  30. Și a îmbrăcat cu aur pardoseala în templu, în partea din fund și în partea din față.
  31. Pentru intrat în Sfânta Sfintelor, a făcut uși de lemn de măslin care se deschid în două părți, cu ușori în cinci muchii.
  32. Pe cele două jumătăți ale ușilor de lemn de măslin, el a făcut heruvimi săpați, finici și flori îmbobocite; și le-a îmbrăcat în aur și heruvimii și finicii.
  33. La intrarea în templu a făcut ușori din lemn de măslin în patru muchii
  34. Iar în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este luna a opta, a terminat el templul, cu toate părțile lor și după toate rânduielile lor; așa că l-a zidit în șapte ani.
  35. Și două uși din lemn de chiparos, fiecare cu câte două canate. Amândouă jumătățile unei uși se învârteau într-o parte și în alta și amândouă jumătățile celeilalte uși de asemenea se; învârteau într-o parte și în alta.
  36. Și a săpat pe ele heruvimi, finici și flori îmbobocite, și le-a îmbrăcat cu aur peste săpătură.
  37. Și a făcut de asemenea curtea cea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite și dintr-un rând de grinzi de cedru.
  38. În anul al patrulea, în luna Zif, care este a doua lună a anului, a pus el temelia casei Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro