1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cartea a patra a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 24

  1. În zilele lui Ioiachim a venit cu război Nabucodonosor, regele Babilonului, și Ioiachim a ajuns supusul lui timp de trei ani, dar apoi s-a răsculat împotriva lui.
  2. Atunci Domnul a trimis asupra lui cete de Caldei, cete de Sirieni, cete de Moabiți și cete de Amoniți; și le-a trimis asupra lui Iuda, ca să-l piardă, după cuvântul Domnului pe care l-a rostit prin robii Săi, proorocii.
  3. Aceasta s-a făcut cu Iuda numai din porunca Domnului, ca să fie lepădat de la fața Lui pentru păcatele lui Manase și pentru tot ce făcuse acesta;
  4. Și pentru sângele nevinovat pe care-l vărsase el, umplând tot Ierusalimul, Domnul n-a vrut să-l ierte.
  5. Celelalte știri despre Ioiachim și despre tot ce a făcut el sunt scrise în cartea Cronicilor regilor lui Iuda.
  6. Ioiachim a răposat cu părinții săi, iar în locul lui s-a făcut rege Iehonia, fiul său.
  7. Regele Egiptului n-a mai ieșit din țara sa, pentru că regele Babilonului a luat regelui Egiptului tot ce avea acesta de la râul Egiptului până la râul Eufratului.
  8. Iehonia era de optsprezece ani când s-a făcut rege și a domnit în Ierusalim trei luni. Numele mamei lui era Nehușta, fiica lui Elnatan, din Ierusalim.
  9. El a făcut lucruri netrebnice în ochii Domnului, în toate, așa cum făcuse tatăl său.
  10. În vremea aceea slujitorii lui Nabucodonosor, regele Babilonului, au venit asupra Ierusalimului și au împresurat cetatea. Iar după ce slugile lui au înconjurat cetatea, a venit și regele Nabucodonosor.
  11. Și a ieșit Iehonia, regele lui Iuda, la regele Babilonului, împreună cu mama sa, cu slujitorii săi, cu căpeteniile și eunucii lui,
  12. Și l-a luat rob regele Babilonului în al optulea an al domniei sale;
  13. Și a scos toate comorile templului Domnului și comorile casei domnești, și a sfărâmat, după cum spusese Domnul, toate vasele cele de aur pe care le făcuse Solomon, regele lui Israel, pentru templul Domnului, și ța dus în robie tot Ierusalimul,
  14. Pe toți fruntașii și pe toți oamenii viteji, aproape zece mii de robi, cu toți dulgherii și fierarii, și n-a rămas nimeni decât numai poporul țării cel sărac.
  15. Și a dus și pe Iehonia la Babilon; de asemenea au dus robi din Ierusalim la Babilon pe mama și femeile regelui, pe eunucii lui și pe puternicii țării;
  16. Toată oștirea în număr de șapte mii, teslarii, fierarii în număr de o mie, și toți oamenii vârstnici și buni de oștire i-a dus regele Babilonului robi la Babilon.
  17. Atunci regele Babilonului a pus rege în locul lui Iehonia, pe Matania, unchiul lui Iehonia, schimbându-i numele în Sedechia.
  18. Sedechia era de douăzeci și unu de ani când s-a făcut rege și a domnit în Ierusalim unsprezece ani. Numele mamei lui era Hamutal, fiica lui Ieremia din Libna.
  19. Și a făcut și acesta lucruri netrebnice în ochii Domnului, în toate, așa cum făcuse și Iehonia.
  20. Și mânia Domnului era peste Ierusalim și peste Iuda atât de mare, încât i-a lepădat de la fața Sa. Și s-a lepădat și Sedechia de regele Babilonului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro