1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cartea a patra a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 10

  1. Ahab avea în Samaria șaptezeci de fii. Și a scris Iehu scrisori și le-a trimis la Samaria căpeteniilor cetății, bătrânilor și celor ce creșteau pe copiii lui Ahab,
  2. Zicând: "Când va ajunge scrisoarea aceasta la voi, la care se află și fiii domnului vostru, precum și care și cai, cetatea întărită și arme,
  3. Să alegeți pe cel mai bun și mai vrednic dintre fiii domnului vostru și să-l puneți pe tronul tatălui său și să vă luptați pentru casa domnului vostru".
  4. Aceștia însă s-au speriat cumplit și au zis: "Iată, doi regi nu i-au putut sta înainte; cum dar vom sta noi?"
  5. Și căpetenia casei domnești, căpeteniile cetății, bătrânii și cei ce creșteau pe copiii regelui au trimis la Iehu să-i spună: "Noi suntem robii tăi și ce ne vei zice, aceea vom face; nu vom pune pe nimeni rege, ci fă ceea ce-ți place".
  6. Și le-a scris Iehu scrisoare a doua oară și le-a zis: "De sunteți ai mei și de vă supuneți cuvântului meu, atunci ridicați capetele fiilor domnului vostru și veniți la mine în Izreel, mâine pe vremea aceasta". Fiii regelui erau în număr de șaptezeci și-i creșteau oameni de vază ai cetății.
  7. Când a ajuns la ei scrisoarea, ei au luat pe fiii regelui și i-au junghiat pe toți cei șaptezeci, au pus capetele în panere și le-au trimis la el în Izreel.
  8. Și venind trimisul, i-a adus știre și a zis: "S-au adus capetele fiilor regelui". Iar el a zis: "Așezați-le până dimineață în două grămezi la poartă".
  9. Și ieșind el dimineața a stat și a zis către tot poporul: "Voi nu sunteți vinovați. Iată eu m-am sculat împotriva stăpânului meu și l-am ucis.
  10. Dar pe aceștia cine i-a omorât? Să știți deci că nimic din ceea ce a spus Domnul împotriva casei lui Ahab n-a rămas neîmplinit. Domnul a făcut ce zisese prin robul Său Ilie".
  11. Și a omorât Iehu pe toți cei ce rămăseseră din casa lui Ahab în Izreel și pe toți cei mari ai lui și pe cei de aproape ai lui și pe preoții lui, încât n-a scăpat nici unul.
  12. Apoi sculându-se, a plecat să meargă la Samaria. Dar în drumul său, ajungând la Bet-Eched, adică la Colibele Păstorilor,
  13. Iehu a întâlnit pe frații lui Ohozia, regele Iudei, și le-a zis: "Cine sunteți voi?" Iar ei au răspuns: "Noi suntem frații lui Ohozia și ne ducem să aflăm de sănătatea fiilor regelui și a fiilor reginei".
  14. Și el a zis: "Prinde-ți-i de vii!" Și i-au prins de vii și i-au junghiat la fântâna de lângă Colibele Păstorilor. Aceia erau patruzeci și doi de oameni și n-a mai rămas nici unul din ei.
  15. Apoi plecând de acolo, s-a întâlnit cu Ionadab, fiul lui Recab, care venea în întâmpinarea lui, și l-a salutat și a zis: "Inima ta este ea oare cum este inima mea către inima ta?" Iar Ionadab a zis: "Da". "De este așa, dă-mi mâna!" Și i-a dat mâna și l-a ridicat la el în car,
  16. Zicând: "Hai cu mine, ca să vezi râvna mea pentru Domnul". Și l-a așezat în car.
  17. Și ajungând în Samaria, a ucis pe toți cei ce rămăseseră din ai lui Ahab în Samaria și așa a stârpit neamul lui cu totul, după cuvântul Domnului ce-l rostise prin Ilie.
  18. Apoi a adunat Iehu tot poporul și a zis: "Ahab a slujit puțin lui Baal; Iehu însă îi va sluji mai mult.
  19. Deci chemați la mine pe toți proorocii lui Baal, pe toți slujitorii lui și pe toți preoții lui, și nimeni să nu lipsească, pentru că am să fac o jertfă mare lui Baal. Tot cel ce va lipsi nu va rămâne cu viață". Iehu însă a făcut aceasta cu gând viclean, ca să stârpească pe slujitorii lui Baal.
  20. Și a zis Iehu: "Vestiți o zi de sărbătoare în cinstea lui Baal!"
  21. Și au vestit, iar Iehu a trimis în tot Israelul de au venit toți slujitorii lui Baal și n-a rămas nici unul care să nu fi venit. După aceea au intrat în templul lui Baal și s-a umplut templul de la un capăt la celălalt.
  22. Atunci a zis Iehu către păstrătorul veșmintelor: "Adu veșminte pentru toți slujitorii lui Baal". Și acela le-a adus veșminte.
  23. Apoi a intrat și Iehu cu Ionadab, fiul lui Recab, în templul lui Baal și a zis slujitorilor lui Baal: "Căutați și vedeți nu cumva se află printre voi careva din slujitorii Domnului, pentru că aici trebuie să fie numai slujitorii lui Baal singuri".
  24. Apoi s-au apropiat ei să facă jertfele și arderile de tot. Iar Iehu a pus afară optzeci de oameni și le-a zis: "Sufletul aceluia căruia îi va scăpa careva din oamenii pe care vi-i voi da în mâini, va fi în locul celui scăpat".
  25. Iar după ce s-a isprăvit arderea de tot, Iehu a zis către oștenii săi și către căpeteniile lor: "Duceți-vă și-i ucideți și să nu scape nici unul". Oștenii și căpeteniile i-au lovit cu ascuțișul sabiei și i-au aruncat acolo.
  26. Apoi s-au dus în cetate unde era capiștea lui Baal, au scos idolii din capiștea lui Baal și i-au ars;
  27. Și au sfărâmat chipul cel cioplit al lui Baal și au dărâmat capiștea lui Baal și au făcut din ea loc de necurățenii până în ziua de astăzi.
  28. Astfel a stârpit Iehu pe Baal din pământul lui Israel;
  29. Iar în ce privește păcatele lui Ieroboam, feciorul lui Nabat, care a dus pe Israel în ispită, de la acestea nu s-a depărtat nici Iehu; nu s-a lepădat de vițeii de aur, din Betel și Dan.
  30. Și a zis Domnul către Iehu: "Pentru că tu cu plăcere ai făcut ceea ce era drept în ochii Mei și ai îndeplinit împotriva casei lui Ahab tot ceea ce aveam la inima Mea, feciorii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe tronul lui Israel".
  31. Dar Iehu nu s-a silit să umble din toată inima după legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, care a dus pe Israel în ispită.
  32. În zilele acelea a început Domnul să taie părți din pământul lui Israel și Hazael a lovit hotarele lui Israel,
  33. Pustiind la răsărit de Iordan tot pământul Galaadului, al lui Gad, al lui Ruben și al lui Manase, începând de la Aroer, care vine lângă Arnon, și Galaadul și Vasanul.
  34. Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a făcut el, precum și vitejiile lui sunt scrise în cartea faptelor regilor lui Israel.
  35. Și a răposat Iehu cu părinții săi în Samaria, iar în locul lui s-a făcut rege Ioahaz, fiul său.
  36. Iar timpul domniei lui Iehu peste Israel, în Samaria, a fost de douăzeci și opt de ani.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro