1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cartea a patra a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Atalia, mama lui Ohozia, văzând că fiul său a murit, s-a sculat și a stârpit tot neamul regesc.
  2. Dar Ioșeba, fiica regelui Ioram, sora lui Ohozia, a furat pe Ioaș, fiul lui Ohozia, dintre fii regelui care trebuiau uciși și l-a dus pe ascuns în odaia de dormit, împreună cu doica lui, și l-a ascuns de Atalia și n-a fost ucis.
  3. Acesta a stat ascuns împreună cu ea în templul Domnului șase ani, în care timp a domnit peste țară Atalia.
  4. Iar în anul al șaptelea a trimis Iehoiada de au luat sutași din gardă și din oștire și i-au adus la el în casa Domnului. Aici a făcut cu ei legământ , luând de la ei jurământ în templul Domnului și apoi le-a arătat pe fiul regelui,
  5. Și le-a dat ordin, zicând: "Iată ce să faceți! A treia parte din voi, din cei ce veniți în ziua de odihnă, veți face strajă la casa domnească,
  6. A treia parte la poarta Sur și a treia parte la poarta gărzii, străjuind casa, ca să nu fie vreo vătămare;
  7. Iar două părți din voi, din cei plecați în ziua de odihnă, veți face strajă la templul Domnului pentru rege.
  8. Și veți înconjura pe rege din toate părțile, având fiecare arma sa în mână; cine va intra în rânduri, acela să fie ucis; și veți fi pe lângă rege și când va ieși și când va intra".
  9. Și au făcut ostașii tot ce le-a poruncit preotul Iehoiada. A luat fiecare pe oamenii săi cei ce intrau de servici și cei ce ieșeau din servici în ziua de odihnă și au venit la preotul Iehoiada.
  10. Iar preotul a împărțit sutașilor sulițele și scuturile regelui David care erau în templul Domnului.
  11. Și s-au așezat oștenii, fiecare cu arma în mână, împrejurul regelui, de la dreapta templului până la stânga lui și până la jertfelnic.
  12. Apoi au scos pe fiul regelui, au pus pe capul lui coroana și podoabele regești și astfel l-au uns și l-au făcut rege, bătând din palme și strigând: "Trăiască regele!"
  13. Auzind Atalia glasul poporului ce striga, s-a dus în templul Domnului.
  14. Pe când se uita ea, iată regele stătea la locul de sus, după obicei, iar lângă rege stăteau cântăreții și trâmbițașii și tot poporul țării se veselea și suna din trâmbițe. Atunci Atalia și-a rupt veșmintele sale și a strigat: "Vânzare, vânzare!"
  15. Dar preotul Iehoiada a dat poruncă sutașilor, care cârmuiau oștirea, și le-a zis: "Scoateți-o din rânduri și pe cel ce se va duce după ea ucideți-l cu sabia", căci preotul zisese: "Să nu o ucideți în templul Domnului".
  16. Deci i-au făcut loc de a trecut pe poarta cailor, spre casa domnească, și au ucis-o acolo.
  17. Și a încheiat Iehoiada legământ între Domnul și între rege și popor, ca acesta să fie poporul Domnului, precum și între rege și popor.
  18. Și s-a dus tot poporul țării în capiștea lui Baal de a stricat jertfelnicele lui și chipurile lui le-au sfărâmat cu totul, iar pe Matan, preotul lui Baal, l-a ucis înaintea jertfelnicului, și preotul Iehoada a așezat strajă în templul Domnului.
  19. Apoi a luat pe sutași cu garda și oștirea și tot poporul țării și au petrecut pe rege din templul Domnului și au venit pe drumul ce trece pe poarta gărzii, la casa regelui și s-a urcat pe tronul regesc.
  20. Apoi s-a vestit poporului țării și cetatea s-a liniștit. Pe Atalia au omorât-o cu sabia în casa domnească.
  21. Ioaș era de șapte ani când a fost făcut rege.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro