1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cartea a treia a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 14

  1. În acel timp s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam.
  2. Și a zis Ieroboam femeii sale: "Scoală-te și te schimbă de haine, ca să nu te cunoască nimeni că tu ești femeia lui Ieroboam, și du-te la Șilo. Acolo este proorocul Ahia; el mi-a spus că voi fi rege peste acest popor.
  3. Ia cu tine pentru omul lui Dumnezeu: zece pâini, turte și un ulcior cu miere și du-te la el, că el îți va spune ce se va întâmpla cu copilul acesta".
  4. Femeia lui Ieroboam așa a și făcut; s-a sculat și s-a dus la Șilo și a tras la casa lui Ahia. Acum însă Ahia nu putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră de bătrânețe.
  5. Și a zis Domnul lui Ahia: "Iată, vine femeia lui Ieroboam, ca să te întrebe de fiul ei, că este bolnav; așa și așa îi vei spune; ea vine schimbată de haine".
  6. Ahia auzind zgomotul pașilor ei, când a intrat pe ușă, a zis: "Intră femeie a lui Ieroboam. Ce gând ai avut de n-ai schimbat hainele? Eu sunt trimis să-ți vestesc lucruri grozave.
  7. Du-te și spune-i lui Ieroboam: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Te-am ridicat din mijlocul poporului de jos și te-am pus conducător peste poporul Meu Israel.
  8. Și am rupt regatul de la casa lui David și Zi l-am dat ție; iar tu nu te-ai purtat așa cum s-a purtat robul Meu David, care a păzit poruncile Mele și a umblat după Mine cu toată inima lui, făcând numai lucrurile care sunt plăcute înaintea ochilor Mei.
  9. Tu însă ai întrecut în răutate pe toți care au fost înaintea ta, căci te-ai dus și ți-ai făcut alți dumnezei și chipuri turnate, ca să Mă întărâți la mânie, iar pe Mine M-ai aruncat înapoia ta.
  10. Pentru aceasta voi aduce necazuri peste casa lui Ieroboam și voi stârpi din casa lui Ieroboam pe toți cei de parte bărbătească, rob sau liber în Israel, și voi curăța casa lui Ieroboam cum se mătură gunoiul, de rămâne curat.
  11. Cine va muri dintre cei care sunt ai lui Ieroboam în cetate, pe acela câinii îl vor mânca; cine va muri în câmp, pe acela păsările cerului îl vor ciuguli, pentru că așa a grăit Domnul.
  12. Scoală-te dar, și du-te la casa ta; și îndată ce piciorul tău va călca în cetate, copilul va muri.
  13. Și-l vor plânge ton Israeliții și-l vor înmormânta; căci el singur dintre acei care sunt ai lui Ieroboam va fi îngropat în mormânt, fiindcă numai în el, din casa lui Ieroboam, s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel.
  14. Și își va așeza Domnul un rege peste Israel care va nimici casa lui Ieroboam în acea zi. Dar când? Chiar acum începe necazul.
  15. Și va lovi Domnul pe Israel și va fi el ca trestia, care se clatină în apă, și va azvârli pe Israeliți din acest pământ bun pe care l-a dat părinților lor și-i va spulbera dincolo de Eufrat, pentru că ei și-au făcut dumbrăvi închinate Astartei, întărâtând la mânie pe Domnul.
  16. Domnul va vinde pe Israel pentru păcatele lui Ieroboam pe care el însuși le-a făcut și cu care a dus la păcat pe Israel".
  17. Atunci s-a sculat femeia lui Ieroboam și a plecat și a venit la Tirța și când a pășit ea cu piciorul peste pragul casei, copilul a murit.
  18. Și l-au înmormântat și l-au jelit toți Israeliții, după cuvântul Domnului, încredințat robului Său Ahia proorocul.
  19. Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a purtat războaie și cum a domnit, sunt scrise în cronica regilor lui Israel.
  20. Timpul domniei lui Ieroboam a fost de douăzeci și doi de ani; și a adormit cu părinții lui, iar în locul lui s-a făcut rege Nadab, fiul lui.
  21. Iar în Iuda domnea Roboam, fiul lui Solomon. Roboam, când s-a făcut rege, era ca de patruzeci și unu de ani; și a domnit șaptesprezece ani în Ierusalim, în cetatea pe care a ales-o Domnul din toate semințiile lui Israel, ca să petreacă numele Lui acolo. Pe mama lui o chema Naama Amonita.
  22. Și a făcut și Iuda lucruri foarte rele înaintea ochilor Domnului și L-au mâniat cu păcatele lor, pe care le-au făcut mai mult decât părinții lor;
  23. Căci și aceștia și-au făcut înălțimi, idoli și Astarte, pe orice deal înalt și sub orice copac umbros.
  24. Și erau de asemenea și sodomiți în această tară, și făceau toate ticăloșiile păgânilor, pe care Domnul îi gonise din fața fiilor lui Israel.
  25. Iar în anul al cincilea al domniei lui Roboam, Șișac, regele Egiptului, a pornit război asupra Ierusalimului,
  26. Și a luat vistieriile templului Domnului și vistieriile casei regelui și scuturile cele de aur pe care le luase David din mâna robilor lui Hadad Ezer, regele din Țoba, și le adusese în Ierusalim; toate le-a luat și a prădat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon.
  27. Și a făcut regele Roboam în locul lor scuturi de aramă și le-a dat în mâinile căpitanilor de gărzi, care păzeau intrarea casei regelui.
  28. Numai când regele mergea la templul Domnului, numai atunci garda le purta; și pe urmă le ducea iarăși în casa de gardă.
  29. Celelalte fapte ale lui Roboam și tot ce el a făcut sunt scrise în cronica regilor lui Iuda.
  30. Între Roboam și Ieroboam a fost război în toate zilele vieții lor.
  31. Și a adormit cu părinții lui și a fost înmormântat Roboam la un loc cu părinții lui în cetatea lui David. Pe mama lui o chema Naama Amonita. Iar în locul lui s-a făcut rege Abia, fiul său.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro